Văn bản theo lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2019_Diadiemchitra 01/07/2019 Danh sách địa điểm chi trả lương hưu trợ cấp BHXH trên địa bàn thành phố Hải Phòng
2 2019_1637_CV_BHXH 16/08/2019 V/v thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
3 2019_1306_CV_BHXH 03/07/2019 V/v chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK qua tài khoản ATM
4 2019_1174_BHXH_QLT 14/06/2019 V/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT,BHTN
theo mức lương cơ sở được quy định tại Nghị
định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019
5 2019_44_NĐ_CP 20/05/2019 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
6 2019_166_QĐ_BHXH 31/01/2019 Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
7 2014_108_NĐ_CP 20/11/2014 Về chính sách tinh giản biên chế
8 2015_115_NĐ_CP 11/11/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
9 2015_59_TT_BLĐTBXH 29/12/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
10 2014_58_QH13 20/11/2014 Luật bảo hiểm xã hội
11 2017_838_QĐ_BHXH 29/05/2017 Ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
12 2013_52_QĐ_TTg 30/08/2013 Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
13 2010_613_QĐ_TTg 06/05/2010 V/v trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
14 CV 765/BHXH-QLT 26/04/2019 V/v phối hợp cung cấp số điện thoại di động, chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN
15 Công văn số 2386/BHXH-QLT 05/12/2018 V/v hướng dẫn tạm thời thu BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP
16 Công văn số 2540/BHXH-QLT 25/12/2018 V/v hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động từ ngày 01/01/2019
17 CV 500/BHXH-CDBHXH 22/03/2019 Tạo lập, cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
18 QĐ 636/QĐ-BHXH 17/06/2016 ban hành Quy định về hồ sơ và quy trìnhgiải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
19 CV 1075/BHXH-CSXH 05/04/2016 Thời hạn nộp hồ sơ chế độ thai sản
20 110/BHXH-CĐ BHXH 16/02/2016 Hướng dẫn tạm thời thực hiện các chế độ BHXH theo Luật BHXH năm 2014 từ 01/01/2016
21 NĐ 27/2014/NĐ-CP 27/06/2014 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
22 CV 2017/BHXH-CSXH 26/06/2014 Hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản
23 CV 1683/BHXH-CSXH 26/06/2014 Hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
24 CV 1671/BHXH-CSXH: 26/06/2014 in, cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
25 NĐ 29/2013/NĐ-CP 26/06/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
26 CV 1203/BHXH-CSXH: 26/06/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và Thông tư 24/2013/TT-BLĐTBXH.
27 CV 178/BHXH-CĐBHXH 01/04/2014 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ BHXH
28 891/BHXH-CSXH 25/03/2014 Hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.
29 02/2014/TT-BLĐTBXH 17/03/2014 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
30 786/BHXH-CSXH 17/03/2014 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH.
31 QĐ 01/QĐ-BHXH: 12/03/2014 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.
32 CV 02/BHXH-CSXH 16/01/2014 Đề xuất giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định 52/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
33 NĐ 153/2013/NĐ-CP 27/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
34 NĐ 68/2007/NĐ-CP 27/11/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
35 CV 4533/BHXH-CSXH 27/11/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
36 TTLT 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH 11/11/2013 Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
37 CV 4409/BHXH-CSXH 07/11/2013 Hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013.
38 CV 4281/BHXH-CSXH 30/10/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
39 QĐ 55/2013/QĐ-TTg 21/10/2013 Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
40 CV 4000/BHXH-CSXH 15/10/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1674/QĐ-TTg
41 QĐ 1674/QĐ-TTg 15/10/2013 Về giải quyết chế độ, chính sách đối với những người làm chuyên trách công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh khi thực hiện thí điểm theo Quyết định số 94-HĐBT ngày 26 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
42 CV 3680/BHXH-CSXH 01/10/2013 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp
43 QĐ 488/QĐ-BHXH 18/09/2013 Quy định quản lý chi trả chế độ bảo hiểm xã hội do
44 CV 2097/BHXH-CSXH 04/09/2013 Hướng dẫn thực hiện việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia BHXH.
45 QĐ 52/2013/QĐ-TTg 04/09/2013 Quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
46 NĐ 95/2013/NĐ-CP 30/08/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
47 QĐ 797/QĐ-TTg 29/08/2013 Về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
48 1308/BHXH-CSXH 28/08/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
49 NĐ 23/2012/NĐ-CP 28/08/2013 Quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
50 NĐ 11/2011/NĐ-CP 28/08/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ
module block search
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay5,439
  • Tháng hiện tại119,941
  • Tổng lượt truy cập2,312,106
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây