Văn bản theo lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2019_44_NĐ_CP 19/05/2019 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
2 2019_166_QĐ_BHXH 30/01/2019 Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
3 2014_108_NĐ_CP 19/11/2014 Về chính sách tinh giản biên chế
4 2015_115_NĐ_CP 10/11/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
5 2015_59_TT_BLĐTBXH 28/12/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
6 2014_58_QH13 19/11/2014 Luật bảo hiểm xã hội
7 2017_838_QĐ_BHXH 28/05/2017 Ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
8 2013_52_QĐ_TTg 29/08/2013 Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
9 2010_613_QĐ_TTg 05/05/2010 V/v trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
10 CV 765/BHXH-QLT 25/04/2019 V/v phối hợp cung cấp số điện thoại di động, chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN
11 Công văn số 2386/BHXH-QLT 04/12/2018 V/v hướng dẫn tạm thời thu BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP
12 Công văn số 2540/BHXH-QLT 24/12/2018 V/v hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động từ ngày 01/01/2019
13 CV 500/BHXH-CDBHXH 21/03/2019 Tạo lập, cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
14 QĐ 636/QĐ-BHXH 17/06/2016 ban hành Quy định về hồ sơ và quy trìnhgiải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
15 CV 1075/BHXH-CSXH 05/04/2016 Thời hạn nộp hồ sơ chế độ thai sản
16 110/BHXH-CĐ BHXH 16/02/2016 Hướng dẫn tạm thời thực hiện các chế độ BHXH theo Luật BHXH năm 2014 từ 01/01/2016
17 NĐ 27/2014/NĐ-CP 27/06/2014 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
18 CV 2017/BHXH-CSXH 26/06/2014 Hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản
19 CV 1683/BHXH-CSXH 26/06/2014 Hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
20 CV 1671/BHXH-CSXH: 26/06/2014 in, cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
21 NĐ 29/2013/NĐ-CP 26/06/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
22 CV 1203/BHXH-CSXH: 26/06/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và Thông tư 24/2013/TT-BLĐTBXH.
23 CV 178/BHXH-CĐBHXH 01/04/2014 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ BHXH
24 891/BHXH-CSXH 25/03/2014 Hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.
25 02/2014/TT-BLĐTBXH 17/03/2014 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
26 786/BHXH-CSXH 17/03/2014 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH.
27 QĐ 01/QĐ-BHXH: 12/03/2014 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.
28 CV 02/BHXH-CSXH 16/01/2014 Đề xuất giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định 52/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
29 NĐ 153/2013/NĐ-CP 27/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
30 NĐ 68/2007/NĐ-CP 27/11/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
31 CV 4533/BHXH-CSXH 27/11/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
32 TTLT 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH 11/11/2013 Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
33 CV 4409/BHXH-CSXH 07/11/2013 Hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013.
34 CV 4281/BHXH-CSXH 30/10/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
35 QĐ 55/2013/QĐ-TTg 21/10/2013 Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
36 CV 4000/BHXH-CSXH 15/10/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1674/QĐ-TTg
37 QĐ 1674/QĐ-TTg 15/10/2013 Về giải quyết chế độ, chính sách đối với những người làm chuyên trách công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh khi thực hiện thí điểm theo Quyết định số 94-HĐBT ngày 26 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
38 CV 3680/BHXH-CSXH 01/10/2013 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp
39 QĐ 488/QĐ-BHXH 18/09/2013 Quy định quản lý chi trả chế độ bảo hiểm xã hội do
40 CV 2097/BHXH-CSXH 04/09/2013 Hướng dẫn thực hiện việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia BHXH.
41 QĐ 52/2013/QĐ-TTg 04/09/2013 Quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
42 NĐ 95/2013/NĐ-CP 30/08/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
43 QĐ 797/QĐ-TTg 29/08/2013 Về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
44 1308/BHXH-CSXH 28/08/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
45 NĐ 23/2012/NĐ-CP 28/08/2013 Quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
46 NĐ 11/2011/NĐ-CP 28/08/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ
47 NĐ 159/2006/NĐ-CP 28/08/2013 Về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ
48 CV 2786/BHXH-CSXH 28/08/2013 Rà xoát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp 01 lần.
49 CV 1477/BHXH-CSXH 28/08/2013 Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13
50 CV 2834/BHXH-CSXH 28/08/2013 Hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp MSLĐ hàng tháng
module block search
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay1,967
  • Tháng hiện tại84,205
  • Tổng lượt truy cập1,105,984
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây