QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH

      19

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN (Ban hành kèm theo quyết định số: 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm trước đó của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế)

I. MỤC ĐÍCH

1. Thống nhất quy trình khám bệnh tại Khoa thăm khám bệnh của các bệnh viện.

Bạn đang xem: Quy trình khám chữa bệnh

2. Hướng dẫn những bệnh viện thực hiện các giải pháp cách tân quy trình và giấy tờ thủ tục trongkhám bệnh, rút ngắn thời hạn chờ, tránh tạo phiền hà và tăng sự hài lòng của ngườibệnh, quan trọng đặc biệt đối với những người bệnh bảo đảm y tế khi đến khám tại bệnh viện.

3. Người bệnh biết rõ các bước để cùng phối hợp với bệnh viện trong quy trình khámbệnh.

II. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Bạn bệnh cho khám được tiếp cận thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng và thương mại dịch vụ kỹthuật theo đúng yêu ước chuyên môn.

2. đảm bảo tính hợp lí và vô tư giữa bạn bệnh bao gồm bảo hiểm y tế và không có bảohiểm y tế.

3. Phải đơn giản và dễ dàng hóa thủ tục liên quan liêu đến bỏ ra trả với đồng bỏ ra trả viện phí, kiêng nộp việnphí các lần.

III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Thời hạn khám bệnh

a) xét nghiệm lâm sàng 1-1 thuần: thời hạn khám trung bình dưới 2 giờ.

b) xét nghiệm lâm sàng gồm làm thêm 01 chuyên môn xét nghiệm/chẩn đoán hình ảnh, thăm dòchức năng (xét nghiệm cơ bản, chụp xquang hay quy, hết sức âm): thời hạn khám trungbình dưới 3 giờ.

c) đi khám lâm sàng gồm làm thêm 02 kỹ thuật phối hợp cả xét nghiệm cùng chẩn đoánhình ảnh hoặc xét nghiệm và thăm dò tác dụng (xét nghiệm cơ bản, chụp xquangthường quy, hết sức âm): thời gian khám trung bình bên dưới 3,5 giờ.

d) thăm khám lâm sàng tất cả làm thêm 03 kỹ thuật phối hợp cả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnhvà thăm dò tác dụng (xét nghiệm cơ bản, chụp xquang thường quy, siêu âm, nội soi):Thời gian thăm khám trung bình dưới 4 giờ.

2. Lưu giữ lượng khám

– Đến năm 2015, vừa đủ mỗi phòng khám phấn đấu về tối đa chỉ đi khám 50 người bệnh/8giờ và mang đến năm 2020 chỉ xét nghiệm 35 tín đồ bệnh/8 giờ. Vào trường hợp con số ngườibệnh tăng dần do các nguyên nhân khác biệt thì phấn đấu tối đa mỗi buồng khámkhông tăng quá 30% tiêu chuẩn trên.

IV. QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

1. Cách 1: đón nhận người bệnh

1.1. Trách nhiệm của người bệnh

– đem số đồ vật tự để gia công thủ tục xét nghiệm bệnh.

– Xuất trình thẻ bảo đảm y tế (BHYT), sách vở tùy thân bao gồm ảnh, hồ sơ đưa việnhoặc giấy hẹn tái khám.

– nhận phiếu khám căn bệnh và số thứ tự tại phòng khám.

– Đối với gần như trường đúng theo vượt tuyến, trái tuyến, fan bệnh tất cả nguyện vọng khámbệnh, chữa bệnh dịch theo yêu ước thì tín đồ bệnh tạm bợ ứng tiền đi khám bệnh, chữa trị bệnh.

1.2. Trách nhiệm của bệnh viện

– bố trí các quầy để tiếp đón, bình chọn thẻ BHYT và các giấy tờ liên quan.

– Nhập thông tin của tín đồ bệnh vào trang bị vi tính, xác minh buồng xét nghiệm phù hợp, inphiếu khám bệnh và phạt số thứ tự khám.

– giữ thẻ BHYT, hồ sơ đưa viện với hẹn tái đi khám (và chuyển tập trung về bộ phậnthanh toán ra viện).

– Thu tiền nhất thời ứng đối với những trường hợp fan bệnh vượt tuyến, trái tuyến, ngườibệnh gồm nguyện vọng khám bệnh, chữa dịch theo yêu cầu (theo quy định ví dụ củabệnh viện).

2. Bước 2: đi khám lâm sàng với chẩn đoán

Tùy theo chứng trạng bệnh, thầy thuốc hoàn toàn có thể chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh,thăm dò tác dụng hoặc chẩn đoán xác minh và kê đối kháng điều trị mà không đề xuất chỉ địnhxét nghiệm cận lâm sàng.

2.1. Thăm khám lâm sàng, chẩn đoán và hướng dẫn và chỉ định điều trị

2.1.1. Trọng trách của tín đồ bệnh

– đợi khám theo số đồ vật tự đã có được ghi bên trên phiếu đi khám bệnh.

– Vào đi khám khi được thông báo.

2.1.2. Trọng trách của dịch viện

– thông báo người bệnh dịch vào đi khám theo số lắp thêm tự.

– sắp xếp buồng xét nghiệm lâm sàng, chuyên khoa,

– Khám, ghi chép thông tin về chứng trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định và hướng dẫn điều trị.

– Kê đơn thuốc, in đối kháng thuốc (in 3 liên cho tất cả những người bệnh, kế toán và khoa dược), in vàký phiếu thanh toán chi tiêu khám bệnh, chữa bệnh dịch (mẫu 01/BV) và lí giải ngườibệnh đến thành phần thanh toán.

– Nếu người bệnh đề xuất nhập viện lưu giữ theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh tật lưu,nhập viện cùng tạm ứng viện phí.

Phụ lục 1:Sơ đồ quy trình khám lâm sàng với kê 1-1 điều trị.

2.2. Thăm khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán và hướng dẫn và chỉ định điều trị

2.2.1. Trọng trách của tín đồ bệnh

– ngóng khám theo số trang bị tự đã có ghi trên phiếu xét nghiệm bệnh.

– Vào khám khi được thông báo.

– nhận phiếu chỉ định và hướng dẫn xét nghiệm từ bác sĩ khám.

– Đến địa điểm lấy chủng loại xét nghiệm, nộp phiếu chỉ định xét nghiệm và chờ cho lượt.

– Phối phù hợp với kỹ thuật viên xét nghiệm để mang mẫu xét nghiệm.

– quay về buồng xét nghiệm bệnh, chờ mang đến lượt.

– Nhận chỉ định điều trị, solo thuốc và về chỗ làm thủ tục chi trả viện mức giá hoặc đồng chitrả bảo hiểm y tế.

2.2.2. Trọng trách của căn bệnh viện

a) Tại buồng khám bệnh

– thông tin người căn bệnh vào thăm khám theo số vật dụng tự.

– khám lâm sàng, ghi chép thông tin về triệu chứng bệnh, chỉ định xét nghiệm, in phiếu xétnghiệm.

– hướng dẫn người dịch đến địa điểm làm xét nghiệm theo chỉ định.

b) Tại nơi lấy chủng loại xét nghiệm

– sắp xếp đủ điểm lấy chủng loại xét nghiệm cân xứng với lưu số lượng người bệnh. Chỗ lấy mẫuđược để tại khoa thăm khám bệnh.

– nhấn phiếu hướng dẫn và chỉ định từ tín đồ bệnh.

– hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và lấy mẫu mã xét nghiệm.

– Chuyển chủng loại về khoa xét nghiệm.

c) tại khoa xét nghiệm

– thực hiện xét nghiệm.

– chuyển trả tác dụng xét nghiệm cận lâm sàng về buồng khám khu vực chỉ định.

Phụ lục 2:Sơ đồ tiến trình khám lâm sàng có xét nghiệm.

2.3. Xét nghiệm lâm sàng, thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán căn bệnh và chỉđịnh điều trị

2.3.1. Nhiệm vụ của người bệnh

– đợi khám theo số trang bị tự đã có được ghi trên phiếu đi khám bệnh.

– Vào đi khám khi được thông báo.

– thừa nhận phiếu hướng đẫn kỹ thuật chẩn đoán hình hình ảnh từ bác bỏ sĩ khám.

– Đến vị trí làm kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, nộp phiếu chỉ định và chờ cho lượt.

– phối hợp theo hướng dẫn của nghệ thuật viên chẩn đoán hình hình ảnh để thực hiện kỹ thuật.

– đợi nhận hiệu quả chẩn đoán hình ảnh, quay trở về buồng khám cùng nộp hiệu quả chẩn đoán hình ảnh cho phòng khám, chờ bác sĩ thăm khám chẩn đoán và hướng đẫn điều trị.

– Nhận chỉ định và hướng dẫn điều trị hoặc đối chọi thuốc với về chỗ làm giấy tờ thủ tục chi trả viện tổn phí hoặc đồng chi trả bảo đảm y tế.

2.3.2. Trách nhiệm của căn bệnh viện

a) Tại phòng khám bệnh

– thông báo người bệnh dịch vào khám theo số thiết bị tự.

– đi khám lâm sàng, ghi chép tin tức về triệu chứng bệnh, hướng đẫn kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và in phiếu chỉ định.

– chỉ dẫn người căn bệnh đến nơi triển khai kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh.

– chưng sĩ coi kết quả, chẩn đoán và chỉ định và hướng dẫn điều trị, kê đơn.

b) tại nơi triển khai kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh

– Nơi tiến hành kỹ thuật tốt nhất là được đặt ở khoa thăm khám bệnh nhằm mục tiêu tạo thuận lợi cho tất cả những người bệnh, giảm khoảng tầm cách dịch chuyển và thuận tiện cho người bệnh. Trường hợp không thể sắp xếp được thì có sơ trang bị hướng dẫn gắng thể cho những người bệnh.

– nghệ thuật viên chẩn đoán hình ảnh nhận phiếu hướng đẫn từ fan bệnh.

– hướng dẫn người bệnh sẵn sàng và kết hợp thực hiện nay kỹ thuật.

– Trả công dụng chẩn đoán hình ảnh, kèm phim, ảnh (nếu có) cho những người bệnh.

* Khuyến khích các bệnh viện chuyển trả thẳng kết quả chẩn đoán hỉnh ảnh, phim, ảnh về phòng khám.

Phụ lục 3:Sơ đồ tiến trình khám lâm sàng gồm xét nghiệm với chẩn đoán hình ảnh.

Xem thêm: Quả Dứa Dại Chữa Bệnh Tiểu Đường, Quả Dứa Dại

2.4. Thăm khám lâm sàng, tiến hành kỹ thuật dò la chức năng, chẩn đoán bệnh dịch và chỉđịnh điều trị

2.4.1. Nhiệm vụ của bạn bệnh

– ngóng khám theo số vật dụng tự đã có được ghi bên trên phiếu đi khám bệnh.

– Vào đi khám khi được thông báo.

– nhấn phiếu hướng dẫn và chỉ định kỹ thuật thăm dò tính năng từ chưng sĩ khám.

– Đến vị trí làm nghệ thuật thăm dò chức năng, nộp phiếu hướng đẫn và chờ cho lượt.

– phối kết hợp theo chỉ dẫn của chưng sĩ, nghệ thuật viên để thực hiện kỹ thuật.

– hóng nhận tác dụng thăm dò tác dụng và trở về buồng khám.

– Nộp kết quả chẩn đoán hình hình ảnh cho phòng khám, chờ bác bỏ sĩ thăm khám chẩn đoán và chỉ định điều trị.

– Nhận chỉ định và hướng dẫn điều trị hoặc đơn thuốc với về nơi làm giấy tờ thủ tục chi trả viện mức giá hoặc đồng bỏ ra trả bảo hiểm y tế.

2.4.2. Trách nhiệm của dịch viện

a) Tại phòng khám bệnh

– thông tin người bệnh dịch vào đi khám theo số sản phẩm công nghệ tự.

– xét nghiệm lâm sàng, ghi chép tin tức về tình trạng bệnh, hướng dẫn và chỉ định kỹ thuật thăm dò chức năng và in phiếu chỉ định.

– hướng dẫn người bệnh đến nơi tiến hành kỹ thuật dò hỏi chức năng.

– chưng sĩ xem kết quả thăm dò chức năng, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê đơn.

b) trên nơi thực hiện kỹ thuật dò la chức năng

– Nơi thực hiện kỹ thuật cực tốt là được để tại khoa đi khám bệnh nhằm mục đích tạo thuận lợi cho tất cả những người bệnh, giảm khoảng chừng cách dịch rời và thuận tiện cho tất cả những người bệnh. Ngôi trường hợp chưa thể sắp xếp được thì có sơ thứ hướng dẫn nắm thể cho tất cả những người bệnh.

– chưng sĩ, nghệ thuật viên thăm dò chức năng nhận phiếu hướng dẫn và chỉ định từ người bệnh.

– phía dẫn tín đồ bệnh chuẩn bị và phối kết hợp thực hiện kỹ thuật.

– Trả công dụng thăm dò chức năng, kèm phim, ảnh (nếu có) cho tất cả những người bệnh.

Phụ lục 4:Sơ đồ quy trình khám lâm sàng có xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thămdò chức năng.

2.5. Những trường hợp thực hiện khám lâm sàng và có chỉ định có tác dụng 1, 2 hoặc 3 kỹthuật cận lâm sàng kết hợp (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, dò xét chức năng),thực hiện nay kỹ thuật hoặc gửi khám chăm khoa

Người căn bệnh và bệnh viện phải triển khai theo trình tự quá trình như trên, đồng thời,bác sĩ khoa khám bệnh dịch hoặc nhân viên cấp dưới tại buồng khám yêu cầu hướng dẫn rõ ràng trình tựlàm các kỹ thuật cận lâm sàng phù hợp. Sau khoản thời gian có đủ tác dụng cận lâm sàng thì ngườibệnh quay trở về buồng khám, nộp tác dụng cho bác sĩ đi khám và bác bỏ sĩ cẩn thận kết quả,chẩn đoán và chỉ còn định, kê đối kháng điều trị. Trưởng hợp triển khai dịch vụ kỹ thuât hoặccần khám chuyên khoa khác, fan bệnh được thiết kế dịch vụ nghệ thuật hoặc thăm khám chuyênkhoa theo yêu mong chuyên môn.

Người bệnh nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và về địa điểm làm giấy tờ thủ tục chi trả viện giá thành hoặcđồng đưa ra trả bảo đảm y tế.

3. Bước 3: thanh toán viện phí

3.1. Trọng trách của bạn bệnh

* người bệnh gồm bảo hiểm y tế

– Nộp phiếu thanh toán giao dịch (mẫu 01/BV).

– Xếp hàng chờ cho lượt thanh toán.

– Nộp chi phí cùng đưa ra trả với nhận lại thẻ BHYT.

* tín đồ bệnh không tồn tại bảo hiểm y tế nộp viện phí theo quy định.

3.2. Trách nhiệm của căn bệnh viện

– soát sổ nội dung những thống kê trong mẫu 01/BV, ký kết xác nhận.

– Thu chi phí thanh toán.

4. Cách 4: Phát với lĩnh thuốc

4.1. Trọng trách của tín đồ bệnh

– Nộp đối chọi thuốc trên quầy phân phát thuốc.

– Kiểm tra, so sánh thuốc trong đối kháng và thuốc đã nhận.

– Nhận 1-1 thuốc, thuốc và ký kết nhận.

4.2. Nhiệm vụ của bệnh dịch viện

– Kiểm tra đối chọi thuốc, phân phát thuốc.

– hỗ trợ tư vấn người dịch về 1-1 thuốc cùng thuốc sẽ cấp.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN

Tùy theo đk thực tế, bệnh viện lựa chọn một hoặc những giải pháp đổi mới như sau:

1. Các giải pháp tổng thể của bệnh viện

1.1. Cải tạo cơ sở hạ tầng khoa xét nghiệm bệnh

Bố trí mặt bằng đủ rộng, tăng con số bàn khám bệnh, tăng ô làm thủ tục, mở rộngnơi tiếp đón, chỗ chờ, bố trí khoa khám bệnh liên hoàn, số điểm lấy bệnh dịch phẩm, nơithực hiện nay kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, dò xét chức năng, thu viện phí, xử lý thủtục bảo đảm y tế thỏa mãn nhu cầu lưu lượng người bệnh mang lại khám tại dịch viện. Tổ chứcnhiều điểm phía dẫn fan bệnh đến khám làm thủ tục và khám bệnh theo đúng quytrình.

1.2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

– kết nối mạng giữa khoa xét nghiệm bệnh, xét nghiệm, khoa dược, thu viện phí, lãnh đạobệnh viện với các thành phần có tương quan giúp giảm thời gian chờ, tăng tốc quản lý,giảm không đúng sót, nhầm lẫn, nâng cấp chất lượng khám, chữa bệnh, giảm nhân lực trực tiếp tham gia quá trình khám bệnh.

– Ứng dụng một trong những phần mềm hỗ trợ cho thầy thuốc nhằm nâng cấp chất lượng chẩnđoán, kê đối kháng và điều trị.

– Áp dụng mã vạch, thẻ từ trong việc xác định người bệnh, kiêng nhầm lẫn, sai sót vàthuận luôn tiện trong bài toán trao đổi tin tức về bạn bệnh giữa các khoa, phòng, cỗ phậntrong dịch viện.

1.3. Nhân lực đủ và có chất lượng

– bức tốc nhân lực làm việc tại các khâu tiếp đón, thăm khám bệnh, lấy chủng loại xét nghiệm,thực hiện tại kỹ thuật, thu viện phí, thủ tục BHYT, cấp phép thuốc;

– nhân viên được huấn luyện và đào tạo nắm vững chăm môn, thái độ giao tiếp ứng xử cân xứng vàthân thiện.

1.4. Bổ sung cập nhật các trang thiết bị quan trọng tại khoa đi khám bệnh

Tăng cường các thiết bị xẻ sung bao hàm cả vật dụng chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm,thăm dò tác dụng để giao hàng người bệnh ngay trên khoa khám bệnh.

1.5. Tạo phương án đáp ứng linh hoạtkhi lưu số người bệnh tăng độtbiến.

2. Những giải pháp đổi mới cụ thể trên các bộ phận tham gia quá trình khám bệnh

Ngoài các chiến thuật lớn mang tính tổng thể như trên, khám đa khoa cần nghiên cứu và phân tích áp dụngmột số giải pháp sau:

2.1. đảm nhận người bệnh

– Khuyến khích sử dụng máy vạc số từ động.

– khám đa khoa không để người bệnh từ bỏ photo sách vở và giấy tờ tùy thân, thẻ bảo đảm y tế, giấychuyển viện, … . Nếu gồm nhu cầu, cơ sở y tế tự tiến hành (áp dụng cho cơ sở y tế đã thuviện chi phí theo size giá mới).

– bố trí đủ quầy tiếp đón với sự kết hợp giữa bộ phận tiếp đón, thu viện phí và hướngdẫn giấy tờ thủ tục bảo hiểm y tế.

– sắp xếp đủ bàn và người hướng dẫn tín đồ bệnh trên khoa xét nghiệm bệnh.

– Đặt lịch hẹn đi khám qua năng lượng điện thoại, qua tổng đài 1080, qua mạng internet.

– công khai giờ khán bệnh, tiến trình khám bệnh, bảng báo giá viện phí, đối tượng người dùng ưu tiên.

– bao gồm sơ đồ dùng khoa xét nghiệm bệnh.

2.2. Xét nghiệm lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán, chỉ định và hướng dẫn điều trị

– Ứng dụng bảng số điện tử, bảng thông báo điện tử.

– Phiếu hẹn giờ trả công dụng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh.

– nhân viên cấp dưới khoa xét nghiệm trả kết quả cho khoa khám dịch (các buồng khám).

2.3. Thu viện phí, trả thẻ bảo đảm y tế

– bố trí nhiều quầy thu viện phí.

– Ứng dụng thẻ giao dịch điện tử.

2.4. Phát cùng lĩnh thuốc

– Kết nối thành phần cấp vạc thuốc cùng với khoa dược, phòng khám tạo thuận tiện cho công tác làm việc dược lâm sàng và chủ động trong cấp-phát thuốc.

– sắp xếp nơi cấp phép thuốc trơ trọi tự, chống nắp, theo nhóm thuốc chăm khoa.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc bệnh dịch viện

a) căn cứ hướng dẫn này, giám đốc bệnh dịch viện yêu cầu quy định rõ ràng quy trình khámbệnh của bệnh viện và công khai để tín đồ bệnh, nhân viên biết với thực hiện.

b) liên tiếp thực hiện cách tân quy trình khám bệnh qua quá trình sau

– thành lập và hoạt động nhóm đổi mới chất lượng gồm thay mặt đại diện khoa khám bệnh dịch và những phòng,khoa có liên quan để kết hợp triển khai những giải pháp đổi mới quy trình đi khám bệnh.

– Đánh giá lại tổng thể quy trình khám căn bệnh tại cơ sở y tế và tạo ra Đề án cách tân quytrình khám bệnh của bệnh viện.

– xác minh những nội dung, những vấn đề ưu tiên cải tiến nhằm rút ngắn thời gian chờ và tăng sự ưng ý của bạn bệnh.

– Phê chăm nom đề án, thực hiện các giải pháp can thiệp, reviews hiệu quả, duy trì thựchiện phương án cải tiến.

2. Cục làm chủ Khám, chữa bệnh dịch chủ trì phối hợp với Vụ bảo hiểm y tế và những đơn vịcó tương quan chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện hướng dẫn trên cácbệnh viện trực thuộc bộ Y tế.

3. Thủ trưởng y tế ngành chỉ đạo, kiểm tra, reviews việc triển khai triển khai hướngdẫn tại những bệnh viện trực nằm trong Bộ, Ngành.

4. Người đứng đầu Sở Y tế tỉnh, tp trực thuộc trung ương chỉ đạo, kiểm tra, đánh giáviệc triển khai thực hiện hướng dẫn tại các bệnh viện trực thuộc sở y tế, khám đa khoa tưnhân trên địa bàn.

PHỤ LỤC 1

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG (Ban hành kèm theo ra quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 mon 04 năm trước đó của Bộtrưởng bộ Y tế)

*

PHỤ LỤC 2

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ XÉT NGHIỆM (Ban hành kèm theo quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 mon 04 năm trước đó của Bộtrưởng cỗ Y tế)

*

PHỤ LỤC 3

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁNHÌNH ẢNH (Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 mon 04 năm 2013 của Bộtrưởng bộ Y tế)

*

PHỤ LỤC 4

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ XÉT NGHIỆM, CHẨN ĐOÁN HỈNHẢNH VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG (Ban hành kèm theo quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 04 năm trước đó của Bộtrưởng bộ Y tế)

thuốc lenvima 4mg