ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ TẠI TRUNG TÂM THUỐC DÂN TỘC

      14

Nội dung chính

Bốn năm ăn uống ngủ với bệnh trĩ nội trĩ ngoại là bốn năm cạnh tranh chịu, lo lắngHành trình chữa bệnh trĩ tại Trung trọng tâm Thuốc dân tộc và công dụng bất ngờ
Bài viết được tham vấn chuyên môn bởi Bác sĩ CKII BÁC SĨ TRẦN THỊ HƯƠNG LAN – Khoa Nội – Tiêu hóaGiám đốc trình độ Thuốc Dân Tộc chi nhánh phía Nam – thế vấn trình độ tại Trung trọng điểm Thuốc dân tộc bản địa – đại lý TP hồ Chí Minh
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*