Ngành BHXH: Tiếp tục nâng cao hơn nữa đạo đức công vụ, củng cố vững chắc nghiệp vụ chuyên môn

Thứ sáu - 28/09/2018 05:55

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành BHXH trong những tháng cuối năm 2018 được Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, vừa được BHXH Việt Nam tổ chức hôm nay (ngày 27/9) tại 64 điểm cầu. Hội nghị cũng đã dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

1

 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các Phó Tổng Giám đốc: Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh; cùng tập thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Tại điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố có sự tham dự của: Ban Giám đốc; Trưởng - Phó các Phòng nghiệp vụ, chức năng và Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH các huyện, thị. 

Thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đọng BHXH, BHYT 

Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2018 của BHXH Việt Nam, Chánh Văn phòng Chu Mạnh Sinh cho biết, trong 9 tháng qua, BHXH Việt Nam đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới công tác phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia; kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành; tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hiện đại hoá hệ thống quản lý của Ngành.

Cụ thể, theo số liệu thống kê của BHXH Việt Nam, trong 09 tháng đầu năm 2018: Số người tham gia BHXH là 14,31 triệu người, trong đó, BHXH bắt buộc là 14,06 triệu người (đạt 95,5% kế hoạch năm), BHXH tự nguyện là 247.000 người (đạt 74,6%kế hoạch năm); 12 triệu người tham gia BH thất nghiệp (đạt 93,3%); 82,3 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 87,6% dân số (vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao). Theo đó, tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 238.227 tỷ đồng đạt 72,2% kế hoạch năm; số nợ BHXH phải tính lãi là 6.457 tỷ đồng, chiếm 3,4% kế hoạch thu. 

Cũng trong 9 tháng qua, toàn Ngành đã thực hiện giải quyết cho: 93.812 người hưởng BHXH hàng tháng, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2017; 534.038người hưởng BHXH một lần, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2017; 7.311.377 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017; 412.473 người hưởngtrợ cấp thất nghiệp, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2017; 20.378 người hưởng chi phí hỗ trợ học nghề, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2017; 131,4 triệu lượt người KCB BHYT. 

2

 

Hình ảnh Hội nghị tại điểm cầu của BHXH các tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, số người được cấp sổ BHXH là 14,22 triệu người đạt 99,4% số người tham gia BHXH; đã bàn giao 12.937.930 sổ BHXH cho NLĐ, đạt 99,58% tổng số sổ BHXH phải bàn giao; cấp thẻ BHYT cho 82,3 triệu người, trong đó, đã cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho 78,65 triệu người, đạt tỷ lệ 99% tổng số người tham gia đã có mã số BHXH. 

Qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại BHXH Việt Nam (tính từ thời điểm ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2018), Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đánh giá: BHXH Việt Nam đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; được cộng đồng DN và các tổ chức chuyên ngành trong, ngoài nước đánh giá cao; trở thành một điểm sáng trong triển khai thực hiện các Nghị quyết số 19 của Chính phủ; việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ cũng như trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính của Ngành BHXH được người dân, tổ chức ghi nhận. 

Đặc biệt, trong thời gian qua, Đoàn Giám sát của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đã thực hiện giám sát tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại 10 tỉnh, thành phố và nhận định: Công tác cải cách thủ tục hành chính của Ngành BHXH đã đạt được nhiều kết quả tích cực với các quy trình luân chuyển hồ sơ, chứng từ, trách nhiệm và thời hạn giải quyết được niêm yết và tuân thủ công khai, minh bạch; các thủ tục giải quyết chế độ, chính sách được cải cách, thể hiện trong việc thời hạn giải quyết các chế độ chính sách, cấp lại - đổi sổ BHXH, thẻ BHYT được rút ngắn, nhận được sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân và người tham gia. Việc thực hiện mô hình "một cửa điện tử tập trung" đã góp phần giảm áp lực về tình trạng thiếu nhân lực của cơ quan BHXH; công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã đáp ứng tốt mục tiêu phục vụ người tham gia, lấy người tham gia làm trung tâm. 

Chia sẻ, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong thời gian qua, đồng thời, nhận định rõ cơ hội và thách thức với Ngành BHXH trong tiến trình cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cũng như trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang ngày càng phát triển, các đại biểu đều đi đến thống nhất, từ nay đến cuối năm 2018, ngoài việc quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như mở rộng đối tượng tham gia; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành nhằm giảm nợ đọng BHXH, bảo đảm quyền lợi cho NLĐ; đảm bảo phục vụ người tham gia chu đáo, kịp thời; quản lý sử dụng hiệu quả quỹ BHXH, BHYT… toàn Ngành cần đồng lòng quyết tâm cao hơn nữa trong việc nâng cao đạo đức công vụ, củng cố vững chắc nghiệp vụ chuyên môn và tiếp tục chủ động ứng dụng, tận dụng CNTT trong quản lý, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, nhằm hoàn thiện mục tiêu “Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và DN”. 

Nâng cao chất lượng tinh thần, thái độ phục vụ, nhân dân 

Nhấn mạnh về việc BHXH Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 35 (Hội nghị ASSA 35), phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh khẳng định, thành công của Hội nghị ASSA 35 là kết quả từ sự nỗ lực chung của toàn Ngành, đặc biệt là trong công cuộc cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, đã góp phần đưa Ngành BHXH bước đầu bắt nhịp được với “dòng chảy” của cuộc CMCN 4.0, nắm bắt kịp thời xu hướng chuyển dịch lao động; chuyển đổi tác phong, thái độ phục vụ người tham gia. 

3

 

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

“Tại Hội nghị ASSA 35 lần này, với chủ đề “Cơ hội và thách thức của hệ thống an sinh xã hội khu vực ASEAN trong bối cảnh CMCN 4.0 và tự do dịch chuyển lao động”, BHXH Việt Nam đã cùng các tổ chức thành viên ASSA ký kết Tuyên bố chung Nha Trang 2018, trong đó, cam kết đổi mới quy trình quản lý, triển khai chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và cung cách phục vụ người tham gia theo kịp tiến trình phát triển của cuộc CMCN 4.0. Chính vì vậy, từng cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ trong toàn Ngành phải tiếp tục quyết tâm, nỗ lực thay đổi cung cách, tác phong, thái độ làm việc; nâng cao chất lượng tinh thần, thái độ phục vụ, nhân dân, trên tinh thần lấy người tham gia làm trung tâm; gắn với việc áp dụng, vận hành các phương pháp điều hành quản lý chính sách một cách bài bản, khoa học, tận dụng cơ hội cuộc CMCN 4.0 đem lại và mang đậm dấu ấn của cuộc cách mạng số này”, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đặc biệt nhấn mạnh./. 

 

Tác giả bài viết: Trọng Nguyễn

Nguồn tin: Theo Cổng TTĐT BHXH Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay7,376
  • Tháng hiện tại89,821
  • Tổng lượt truy cập2,281,986
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây