Mủ trôm là gì? tác dụng trị bệnh và đặc điểm của dược liệu

      12

Mủ Trôm giảm Hạt Lựu chuẩn Loại 1 hàng Sấy Công Nghiệp, giữ được hàm lượng bổ dưỡng tối nhiều của mủ trôm khi có tác dụng nước uống , Đảm bảo không sử dụng chất bảo vệ hay các thành phẩn như thế nào khác. Chuẩn sạch nguyên vị của mủ trôm.


*
*

260.000₫","sku":"mutrom","variation_description":"","variation_id":4963,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_trong-luong":"500gr","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":140000,"display_regular_price":140000,"image":"title":"Mu1ee7 tru00f4m hu1ea1t lu1ef1u khu00f4ng tu1ea9y mu00f9i","caption":"Mu1ee7 tru00f4m hu1ea1t lu1ef1u khu00f4ng tu1ea9y mu00f9i","url":"https://bhxhhaiphong.vn/wp-content/uploads/2022/05/Mu-trom-hat-luu-khong-tay-mui.png","alt":"Mu1ee7 tru00f4m hu1ea1t lu1ef1u khu00f4ng tu1ea9y mu00f9i","src":"https://bhxhhaiphong.vn/wp-content/uploads/2022/05/Mu-trom-hat-luu-khong-tay-mui-400x300.png","srcset":"https://bhxhhaiphong.vn/wp-content/uploads/2022/05/Mu-trom-hat-luu-khong-tay-mui-400x300.png 400w, https://bhxhhaiphong.vn/wp-content/uploads/2022/05/Mu-trom-hat-luu-khong-tay-mui-300x225.png 300w, https://bhxhhaiphong.vn/wp-content/uploads/2022/05/Mu-trom-hat-luu-khong-tay-mui.png 600w","sizes":"(max-width: 400px) 100vw, 400px","full_src":"https://bhxhhaiphong.vn/wp-content/uploads/2022/05/Mu-trom-hat-luu-khong-tay-mui.png","full_src_w":600,"full_src_h":450,"gallery_thumbnail_src":"https://bhxhhaiphong.vn/wp-content/uploads/2022/05/Mu-trom-hat-luu-khong-tay-mui-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://bhxhhaiphong.vn/wp-content/uploads/2022/05/Mu-trom-hat-luu-khong-tay-mui-300x225.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":225,"src_w":400,"src_h":300,"image_id":4898,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"140.000₫","sku":"mutrom","variation_description":"","variation_id":4964,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_trong-luong":"100gr","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":30000,"display_regular_price":30000,"image":"title":"Mu1ee7 tru00f4m hu1ea1t lu1ef1u khu00f4ng tu1ea9y mu00f9i","caption":"Mu1ee7 tru00f4m hu1ea1t lu1ef1u khu00f4ng tu1ea9y mu00f9i","url":"https://bhxhhaiphong.vn/wp-content/uploads/2022/05/Mu-trom-hat-luu-khong-tay-mui.png","alt":"Mu1ee7 tru00f4m hu1ea1t lu1ef1u khu00f4ng tu1ea9y mu00f9i","src":"https://bhxhhaiphong.vn/wp-content/uploads/2022/05/Mu-trom-hat-luu-khong-tay-mui-400x300.png","srcset":"https://bhxhhaiphong.vn/wp-content/uploads/2022/05/Mu-trom-hat-luu-khong-tay-mui-400x300.png 400w, https://bhxhhaiphong.vn/wp-content/uploads/2022/05/Mu-trom-hat-luu-khong-tay-mui-300x225.png 300w, https://bhxhhaiphong.vn/wp-content/uploads/2022/05/Mu-trom-hat-luu-khong-tay-mui.png 600w","sizes":"(max-width: 400px) 100vw, 400px","full_src":"https://bhxhhaiphong.vn/wp-content/uploads/2022/05/Mu-trom-hat-luu-khong-tay-mui.png","full_src_w":600,"full_src_h":450,"gallery_thumbnail_src":"https://bhxhhaiphong.vn/wp-content/uploads/2022/05/Mu-trom-hat-luu-khong-tay-mui-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://bhxhhaiphong.vn/wp-content/uploads/2022/05/Mu-trom-hat-luu-khong-tay-mui-300x225.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":225,"src_w":400,"src_h":300,"image_id":4898,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"30.000₫","sku":"mutrom","variation_description":"","variation_id":4965,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.1","weight_html":"0.1 kg">">Trọng Lượng

thuốc lenvima 4mg