STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2019_1637_CV_BHXH 15/08/2019 V/v thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
2 2019_1306_CV_BHXH 02/07/2019 V/v chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK qua tài khoản ATM
3 2019_1173_BHXH_QLT 13/06/2019 V/v triển khai công tác thu BHYT học sinh sinh viên năm học 2019-2020
4 2019_1174_BHXH_QLT 13/06/2019 V/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT,BHTN
theo mức lương cơ sở được quy định tại Nghị
định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019
5 2019_998_BHXH_QLT 26/05/2019 V/v đính chính một phần nội dung Công văn
số 934/BHXH-QLT ngày 20/5/2019 v/v thông báo tài khoản
chuyên thu BHXH, BHYT, BHTN
6 2019_44_NĐ_CP 19/05/2019 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
7 2019_934_BHXH_QLT 19/05/2019 V/v thông báo tài khoản chuyên thu BHXH, BHYT, BHTN
8 CV 765/BHXH-QLT 25/04/2019 V/v phối hợp cung cấp số điện thoại di động, chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN
9 330/CNTT-PM 02/04/2019 Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
10 CV 500/BHXH-CDBHXH 21/03/2019 Tạo lập, cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
11 2019_166_QĐ_BHXH 30/01/2019 Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
12 2019_46_TB_BHXH 08/01/2019 Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
13 Công văn số 2540/BHXH-QLT 24/12/2018 V/v hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động từ ngày 01/01/2019
14 Công văn số 2386/BHXH-QLT 04/12/2018 V/v hướng dẫn tạm thời thu BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP
15 2159/BHXH-BT 31/05/2017 mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới
16 2017_838_QĐ_BHXH 28/05/2017 Ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
17 QĐ 636/QĐ-BHXH 17/06/2016 ban hành Quy định về hồ sơ và quy trìnhgiải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
18 CV 733/BHXH-QLT 07/06/2016 Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/ tháng
19 CV 1075/BHXH-CSXH 05/04/2016 Thời hạn nộp hồ sơ chế độ thai sản
20 CV 320/BHXH-QLT 30/03/2016 Thông báo lãi chậm nộp, truy thu BHXH, BHYT, BHYT
21 CV 489/BHXH-BT 09/03/2016 Hướng dẫn một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết chế độ BHXH
22 110/BHXH-CĐ BHXH 16/02/2016 Hướng dẫn tạm thời thực hiện các chế độ BHXH theo Luật BHXH năm 2014 từ 01/01/2016
23 2015_59_TT_BLĐTBXH 28/12/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
24 2015_115_NĐ_CP 10/11/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
25 2017_77_QĐ_TTg 23/12/2014 Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
26 2014_58_QH13 19/11/2014 Luật bảo hiểm xã hội
27 2014_108_NĐ_CP 19/11/2014 Về chính sách tinh giản biên chế
28 Luật số 46 BHYT 2014 12/08/2014 Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung năm 2014)
29 TT 24/2013/TT-BLĐTBXH 15/07/2014 Thông tư hướng dẫn khoản 2 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
30 CV 2301/BHXH-BT 08/07/2014 Hướng dẫn bổ sung truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non
31 NĐ 27/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
32 CV 2229/BHXH-CSYT 26/06/2014 Thực hiện BHYT cho các đối tượng quy định tại Điểm c và d Khoản 2 Điều 51 Luật BHYT.
33 CV 2017/BHXH-CSXH 25/06/2014 Hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản
34 CV 1683/BHXH-CSXH 25/06/2014 Hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
35 CV 1671/BHXH-CSXH: 25/06/2014 in, cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
36 CV 1574/BHXH-DVT 25/06/2014 Tham gia đấu thầu mua thuốc theo Thông tư số 36/2013/TTLT-BYT-BTC, Thông tư 37/2013/TT-BYT.
37 NĐ 29/2013/NĐ-CP 25/06/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
38 CV 1203/BHXH-CSXH: 25/06/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và Thông tư 24/2013/TT-BLĐTBXH.
39 CV 178/BHXH-CĐBHXH 31/03/2014 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ BHXH
40 891/BHXH-CSXH 24/03/2014 Hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.
41 QĐ 1497/QĐ-UBND 17/03/2014 Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết đinh 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
42 QĐ 524/QD-UBND 17/03/2014 Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển bảo hiểm y tế năm 2014
43 02/2014/TT-BLĐTBXH 17/03/2014 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
44 786/BHXH-CSXH 17/03/2014 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH.
45 QĐ 01/QĐ-BHXH: 11/03/2014 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.
46 CV 02/BHXH-CSXH 16/01/2014 Đề xuất giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định 52/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
47 NĐ 176/2013/NĐ-CP 18/12/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
48 NĐ 153/2013/NĐ-CP 27/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
49 NĐ 68/2007/NĐ-CP 27/11/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
50 CV 4533/BHXH-CSXH 27/11/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập48
  • Thành viên online1
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay3,926
  • Tháng hiện tại136,033
  • Tổng lượt truy cập1,501,944
module block search
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây