Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Thứ năm - 30/07/2015 21:51
Đó là một trong những chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh trong cuộc họp giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2015. Tham dự cuộc họp còn có Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh, Nguyễn Minh Thảo; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan BHXH Việt Nam.
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Tập trung phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đọng

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, trong tháng 6, số người tham gia BHXH, BHYT là 443.776 người, đưa số người tham gia BHXH, BHYT lũy kế đến hết 30/6/2015 đạt 65.275.458 người, tăng 409.275 người so với thời điểm 31/12/2014 và tăng 2.872.296 người (4,6%) so với cùng kỳ năm 2014, trong đó tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 11.664.982 người, tham gia BHXH tự nguyện 213.170 người, chỉ tham gia BHYT là 53.397.306 người.

Số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trong tháng 6/2015 đạt 21.092,1 tỷ đồng, đưa số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp lũy kế đến 30/6/2015 đạt 97.849,1 tỷ đồng, đạt 48% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 7.439,2 tỷ đồng (8,2%) so với cùng kỳ năm 2014.

Trong tháng, toàn Ngành giải quyết chế độ BHXH cho 876.971 lượt người, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6/2015 là 3.764.677 lượt người; thực hiện chi trả chế độ KCB BHYT cho 10.327.458 lượt người, lũy kế đến hết tháng 6/2015 là 60.568.802 lượt người. Chi BHXH, BHYT toàn ngành đạt 95.058,6 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong tháng 6 và sáu tháng đầu năm 2015, BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện Luật BHXH và triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Một số vướng mắc phát sinh trong triển khai Luật BHYT đã được BHXH Việt Nam và Bộ Y tế phối hợp và nỗ lực giải quyết, nhất là các vướng mắc trong việc phát triển đối tượng và việc tham gia BHYT theo hộ gia đình,...

Các đơn vị trong toàn Ngành đã nỗ lực tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia và đôn đốc các đơn vị thu nộp nên số người tham gia BHXH, BHYT tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2014; số thu đạt 48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và có 28 địa phương đạt tỷ lệ cao hơn tỷ lệ chung của Ngành.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác thu và phát triển đối tượng tham gia còn một số tồn tại, hạn chế như: Số đối tượng tham gia BHXH vẫn tăng chậm so với cùng kỳ năm 2014, đạt khoảng hơn 20% tổng lực lượng lao động; số đối tượng tham gia BHYT mới chiếm khoảng 71,9% dân số; Tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp và xảy ra ở tất cả các địa phương làm cho số nợ BHXH, BHYT tiếp tục tăng cao. Đến 30/6/2015 số nợ là 10.837,2 tỷ đồng, chiếm 5,79% so với tổng số phải thu; tăng 457,9 tỷ đồng (4,4%) so với cùng kỳ năm 2014; toàn quốc có 22 địa phương có tỷ lệ nợ cao so với tỷ lệ chung toàn Ngành.

BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong việc xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHXH, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Khai trương Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam; tổ chức Hội nghị trực tuyến về thực hiện chính sách BHYT 6 tháng đầu năm 2015; Tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hanh chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT”; tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho cán bộ làm công tác thu, công tác kiểm tra toàn Ngành; tập huấn giảng viên truyền thông cho cán bộ làm công tác tuyên truyền của BHXH các tỉnh, thành phố; tập huấn sử dụng dịch vụ chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng; ký kết Quy chế phối hợp công tác với Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,…

BHXH Việt Nam chỉ đạo các Cụm thi đua tổ chức tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua cụm 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thi đua 6 tháng cuối năm 2015 hướng tới Đại hội thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ IV. Bên cạnh đó, toàn Ngành còn có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh, liệt sỹ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Trong sáu tháng đầu năm, công tác tuyên truyền của Ngành tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung về các nội dung mới của Luật BHXH (sửa đổi), về kết quả bước đầu và một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập BHXH Việt Nam,…

Nhiều hình thức tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT với các nhóm đối tượng được tổ chức phong phú, phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân.

BHXH Việt Nam đã ký kết nhiều thỏa thuận, chương trình phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tấn báo chí về tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Kịp thời thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Ngành như: công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí cho đơn vị và cá nhân tham gia; khai trương Cổng thông tin điện tử, thực hiện giao dịch điện tử; tuyên truyền, phát động cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXh, BHYT”; hoạt động ứng dụng CNTT, xây dựng phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ, phần mềm giám định BHYT,…

Cũng trong sáu tháng đầu năm, công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT được BHXH Việt Nam đặc biệt quan tâm và quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành triển khai như: tập trung rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, xây dựng và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin giảm thời gian cho doanh nghiệp, người dân theo Nghị quyết số 19/NQ-CP; Tập trung hoàn thiện các hạ tầng kỹ thuật và các phần mềm nghiệp vụ của Ngành được thí điểm tại 03 địa phương bắc đầu đạt được yêu cầu đề ra; Công tác tin học hóa BHYT được triển khai khẩn trương với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Y tế, trong đó phần mềm giám định BHYT được xây dựng, thí điểm triển khai tại 03 địa phương đã đạt được kết quả nhất định trong liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa cơ quan BHXH, cơ sở y tế và đang được thẩm định, đánh giá; Cấp mã định danh và làm sạch dữ liệu quản lý thu, sổ BHXH, thẻ BHYT được triển khai tại 06 địa phương để phục vụ cho công tác tin học hóa trong BHYT; Phần mềm giao dịch điện tử đã được các đơn vị cung cấp dịch vụ hoàn thiện, đảm bảo kết nối phục vụ các giao dịch điện tử; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tiếp tục được bổ sung, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn tiếp theo,…

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, trao đổi của các đơn vị trực thuộc có liên quan và các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh, Nguyễn Minh Thảo, phát biểu kết luận giao ban, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc nhấn mạnh: các đơn vị rà soát lại nhiệm vụ được giao của mình, đẩy nhanh tiến độ công việc, tăng cường công tác quản lý, tích cực trong các mối quan hệ phối hợp,… để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổng Giám đốc chỉ đạo, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHXH sửa đổi; Tổng hợp, đề xuất giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Tiếp tục chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020”; “Chỉ thị số 058/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng, giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, đảm bảo cân đối quỹ; phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đặc biệt là tỷ lệ bao phủ BHYT tối thiểu là 75% dân số.

Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các địa phương.

Toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT theo yêu cầu của Chính phủ, trong đó, tập trung đánh giá phần mềm khám, chữa bệnh BHYT, phối hợp với ngành Y tế hoàn thành việc triển khai tin học hóa trong khám, chữa bệnh BHYT và thống kê, lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình; Đảm bảo hoạt động thông suốt của hệ thống giao dịch điện tử… Cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp./.

Tác giả bài viết: ĐH

Nguồn tin: Website BHXH Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay3,109
  • Tháng hiện tại167,126
  • Tổng lượt truy cập1,533,037
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây