MẪU GIẤY XÁC NHẬN BỆNH TẬT

      40
*

Mẫu BB1 Giấy ghi nhận bị bệnh phát hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 mon 5...

Mẫu BB1

(Kèm theo Thông bốn số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 mon 5 năm trước đó của Sở Lao cồn - Thương binc với Xã hội)

………..….

Bạn đang xem: Mẫu giấy xác nhận bệnh tật

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ…--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vị - Hạnh phúc----------------

Số: …../GCN-

…., ngày … mon … năm .....

GIẤY CHỨNG NHẬN BỆNH TẬT

…………………………………………………………………chứng nhận:

Ông (bà): .........................................................................................................................................

Sinch ngày ... tháng ... năm ………. Nam/Nữ: ............................................................................

Ngulặng quán: ..................................................................................................................................

Trú quán: .........................................................................................................................................

Nhập ngũ ngày ... mon ... năm ...

Cấp bậc, công tác hiện nay: ...........................................................................................................

Cơ quan, đơn vị chức năng đã công tác: ....................................................................................................

Bị bệnh ngày ... mon ... năm ……

Trường phù hợp bị bệnh: ......................................................................................................................

Đã chữa bệnh tại: ………………………………………………………………… từ thời điểm ngày ... mon ... năm ...

Ra viện lần cuối ngày ... mon ... năm ...

Xem thêm: Bật Mí Cách Làm Tương Đen Ăn Cá Viên Chiên, Cách Làm Tương Đen Ăn Cá Viên Chiên Không Bị Đắng

Tình trạng dịch tật:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Căn uống cứ vào hồ sơ, lý định kỳ sẽ thống trị tại cơ quan, đơn vị, ông (bà): ……………………………. bao gồm thời gian phục vụ trong quân nhóm, công an là ………… năm …….. mon, trong các số đó có …….. năm…. tháng phục vụ tại địa bàn gồm ĐK kinh tế tài chính - xóm hội quan trọng đặc biệt trở ngại./.

Nơi nhận:- ….;- Lưu .

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤCỦA NGƯỜI KÝ(Chữ ký, dấu)Họ và tên


Đây là vnạp năng lượng phiên bản biểu mẫu vị cửa hàng từ biên soạn thảo, giả dụ Anh/Chị muốn thực hiện các dịch vụ sung sướng liên hệ với chúng tôi để được tăng cấp tài khoản VIPhường. Xin cám ơn.
Đây là vnạp năng lượng bạn dạng biểu chủng loại vị Cửa Hàng chúng tôi trường đoản cú soạn thảo, ví như Anh/Chị mong muốn thực hiện hình thức dịch vụ sung sướng liên lạc cùng với chúng tôi sẽ được nâng cấp thông tin tài khoản VIPhường. Xin cám ơn.