Phiên làm việc thứ hai Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ năm - 06/08/2015 20:58
Tiếp theo phiên làm việc thứ nhất diễn ra chiều 05/8, vào sáng 06/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục phiên làm việc thứ hai.
BCH Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội
BCH Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội
Đến dự và chỉ đạo phiên thứ hai của Đại hội có các đồng chí: Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và đại diện các Ban của Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện các Ban, Ủy ban của Trung ương Đảng.

Về phía Đảng bộ BHXH Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Thị Minh, Bí thư Ban cán sự Đảng, 
Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua  Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt Quy chế bầu cử; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; và Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015- 2020. Theo đó, thống nhất số lượng ủy viên BCH Đảng bộ khóa VI là 31 đồng chí.
 
Thứ trưởng - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Đỗ Văn Sinh, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc; 118 đại biểu được bầu ra từ 38 tổ chức đảng trực thuộc, thay mặt cho hơn 400 đảng viên của Đảng bộ đã về dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Minh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chia sẻ, trong không khí thi đua của cả nước nhằm lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; kỷ niệm 70 ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020). Đây là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ, của cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong toàn Ngành.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, 
Thứ trưởng - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

 
Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Khối, các Ban của Đảng, sự lãnh đạo của Lãnh đạo BHXH Việt Nam, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đã đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra; đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch của toàn Ngành được Chính phủ giao. Để có được những kết quả đó, công tác xây dựng Đảng đã luôn được quan tâm, từ đó lòng tin với Đảng, với chế độ của cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong toàn Ngành ngày càng được nâng cao.

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VI với quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu xây dựng cơ quan ngày càng phát triển lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều thành tựu cho lĩnh vực an sinh xã hội, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và một số tham luận của các đại biểu nêu bật kết quả trong nhiệm kỳ qua, khẳng định sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ trong phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ.

Theo đó, Đảng ủy cơ quan đã nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, nhiệm vụ chính trị của cơ quan cũng như của toàn Ngành, từ đó thường xuyên phối hợp với Ban cán sự đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị về an sinh xã hội; việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát động các phong trào thi đua hàng năm đã tạo động lực thúc đẩy, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.


 
Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện cũng gặp những khó khăn, một số quy định của chính sách BHXH, BHYT còn chưa phù hợp với thực tế, chậm được sửa đổi; một số nội dung quy định về cơ chế quản lý khám chữa bệnh BHYT còn bất cập; chế tài xử lý hành vi vi phạm về BHXH, BHYT chưa đạt hiệu quả ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ngành. Ngoài ra, kinh tế thế giới suy thoái trên diện rộng, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia và khu vực, trong đó có Việt Nam, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, hàng chục ngàn doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể, tình trạng người lao động bị nợ lương, mất việc làm diễn ra phổ biến… ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành, nhất là công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Trước tình hình đó, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2010-2015, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm tới, nhiệm vụ của Đảng bộ có những thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, đòi hỏi các tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải đoàn kết, phát huy truyền thống 20 năm ngành BHXH, phấn đấu nỗ lực với trách nhiệm cao, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ VI, góp phần cùng ngành BHXH phát triển mạnh mẽ và bền vững, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp an sinh xã hội đất nước.
 

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Phạm Quang Thao phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những những thành tựu mà Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Phạm Quan Thao nhấn mạnh, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam có vai trò, vị trí rất quan trọng, là cơ quan thuộc Chính phủ, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội cho đất nước. Vì vậy, đề nghị Đảng bộ cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ như: công tác chính trị tư tưởng, cần chủ động trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; Đảng ủy, các cấp ủy cần phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo cơ quan và các đơn vị trong việc nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác, khả năng nghiên cứu, tham mưu, nắm bắt thông tin của cán bộ, đảng viên; tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phấn đấu trở thành một trong những Đảng bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối.
 

Các đại biểu bầu BCH khóa VI nhiệm kỳ 2015-2020
 
Sau gần 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết và với ý thức trách nhiệm cao, Ðại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa VI (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm 29 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và những nhiệm vụ to lớn, nặng nề đặt ra trong những năm tới. Đồng thời, Đại hội đã lựa chọn 02 đồng chí tiêu biểu để tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
 
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh
tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ khóa V đã hoàn thành nhiệm vụ
trong nhiệm kỳ vừa qua và ko tiếp tục tham gia BCH nhiệm kỳ VI 
do hết tuổi tái cử theo quy định hoặc do thay đổi vị trí công tác

 
Ngay sau Đại hội, BCH Đảng bộ khóa VI sẽ họp để bầu Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Trang tin điện tử BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin kết quả cuộc họp tới bạn đọc.

 

Tác giả bài viết: PV AK

Nguồn tin: Theo website BHXH Việt Nam

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://bhxhhaiphong.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay7,399
  • Tháng hiện tại226,402
  • Tổng lượt truy cập971,204
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây