BHXH thành phố Hải Phòng sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013

Thứ ba - 16/07/2013 21:05
Trong 6 tháng đầu năm 2013, được sự quan tâm chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành và sự nỗ lực, khắc phục khó khăn của tập thể công chức, viên chức toàn hệ thống, BHXH thành phố đã tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố.
các đồng chí trong Ban Giám đốc chủ trì Hội nghị
các đồng chí trong Ban Giám đốc chủ trì Hội nghị
          Ngày 8/7/2013, BHXH thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc BHXH thành phố, trưởng, phó các phòng nghiệp vụ BHXH thành phố và giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng BHXH các quận, huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2013, được sự quan tâm chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành và sự nỗ lực, khắc phục khó khăn của tập thể công chức, viên chức toàn hệ thống, BHXH thành phố đã tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp  luật BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố, cụ thể:
         Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của BHXH thành phố tới các đơn vị trực thuộc được thực hiện thường xuyên, kịp thời, sát thực tiễn, đảm bảo việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của toàn ngành. Công tác phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ và BHXH quận, huyện ngày càng chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn; đồng thời BHXH thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.
          Đẩy mạnh công tác thu nộp BHXH, BHYT, BHTN. Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố thu được 1.747.062 triệu đồng, đạt 52,30% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 0,64% so với cùng kỳ năm 2012.
          Tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho các đối tượng kịp thời, chính xác, đảm bảo đúng quy định, đặc biệt đã chi trả trong dịp Tết nguyên đán 02 tháng lương (tháng 1 và tháng 2); Công tác Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ BHXH, BHYT đúng thủ tục, quy trình, tạo điều kiện cho các đối tượng; Thực hiện cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời; Giám định chi phí KCB, quản lý chặt chẽ quỹ KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia; công tác kiểm tra tiếp tục được tăng cường; ...
          Đồng chí Giám đốc BHXH thành phố biểu dương các đơn vị đã có nhiều cố gắng, thực hiện nhiệm vụ với kết quả cao, đặc biệt một số đơn vị đã đạt tỷ lệ cao trong công tác thu BHXH bắt buộc như: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, Thủy Nguyên, An Dương; đồng thời nhắc nhở một số đơn vị có số thu BHXH bắt buộc đạt tỷ lệ thấp.
          Công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố được đẩy mạnh. Ngay từ đầu năm, BHXH thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành Công văn số 1603/UBND-VX ngày 14/3/2013 về việc đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT; Công văn số 4249/UBND-VX ngày 18/6/2013 về việc triển khai thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện.
          Công tác phối hợp với một số Sở, Ban, ngành tiếp tục được đẩy mạnh và tăng cường như: Phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố trong việc khởi kiện các đơn vị nợ đọng ra tòa; Phối hợp với Sở LĐTB&XH kiểm tra thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động; Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông trong công tác tuyên truyền về thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện áp giá dịch vụ theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND TP về việc ban hành quy định mức giá một số dịch vụ KCB tại các cơ sở KCB công lập thuộc TP Hải Phòng, tham gia tổ chuyên gia và tổ thẩm định đấu thầu thuốc năm 2013; Phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ thành phố và Thành đoàn trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.
           Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đã được tổ chức thường xuyên, liên tục. 6  tháng đầu năm đã tổ chức 8 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 696 lượt cán bộ, viên chức để hướng dẫn các quy định, thực hiện phần mềm mới liên quan đến công tác quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, tiếp nhận hồ sơ, công tác CNTT, xét duyệt các chế độ BHXH, công tác giám định thanh toán chi phí KCB BHYT.
           Phát động phong trào thi đua tới từng CBVC thông qua Hội nghị triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2013.
 
           Bên cạnh một số kết quả đáng khích lệ đã đạt được còn một số tồn tại, khó khăn cần phải khắc phục như: số đơn vị và số nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN còn nhiều, dẫn đến ảnh hưởng tới kế hoạch thu toàn thành phố và quyền lợi của người tham gia khi giải quyết các chế độ. Trong đó, số đơn vị nợ trên 6 tháng còn nhiều với số tiền lớn (chủ yếu là các công ty thuộc tập đoàn Vinashin, Vinalines). Nguyên nhân là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế,  các doanh nghiệp kinh doanh không có lãi, số lao động giảm nhiều, nhất là những doanh nghiệp thuộc khối da giầy, may mặc, vận tải, xây dựng.  Một số BHXH quận, huyện chưa nhận được kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng được Nhà nước hỗ trợ.
          Quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch năm 2013, BHXH thành phố sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2013:
        - Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến các cụm dân cư, xã phường, thị trấn về việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, đặc biệt tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 theo Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU ngày 17/01/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy; ký kết chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH,  BHYT.
        - Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, mở rộng và phát triển các đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa tham gia, tiếp tục tập trung triển khai BHYT đối với các hộ thuộc đối tượng cận nghèo, các đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; tích cực triển khai thu BHYT HSSV năm học 2013-2014, đảm bảo chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ bằng hoặc cao hơn năm học 2012-2013;  đôn đốc các đơn vị chậm nộp, nợ đọng BHXH, đảm bảo kế hoạch thu.
        - Đảm bảo công tác xét duyệt các chế độ, chính sách kịp thời, chính xác, không để tồn đọng hồ sơ, đảm bảo quyền lợi của người thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN. Thực hiện công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, an toàn, đầy đủ, đúng đối tượng. Kiểm soát chặt chẽ quỹ BHYT, chú trọng kiểm tra theo chuyên đề đặc biệt đối với các cơ sở KCB có số chi tăng đột biến; không để bội chi quỹ BHYT ở các cơ sở KCB. Tập trung hơn nữa việc thực hiện kết luận sau kiểm tra tại các đơn vị;  Phối hợp với ngành Công an kiên quyết kiểm tra, xử lý các đơn vị cố tình chiếm dụng 9,5% tiền nộp BHXH của người lao động.
       - Phối hợp với Bưu điện Hải Phòng triển khai  việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng đảm bảo an toàn, kịp thời, đúng đủ;
       - Tích cực cải cách hành chính, rà soát lại các quy trình thủ tục trong giải quyết các chế độ chính sách để sửa đổi bổ sung cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách; Tổ chức các hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, hướng dẫn cho doanh nghiệp và triển khai thực hiện giao dịch điện tử, tạo điều kiện cho các cơ quan doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần đến cơ quan BHXH.
      - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ viên chức, tập trung vào đội ngũ cán bộ viên chức công tác tại BHXH các quận, huyện.
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://bhxhhaiphong.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập141
  • Hôm nay9,673
  • Tháng hiện tại458,493
  • Tổng lượt truy cập604,594
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây