Bài phát biểu của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ IV

Thứ tư - 26/08/2015 21:27
Ngày 25/8, Ngành BHXH đã vinh dự chào mừng đồng chí Nguyễn Thị Doan - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ IV (2015-2020). Website BHXH Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó Chủ tịch nước:
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Đại hội
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Đại hội
Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,
Thưa toàn thể đại hội!


Tôi rất vui mừng tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Ngành BHXH đúng vào dịp cả nước kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9. Trong không khí tràn ngập niềm vui, niềm tự hào này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể CBCCVC và các điển hình tiên tiến trong Ngành BHXH lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Như chúng ta đã biết, bằng tư duy lý luận sắc bén, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin về thi đua, thi đua xã hội chủ nghĩa vào hoàn cảnh nước ta. Người đã nâng quan niệm về thi đua lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị, coi thi đua yêu nước là biểu tượng của lòng yêu nước, thi đua là cốt cách, phẩm chất đạo đức của người Việt Nam yêu nước. Người khởi xướng việc tổ chức các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam giành được chính quyền sau cuộc Cách mạng Tháng 8, bắt tay vào xây dựng chế độ xã hội mới trong hoàn cảnh thù trong, giặc ngoài đều muốn thủ tiêu chế độ non trẻ của chúng ta. Người đã làm cho thi đua yêu nước trở thành một phương pháp cách mạng, một phương thức lãnh đạo mang đậm bản sắc của Đảng Cộng sảng Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

Là Ngành mới được thành lập, 20  năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức BHXH Việt Nam luôn thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phòng trào thi đua yêu nước luôn đồng hành cùng sự phát triển đi lên của Ngành; đội ngũ công chức, viên chức và NLĐ trong Ngành đã kiên trì vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, không ngừng lớn nhanh, lớn mạnh về mọi mặt, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta trong thời kỳ đổi mới.

Trong những năm qua, không chỉ là giai đoạn khó khăn đối với BHXH Việt Nam, mà là giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước. Trong bối cảnh đó nhờ sự quyết tâm cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện chủ trương, chính sách đổi mới của cả hệ thống chính trị nên nền kinh tế đất nước đã phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đặc biệt an sinh xã hội được duy trì tốt và có chiều hướng tốt lên. Ngành BHXH Việt Nam có đóng góp quan trọng vào thành công chung đó. Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh trong toàn Ngành. Theo đó, BHXH Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, với nhiều giải pháp để mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; số thu BHXH, BHYT ngày càng tăng; quỹ BHXH, BHYT được hình thành độc lập với ngân sách Nhà nước, có số tồn tích càng lớn, được bảo toàn và tăng trưởng; chi trả bảo đảm an toàn tuyệt đối đến tận tay cho hơn 2,7 triệu đối tượng hưởng chế độ BHXH; KCB cho hơn 60 triệu lượt người tham gia BHYT... Chính sách BHXH, BHYT ngày càng được hoàn thiện cả về chế độ và pháp lý, từ chỗ chỉ là Nghị định của Chính phủ quy định, đến nay đã có 02 luật chuyên ngành là Luật BHXH, và Luật BHYT được Quốc hội thông qua.

Để đạt được thành công đó, trước hết phải nói đến đồng chí Tổng Giám đốc và Ban Lãnh đạo các cấp thuộc Ngành đã luôn coi trọng, quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo phong  trào thi đua yêu nước; triển khai tích cực, bám sát mục tiêu nhiệm vụ trong từng thời kỳ để phát động ra các phòng trào thi đua phù hợp; các tổ chức đoàn thể, công chức, viên chức và NLĐ trong Ngành đã tích cực hưởng ứng nên phong trào thi đua đã thực sự đi vào cuộc sống. Nhận thức và hành động của CBCCVC và NLĐ trong Ngành về thi đua khen thưởng ngày càng được nâng lên cùng với sự phát triển của Ngành. Có thể nói Ngành BHXH Việt Nam đã lớn mạnh cùng đất nước.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, BHXH Việt Nam đã thực hiện tốt phương pháp thi đua, theo đó các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, liên tục; mục tiêu thi đua bám sát định hướng phát triển của Ngành với nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhiệm vụ chính trí của từng đơn vị cơ sở, phản ánh đúng nguyện vọng của công chức, viên chức, và NLĐ toàn Ngành; công tác chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, phát huy được trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong Ngành; việc sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, trên có sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện được tiến hành từ cơ sở lên.

Phong trào thi đua của Ngành đi thẳng vào trọng tâm, thực chất của yêu cầu nhiệm vụ; lấy sáng kiến và sức sáng tạo của CBCCVC toàn Ngành làm tiền đề, động lực cho phong trào. Đây chính là yêu cầu tổ chức phong trào thi đua. Thông qua các phong trào thi đua mà làm cho công tác lãnh đạo, công tác quản lý của Ngành được tốt lên, hiệu quả hơn, từ đó cũng nâng cao ý thức tự giác, sự nhiệt tình năng động của NLĐ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cũng thông qua các phong trào thi đua mà hàng ngàn tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch, bảo đảm vừa phát triển đổi tượng đóng bảo hiểm vừa thu hồi nợ đọng qua từng năm.

Tôi đánh giá cao cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp” của Ngành BHXH nhằm thúc đầy việc thực hiện được mục tiêu: rút ngắn thời gian làm thủ tục BHXH từ 235 giờ/năm xuống 49,5 giờ/năm vào cuối năm 2015. Đây là điểm sáng trong phong trào thi đua của BHXH Việt Nam, được xã hội đánh giá cao.

Tôi cũng hoan nghênh chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT và BH thất nghiệp giữa BHXH Việt Nam và Bộ Thông tin, Truyền thông giai đoạn 2015-2020, nhất là khi Luật BHXH (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT vừa được Quốc hội thông qua. Khi làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật thì người dân mới hiểu, thấy được lợi ích và quyền của mình mà tự nguyện tham gia BHXH, BHYT, cũng như thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách, pháp luật do Nhà nước ban hành.

Công tác khen thưởng đã được Ngành BHXH quan tâm. Ngành đã chú ý đến các hình thức khen thưởng, đặc biệt đã chú ý khen tập thể nhỏ và cá nhân trực tiếp thực thi nhiệm vụ, từ đó động viên tinh thần lao động, sáng tạo của NLĐ, vì họ đã được quan tâm cả lợi ích vật chất cũng như tinh thần. Mục tiêu thi đua đã đảm bảo cả “danh” và “lợi” như tinh thần thi đua của Bác Hồ khi phát động phong trào.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến cũng được Ngành BHXH quan tâm. Những tấm gương tiêu biểu, những kinh nghiệm hay được phổ biến và nhân rộng, tôn vinh và khen thưởng kịp thời, có tác dụng cổ vũ, động viên mọi người trong Ngành. Từ đó, tinh thần đoàn kết trong toàn hệ thống được củng cố và tăng cường. Các danh hiệu thi đua cùng các phần thưởng cao quý mà toàn Ngành cũng như các tập thể, cá nhân được nhận trong thời gian qua là sự ghi nhận, đánh giá thành tích và những cống hiến của Ngành đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trong phòng trào thi đua yêu nước của Ngành BHXH, đặc biệt là của 500 điển hình tiên tiến được bình chọn từ cơ sở về dự Đại hội hôm nay. Đây là những bông hoa tươi thắm, đầy màu sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Ngành BHXH Việt Nam. Tôi cũng biểu dương các cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của BHXH Việt Nam đã có nhiều cố gắng, góp phần quan trọng tạo nên thành công trong công tác thi đua khen thưởng của Ngành.

Tôi cũng đánh giá cao những bài học kinh nghiệm, những hạn chế mà các đồng chí đã thẳng thắn nêu trong Báo cáo tổng kết. Những bài học đó sẽ giúp cho các đồng chí tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí!

BHXH, BHYT là 02 chính sách quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, là điều kiện để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của Nhà nước ta. Song trong giai đoạn tới chúng ta có nhiều thuận lợi nhưng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân. Nhiệm vụ giao cho Ngành BHXH lại rất nặng nề (đến năm 2020 có 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp; trên 80% dân số tham gia BHYT; sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối quỹ BHYT; xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế). Điều đó, đòi hỏi Ngành BHXH cần rút kinh nghiệm về công tác thi đua trong nhiệm kỳ qua, có bước đi mang tính đột phá thông qua các phong trào thi đua với những nội dung mới, nhằm thực hiện các mục tiêu nêu trên. Công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua, song tinh thần làm việc, nhịp độ và khí thế thi đua phải luôn hăng hái để hiệu quả tốt hơn. Làm được như vậy là chúng ta đã học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vì Bác là Người thi đua xuất sắc nhất.

Tôi đánh giá cao phương hướng về công tác thi đua khen thưởng mà Ngành đã đề ra. Đề nghị các đồng chí rút kinh nghiệm, đặc biệt là các thiếu sót, hạn chế trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng, quán triệt sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc của bác để phong trào thi đua của Ngành BHXH thành công hơn trong điều kiện mới.

Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm”, tập thể CBCCVC và NLĐ của BHXH Việt Nam phát huy sức mạnh của cả hệ thống, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, xây dựng Ngành BHXH ngày càng phát triển.

Một lần nữa, chúc các đồng chí đại biểu và các quý vị khách quý và các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn tin: Theo website BHXH Việt Nam

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://bhxhhaiphong.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay1,591
  • Tháng hiện tại247,347
  • Tổng lượt truy cập992,149
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây