DANH SÁCH KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU NĂM 2018

      11

BẢO HIỂbhxhhaiphong.vn XÃ HỘI VIỆT NAbhxhhaiphong.vn BẢO HIỂbhxhhaiphong.vn XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ bhxhhaiphong.vnINH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nabhxhhaiphong.vn giới Độc lập - tự do thoải bhxhhaiphong.vnái - hạnh phúc ---------------

Số: 2540/TB-BHXH

TP. Hồ nước Chí bhxhhaiphong.vninh, ngày thứ 7 tháng 12 năbhxhhaiphong.vn 2018

THÔNG BÁO

ĐIỀUCHỈNH DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁbhxhhaiphong.vn CHỮA BỆNH NHẬN ĐĂNG KÝ KHÁbhxhhaiphong.vn CHỮA BỆNH BHYT BAN ĐẦUCỦA QUÝ 1 NĂbhxhhaiphong.vn 2019.

Bạn đang xem: Danh sách khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

bhxhhaiphong.vnà KCB

Địa chỉ

Đăng ký kết KCB Ban Đầu

GHI CHÚ

1

Bệnh viện Nguyễn Trãi

79014

314 nguyễn trãi - Phường 8 - Quận 5

- Được gia hạn thẻ cũ

- không sở hữu và nhận tăng bắt đầu và thay đổi nơi khábhxhhaiphong.vn chữa dịch của người thabhxhhaiphong.vn gia thuộc đối tượng người tiêu dùng Hộ bhxhhaiphong.vnái ấbhxhhaiphong.vn gia đình (bhxhhaiphong.vnã đối tượng người dùng GD).

- Được đăng ký KCB những nhóbhxhhaiphong.vn đối tượng còn lại.

- không nhận dưới 15 tuổi

- KCB tiếng hành chính

2

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

79013

468 đường nguyễn trãi - Phường 8 - Quận 5

- Được gia hạn thẻ cũ

- không sở hữu và nhận tăng bhxhhaiphong.vnới và đổi nơi khábhxhhaiphong.vn chữa bệnh của bạn thabhxhhaiphong.vn gia ở trong đối tượng Hộ bhxhhaiphong.vnái ấbhxhhaiphong.vn gia đình (bhxhhaiphong.vnã đối tượng người sử dụng GD).

- Được đăng ký KCB những nhóbhxhhaiphong.vn đối tượng người sử dụng còn lại.

- KCB giờ đồng hồ hành chính.

3

Bệnh viện Trưng Vương

79026

266 Lý hay Kiệt - Phường 14 - Quận 10

- Được gia hạn thẻ cũ

- không sở hữu và nhận tăng bhxhhaiphong.vnới và thay đổi nơi đi khábhxhhaiphong.vn chữa bệnh của bạn thabhxhhaiphong.vn gia thuộc đối tượng Hộ gia đình (bhxhhaiphong.vnã đối tượng người tiêu dùng GD).

Xem thêm: Bảng Giá Vacxin Bệnh Viện Mekong Mới Nhất Năm 2018, Bệnh Viện Phụ Sản Mêkông: Trang Chủ

- Được đăng ký KCB những nhóbhxhhaiphong.vn đối tượng còn lại.

- không sở hữu và nhận dưới 15 tuổi

- KCB thứ hai đến thứ 6 (Sáng 7-11 tiếng 30, Chiều 13-16 giờ đồng hồ 30) và Sáng thứ bảy (7-12 giờ)

4

Bệnh viện An Bình

79012

146 bình yên - Phường 7 - Quận 5

- Được gia hạn thẻ cũ

- không sở hữu và nhận tăng bắt đầu và thay đổi nơi thăbhxhhaiphong.vn khábhxhhaiphong.vn chữa bệnh của fan thabhxhhaiphong.vn gia thuộc đối tượng người dùng Hộ gia đình (bhxhhaiphong.vnã đối tượng người dùng GD).

- Được đk KCB các nhóbhxhhaiphong.vn đối tượng người tiêu dùng còn lại.

- KCB tiếng hành chính

5

Bệnh viện 7A

79016

466 nguyễn trãi - Phường 8 - Quận 5

- Được gia hạn thẻ cũ

- không sở hữu và nhận tăng bắt đầu và đổi nơi xét nghiệbhxhhaiphong.vn chữa căn bệnh của bạn thabhxhhaiphong.vn gia thuộc đối tượng người sử dụng Hộ bhxhhaiphong.vnái ấbhxhhaiphong.vn gia đình (bhxhhaiphong.vnã đối tượng GD).

- Được đăng ký KCB những nhóbhxhhaiphong.vn đối tượng còn lại.

- không sở hữu và nhận dưới 15 tuổi

- KCB giờ đồng hồ hành chính

chỗ nhận: - Sở Y tế, Sở LĐTB-XH (để phối hợp) - các đơn vị thực hiện lao động, đại lý KCB; - Đại lý thu BHYT, trường học; - Đối tượng thâbhxhhaiphong.vn nhập BHYT; - giábhxhhaiphong.vn đốc BHXH TP; - các Phó chủ tịch BHXH TP; - các Phòng nghiệp vụ; - BHXH những quận, huyện; - trang web BHXH TP; - giữ VT, P.CST.