Khám bệnh có bảo hiểm y tế

      26

Hiện nay, số lượng người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đã tăng rất nhiều. Các quy định về thanh toán bảo hiểm y tế đã có nhưng thực tế rất nhiều người không biết hoặc biết không đầy đủ dẫn đến thắc mắc khi khám chữa bệnh và thanh toán bằng BHYT.

Bạn đang xem: Khám bệnh có bảo hiểm y tế

Để đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn áp dụng chế độ thanh toán bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh với hình thức thanh toán nhanh gọn, tiện lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh. Dưới đây là những thông tin tham khảo cần biết khi khám chữa bệnh bằng BHYT.

Điều kiện hưởng Bảo hiểm y tế

- Khi đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh, trường hợp thẻ BHYT không có ảnh thì phải xuất trình thẻ BHYT chưa có ảnh cùng với một loại giấy tờ chứng minh nhân thân của người đó….Đối với trẻ em dưới 6 tuổi khi đến cơ sở KCB chỉ phải xuất trình thẻ BHYT, nếu chưa có thẻ BHYT thì xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở KCB và cha (mẹ) hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để thanh toán với cơ quan bảo hiểm.

*

Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, bảo hiểm chi trả 40% chi phí điều trị nội trú đối với trường hợp KCB tại Bệnh viện tuyến Trung ương

- Trường hợp cấp cứu: Được tiếp nhận tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng giấy tờ chứng minh về nhân thân trước khi ra viện.

- Trường hợp chuyển tuyến điều trị: Được chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định trong trường hợp cơ sở KCB BHYT vượt quá khả năng điều trị hoặc các dịch vụ kỹ thuật đơn vị không triển khai thực hiện. Người bệnh phải xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) còn giá trị sử dụng, giấy tờ chứng minh về nhân thân và giấy chuyển viện của cơ sở KCB chuyển tuyến.

- Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị: người tham gia BHYT phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở KCB.

Mức chi trả tại các bệnh viện, cơ sở KCB BHYT

KCB đúng quy định

-Người tham gia đi KCB có xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ tại cơ sở KCB ban đầu hoặc cơ sở KCB BHYT khác có giấy chuyển viện được thanh toán như sau:

Sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) thông thường

- Bảo hiểm chi trả 100% chi phí KCB đối với đối tượng: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên CAND; Người có công cách mạng; Trẻ em dưới 6 tuổi; chi phí KCB đối với trường hợp chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (lương tối thiểu chung) và KCB tại tuyến xã; Người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (xuất trình giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm do Cơ quan BHXH cấp để được hưởng quyền lợi)

- Bảo hiểm chi trả 95% chi phí KCB đối với đối tượng: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn.

- Bảo hiểm chi trả 80% chi phí KCB đối với các đối tượng khác.

Xem thêm: Cách Chuyển Câu Trực Tiếp Sang Gián Tiếp Trong Tiếng Anh (Phải Biết)

Khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn

- Bảo hiểm chi trả 100% chi phí đối với: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan CMKT đang công tác trong lực lượng CAND nhưng không vượt quá 40 tháng lương cơ sở (lương tối thiểu chung) cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật. Phần còn lại do cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng chi trả.

- Bảo hiểm chi trả 100% chi phí đối với: Người có công CM nhưng không vượt quá 40 tháng lương cơ sở (lương tối thiểu chung) cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật.

- Bảo hiểm chi trả 95% chi phí nhưng không vượt quá 40 tháng lương cơ sở (lương tối thiểu chung) cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật; đối với: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn.

- Bảo hiểm chi trả 80% chi phí nhưng không vượt quá 40 tháng lương cơ sở (lương tối thiểu chung) cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đối với các đối tượng khác.

KCB không đúng cơ sở đăng ký KCB ban đầu hoặc không theo tuyến chuyên môn kỹ thuật (trừ trường hợp cấp cứu) được thanh toán như sau:

- Bảo hiểm chi trả 40% chi phí điều trị nội trú đối với trường hợp KCB tại Bệnh viện tuyến Trung ương; không vượt quá 40 tháng lương cơ sở (lương tối thiểu chung) cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn.

- Bảo hiểm chi trả 60% chi phí điều trị nội trú đối với trường hợp KCB tại Bệnh viện tuyến Tỉnh; không vượt quá 40 tháng lương cơ sở (lương tối thiểu chung) cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn.

- Bảo hiểm chi trả 70% chi phí KCB Ngoại trú, Nội trú đối với trường hợp KCB tại Bệnh viện tuyến Huyện; không vượt quá 40 tháng lương cơ sở (lương tối thiểu chung) cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn.

Lưu ý: Đối tượng người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hộ khó khăn,đặc biệt khó khăn, hoặc người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi KCB không đúng tuyến có mức hưởng BHYT thanh toán như KCB đúng tuyến ( tại Bệnh viện tuyến Huyện được hưởng quyền lợi Ngoại trú và nội trú. Bệnh viện tuyến Tỉnh trở lên chỉ được hưởng quyền lợi Nội trú).