Từ Vựng Về Bệnh Tật

      13

Abdominal pain (đau bụng), Headache (đau đầu), Backache (đau lưng), Deaf (điếc)…” đấy là một số trường đoản cú vựng tiếng Anh về bị bệnh cơ bản chắc hẳn bạn cũng biết.

Bạn đang xem: Từ vựng về bệnh tật

Nỗ lực nhưng, ngoài những từ đó ra bạn cũng có thể liệt kê các từ vựng về bị bệnh không? tiếng Anh siêng ngành y tế là giữa những chủ đề có số lượng từ vựng hết sức rộng và nặng nề để hoàn toàn có thể ghi nhớ. Hôm nay, cùng Hack óc Từ Vựng mày mò bộ trường đoản cú vựng về nhà đề dịch tật, hãy nhờ rằng ghi chép lại để thuận lợi ôn tập và thực hiện nhé.


Từ vựng về mắc bệnh tiếng Anh hay gặp

1. Tự vựng giờ Anh về dịch tật bắt đầu bằng chữ a

Abdominal pain /æbˈdɑːmɪnl/ /peɪn/: Đau bụngAbscess /ˈæbses/: Nổi mụn nhọtAcariasis: căn bệnh ghẻAcne /ˈækni/: nhọt trứng cáAcute appendicitis /əˈkjuːt/ /əˌpendəˈsaɪtɪs/: Viêm ruột thừa cấpAcute bronchiolitis /əˈkjuːt/ /ˌbrɒŋkɪəˈlʌɪtɪs/: Viêm tiểu truất phế quản cấpAcute gingivitis /əˈkjuːt/ /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/: cấp cho tính viêm nướuAcute laryngitis /əˈkjuːt/ /ˌlærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm thanh quản cung cấp tínhAcute myocardial infarction: Nhồi huyết cơ tim cấpAcute myocarditis /əˈkjuːt/ /ˌmʌɪəʊkɑːˈdʌɪtɪs/: Viêm cơ tim cấpAcute nasopharyngitis (common cold): viêm mũi họng cấp (cảm thường)Acute nephritis syndrome /əˈkjuːt/ /ne’fraitis/ /ˈsɪndroʊm/: Hội triệu chứng viêm mong thận cấpAcute pancreatitis /əˈkjuːt/ /ˌpaŋkrɪəˈtʌɪtɪs/: Viêm tụy cung cấp tínhAcute pancreatitis: Viêm tuỵ cấpAcute pericarditis /əˈkjuːt/ /ˌpɛrɪkɑːˈdʌɪtɪs/: Viêm ngoại tim cấp cho tínhAcute pharyngitis /əˈkjuːt/ /ˌfærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm họng cung cấp tínhAcute renal failure /əˈkjuːt/ /ˈriːnl/ /ˈfeɪljər/: Suy thận cấpAcute rheumatic fever /əˈkjuːt/ /ruˈmætɪk/ /ˈfiːvər/: phải chăng khớp cấpAcute sinusitis /əˈkjuːt/ /ˌsaɪnəˈsaɪtɪs/: Viêm xoang cung cấp tínhAcute tonsilitis: Viêm amiđanAcute tracheitis /əˈkjuːt/ /ˌtreɪkɪˈʌɪtɪs/: Viêm khí quản lí cấpAcute upper respiratory infections /əˈkjuːt/ /ˈʌpər/ /ˈrespərətɔːri/ /ɪnˈfekʃn/: nhiễm khuẩn con đường hô hấp trên cấp cho tínhAeremia: dịch khí épAgue /ˈeɪɡjuː/: bệnh sốt giá buốt cơnAlbinism /ˈælbɪnɪzəm/: căn bệnh bạch tạngAllergic reaction /əˈlɜːrdʒɪk/ /riˈækʃn/: bội nghịch ứng dị ứngAllergic rhinitis /əˈlɜːrdʒɪk/ /raɪˈnaɪtɪs/: viêm mũi dị ứngAllergy /ˈælərdʒi/: Dị ứngAncylostomiasis: bệnh dịch giun mócAnemia /əˈniːmɪə/: bệnh thiếu máuAngina pectoris /ænˌdʒaɪnə ˈpektərɪs/: cơn đau thắt ngựcAnthrax /ˈænθræks/: căn bệnh thanAphtha /ˈafθə/: Lở miệng/đẹn trong miệngAppendicitis /əˌpendəˈsaɪtɪs/: Viêm ruột thừaArterial embolism and thrombosis: Thuyên tắc cùng huyết khối động mạchAscariasis /ˌaskəˈrʌɪəsɪs/: bệnh giun đũaAsthma /ˈæzmə/: Hen suyễnAtheroscclerosis: Xơ vữa động mạchAthlete’s foot /ˌæθ.liːtsˈfʊt/: dịch nấm bàn chânAtopic dermatitis /eɪˈtɑːpɪk/ /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm domain authority dị ứngAtrial fibrillation /ˈeɪtrɪəl/ /fʌɪbrɪˈleɪʃ(ə)n/: Rung nhĩ

2. Từ bỏ vựng tiếng Anh về dịch tật bắt đầu bằng chữ b

Backache /ˈbækeɪk/: Đau lưngBacterial enteritis /bækˈtɪriəl/ /ˌentəˈraɪtəs/: vi trùng ruộtBacterial pneumonia /bækˈtɪriəl/ /nuːˈmoʊniə/: vi trùng phổiBilharzia /bɪlˈhɑːrtsiə/: dịch giun chỉBlack eye /blæk/ /aɪ/: thâm nám mắtBleeding /ˈbliːdɪŋ/: tung máuBlindness /ˈblaɪndnəs/: MùBlister /ˈblɪstər/: Phồng giộpBradycardia /ˌbradɪˈkɑːdɪə/: Nhịp tim chậmBreast nodule /brest/ /ˈnɑːdʒuːl/: Hạch vúBroken bone /ˈbroʊkən/ /boʊn/: Gãy xươngBronchiectasis /ˌbrɒŋkɪˈɛktəsɪs/: Giãn truất phế quảnBronchitis /brɑːŋˈkaɪtɪs/: Viêm phế truất quảnBruise /bruːz/: vệt thâmBurn /bɜːrn/: Bị bỏng

*

3. Tự vựng tiếng Anh về căn bệnh tật ban đầu bằng chữ c

Cancer /ˈkænsər/: căn bệnh ung thưCandidiasis /ˌkandɪˈdʌɪəsɪs/: căn bệnh nấm candidaCarcinomatosis /ˌkɑːsɪnəʊməˈtəʊsɪs/: Ung thư biểu bìCardiac arrest /ˈkɑːrdiæk/ /əˈrest/: chấm dứt timCardiac arrhythmia /ˈkɑːrdiæk/ /eɪˈrɪðmɪə/: náo loạn nhịp timCardiomyopathy /ˌkɑːdɪəʊmʌɪˈɒpəθi/: dịch cơ timCataract /ˈkætərækt/: Đục chất thủy tinh thểCerebral infarction /səˈriːbrəl/ /ɪnˈfɑːrkʃn/: bị chảy máu nãoCerebral palsy / səˈriːbrəl ˈpɔːlzi /: Bệnh liệt nãoCerebro-vascular accident (cva): Tai biến mạch ngày tiết nãoCervical polyp /ˈsɜːrvɪkl/ /ˈpɑːlɪp/: Polyp cổ tử cungCervicitis: Viêm cổ tử cungChest pain /tʃest/ /peɪn/: Đau ngựcChicken pox /ɑːks /: bệnh thủy đậuChill /tʃɪl/: Cảm lạnhCholecystitis /ˌkɒlɪsɪsˈtʌɪtɪs/: Viêm túi mậtCholelithiasis /ˌkɒlɪlɪˈθʌɪəsɪs/: Sỏi mậtCholera /ˈkɑːlərə/: dịch tảChronic gingivitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/: Viêm nướu mãn tínhChronic hepatitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌhepəˈtaɪtɪs/: Viêm gan mãn tínhChronic ischaemic heart diseases: bệnh tim do thiếu hụt máu toàn cục mạnChronic laryngitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌlærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm thanh cai quản mạn tínhChronic nasopharyngitis: viêm xoang họng mãn tínhChronic nephritis syndrome /ˈkrɑːnɪk/ /ne’fraitis/ /ˈsɪndroʊm/: Hội triệu chứng viêm mong thận mạnChronic pancreatitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌpaŋkrɪəˈtʌɪtɪs/: Viêm tụy mãn tínhChronic pharyngitis /ˈkrɑːnɪk/: viêm họng hạt mãn tínhChronic renal failure /ˈkrɑːnɪk/ /ˈriːnl/ /ˈfeɪljər/: Suy thận mãn tínhChronic rheumatic heart diseases: bệnh tim mạch mãn tínhChronic rhinitis /ˈkrɑːnɪk/ /raɪˈnaɪtɪs/: Viên mũi mãn tínhChronic sinusitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌsaɪnəˈsaɪtɪs/: viêm xoang mãn tínhCirrhosis /səˈroʊsɪs/: Xơ ganCold /koʊld/: Cảm lạnhColic /ˈkɑːlɪk/: Đau bụng gió (thường chạm chán ở trẻ em)Color vision deficiencies /ˈkʌlər/ /ˈvɪʒn/ /dɪˈfɪʃnsi/: Mù màuConjunctivitis /kənˌdʒʌŋktɪˈvaɪtɪs/: Viêm kết mạcConstipation /ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn/: táo apple bónContact dermatitis /ˈkɑːntækt/ /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm domain authority tiếp xúcCorneal abrasion /ˈkɔːrniəl/ /əˈbreɪʒn/: Mài mòn giác mạcCough /kɔːf/: HoCramps /kræmp/: chuột rútCystitis /sɪˈstaɪtɪs/: Viêm bàng quang

4. Tự vựng giờ Anh về bệnh tật bước đầu bằng chữ d

Deaf /def/: ĐiếcDengue fever /ˈdeŋɡi/ /ˈfiːvər/: nóng xuất huyếtDental caries /ˈdentl/ /ˈkeriːz/: Sâu răngDepression /dɪˈpreʃn/: Trầm cảmDermatitis /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm daDermatomycosis: dịch nấm daDiabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/: căn bệnh tiểu đườngDiaphragmatic hernia: thoát vị cơ hoànhDiarrhoea /ˌdaɪəˈriːə/: bệnh tiêu chảyDiphtheria /dɪfˈθɪriə/: bệnh dịch bạch hầuDiseases of tongue /dɪˈziːz/ /əv/ /tʌŋ/: những bệnh của lưỡiDizziness /ˈdɪzinəs/: nệm mặtDumb /dʌm/: CâmDuodenal ulcer /ˌduːəˈdiːnl/ /ˈʌlsər/: Loét tá tràngDuodenitis /ˌdjuːədiːˈnʌɪtɪs/: Viêm tá tràngDysentery /ˈdɪsənteri/: bệnh kiết lịDyspepsia /dɪsˈpepʃə/: rối loạn tiêu hoá

*

5. Tự vựng giờ đồng hồ Anh về bệnh dịch tật bắt đầu bằng chữ e

Earache /ˈɪreɪk/: Đau taiEndometriosis: căn bệnh lạc nội mạc tử cungEpididymitis: Viêm mào tinh hoànErythema /,eri’θi:mə/: Ban đỏEye dryness /aɪ/ /ˈdraɪnəs/: đôi mắt bị khôEye itching /aɪ/ /ɪtʃiŋ/: ngứa mắt

6.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Nấu Cari Vịt Ngon Của Mẹ Ba, Cách Nấu Cà Ri Vịt Thơm Ngon Khó Cưỡng Đơn Giản

Trường đoản cú vựng tiếng Anh về bệnh tật bắt đầu bằng chữ f

Female infertility /ˈfiːmeɪl/ /ˌɪnfɜːrˈtɪləti/: Vô sinh nữFever /ˈfiːvər/: SốtFood allergy /fuːd/ /ˈælərdʒi/: không thích hợp thực phẩmFood poisoning /fuːd/ /ˈpɔɪzənɪŋ/: Ngộ độc thực phẩmFracture /ˈfræktʃər/: Gãy xươngFungus /ˈfʌŋɡəs/: Nấm

7. Tự vựng giờ đồng hồ Anh về bệnh tật bước đầu bằng chữ g

Ganglion cyst /ˈɡæŋɡliən/ /sɪst/: U hạchGastric ulcer /ˈɡæstrɪk/ /ˈʌlsər/: Loét dạ dàyGastroenteritis /ˌɡæstroʊˌentəˈraɪtɪs/: Viêm dạ dàyGastrointestinal hemorrhage /ˌɡæstroʊɪnˈtestɪnl/ /ˈhemərɪdʒ/: Xuất máu dạ dàyGingivitis /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/: Viêm nướuGlaucoma /ɡlaʊˈkoʊmə/: căn bệnh tăng nhãn ápGlycosuria / ˈɡluːkoʊsɪriə /: căn bệnh tiểu đườngGonorrhea /ˌɡɑːnəˈriːə/: căn bệnh lậuGout /ɡaʊt/: dịch gút

8. Tự vựng giờ Anh về bệnh tật ban đầu bằng chữ h

Headache /ˈhedeɪk/: Nhức đầuHearing loss /ˈhɪrɪŋ/ /lɑːs/: Nghe kémHeart attack /hɑːrt/ /əˈtæk/: Đau timHeart disease /hɑːrt/ /dɪˈziːz/: dịch timHeart failure /hɑːrt/ /ˈfeɪljər/: Suy timHemorrhoids /ˈhemərɔɪdz/: bệnh dịch trĩHepatic failure /hɪˈpætɪk/ /ˈfeɪljər/: Suy ganHepatitis /ˌhepəˈtaɪtɪs/: Viêm ganHepatitis a: Viêm gan aHepatitis b: Viêm gan bHepatitis c: Viêm gan cHigh blood pressure: Cao ngày tiết ápHiv disease Hiv /dɪˈziːz/: căn bệnh HIVHypertensive diseases: bệnh cao huyết ápHypotension: áp suất máu thấpHypothyroidism /ˌhaɪpoʊˈθaɪrɔɪdɪzəm/: Suy giápHysteropathy: căn bệnh tử cung

*

9. Trường đoản cú vựng tiếng Anh về dịch tật bước đầu bằng chữ i

Impetigo /ˌɪmpɪˈtaɪɡoʊ/: căn bệnh lở daInfection /ɪnˈfekʃn/: truyền nhiễm trùngInflammation /ˌɪnfləˈmeɪʃn/: ViêmInfluenza /ˌɪnfluˈenzə/: CúmInjury to lớn nerve & spinal cord: tổn hại thần kinh cùng cột sốngInsomnia /ɪnˈsɑːmniə/: Mất ngủIntertrigo: Chốc mépIntestinal malabsorption /ˌɪnteˈstaɪnl/ /ˌmaləbˈzɔːpʃən/: Ruột nhát hấp thuIntracerebral haemorrhage: Xuất huyết trong nãoIritis /aiə’raitis/: Viêm mống mắtIrregular menstruation /ɪˈreɡjələr/ /ˌmenstruˈeɪʃn/: khiếp nguyệt ko đềuIschaemic heart diseases: bệnh về tim do thiếu hụt máu cục bộ

10. Trường đoản cú vựng tiếng Anh về căn bệnh tật ban đầu bằng chữ j

Jaundice /ˈdʒɔːndɪs/: dịch vàng daJoint pain /dʒɔɪnt/ /peɪn/: Đau khớp

11. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về căn bệnh tật ban đầu bằng chữ k

Keratitis /ˌkɛrəˈtʌɪtɪs/: Viêm giác mạcKwashiorkor /ˌkwɑːʃiˈɔːrkər/: Suy dinh dưỡng thể phù

12. Tự vựng giờ Anh về bệnh dịch tật bắt đầu bằng chữ l

Laryngopathy: căn bệnh thanh quảnLeukoplakia: Bạch sảnLipoma: U mỡLiver cirrhosis: Gan xơ ganLues /’lu:i:z/: dịch giang maiLump /lʌmp/: BướuLung cancer /lʌŋ/ /ˈkænsər/: Ung thư phổi

13. Tự vựng giờ Anh về bệnh dịch tật bước đầu bằng chữ m

Malaria /məˈleriə/: căn bệnh sốt rétMale infertility /meɪl/ /ˌɪnfɜːrˈtɪləti/: Vô sinh namMalnutrition /ˌmælnuːˈtrɪʃn/: Suy dinh dưỡngMastitis /mæˈstaɪtɪs/: Viêm vúMeasles /ˈmiːzlz/: bệnh sởiMeningitis /ˌmenɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm màng nãoMenopause symptoms /ˈmenəpɔːz/ /ˈsɪmptəm/: những triệu chứng mãn kinhMiscarriage /ˈmɪskærɪdʒ/: Sẩy thai
thuốc lenvima 4mg