Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng

https://bhxhhaiphong.vn


Huyện Cát Hải triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính Phủ về phát triển đối tượng tham gia BHXH

​​​​​​​Với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2019, tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chiếm ít nhất 90% số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và chiếm ít nhất là 95% vào cuối năm 2020. Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, tốc độ gia tăng đối tượng tham gia năm sau so với năm trước ít nhất bằng 30% so với năm trước.
Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết.  Với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2019, tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chiếm ít nhất 90% số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và chiếm ít nhất là 95% vào cuối năm 2020. Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, tốc độ gia tăng đối tượng tham gia năm sau so với năm trước ít nhất bằng 30% so với năm trước.
UBND huyện cũng đề cập tới 7 giải pháp thực hiện trong đó: Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền; cơ chế liên thông kết nối, chia sẻ dữ liệu; công tác kiểm tra, thanh tra; cải cách thủ tục hành chính về BHXH; đảm bảo tài chính và nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc vận động gia đình, người thân tham gia BHXH tự nguyện./.

Nguồn tin: BHXH huyện Cát Hải

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây