Dân tộc cách mạng không phân giai cấp sĩ nông công thương đều nhất trí chống cường quyền

      29
*

*

Câu hỏi: Dân tộc biện pháp mạng ko phân giai cấp, sĩ nhậu thổ thương đều nhất trí chống cường quyền". Nội dung bên trên ở đâu?

A. Trong tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp

B. Trong tác phẩm Đường phương pháp mệnh

C. Trong lời kêu gọi toàn quốc chống chiến

D. Cả 3 đáp án đều sai

Lời giải

Đáp án đúng: B

Nội dung: Dân tộc phương pháp mạng ko phân giai cấp sĩ nthổ địa thương đều nhất trí chống cường quyền Trong tác phẩm Đường giải pháp mệnh

Cùng Top lời giải đi tìm kiếm hiểu vềDân tộc cách mạng không phân giai cấp sĩ nthổ thần thương đều nhất trí chống cường quyền nhé.

Bạn đang xem: Dân tộc cách mạng không phân giai cấp sĩ nông công thương đều nhất trí chống cường quyền

Tư tưởng Hồ Chí Minch về bí quyết mạng giải pngóng dân tộc

Cách mạng giải pchờ dân tộc muốn thắng lợi phảiđi theo conđường của phương pháp mạng vô sản

Thất bại của những trào lưu yêu thương nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX chứng tỏ biện pháp mạng chưa tất cả đường lối cùng phương pháp đấu tranh ma đúng đắn. Hồ Chí Minc vượt lên trên những hạn chế về tư tưởng của những sĩ phu yêu nước, đến với học thuyết bí quyết mạng vô sản. “Cách mạng giải pchờ dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo bé đường phương pháp mạng vô sản, tức là phải theo đường lối Mác-Lênin”. Theo Hồ Chí Minh, bé đường biện pháp mạng vô sản ở thuộc địa bao quát nội dung sau:

– Làm bí quyết mạng giải pchờ dân tộc giành chính quyền, dần dần làm biện pháp mạng buôn bản hội chủ nghĩa.– Lãnh đạo phương pháp mạng là giai cấp công nhân mà đội đón đầu là Đảng Cộng sản.– Lực lượng có tác dụng biện pháp mạng là khối đại đoàn kết toàn dân nhưng mà nòng cốt là liên minch công – nông – trí.– Cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới. “Ai làm giải pháp mạng vào thế giới cũng là đồng chí của người An nam ta cả”. Cách mạng thuộc địa phải gắn chặt với biện pháp mạng vô sản chính quốc.

*
Dân tộc biện pháp mạng không phân giai cấp sĩ nthổ thần thương đều nhất trí chống cường quyền" width="270">

Cách mạng giải pđợi dân tộc muốn thắng lợi phải dođảng của giai cấp người công nhân lãnhđạo

Nguyễn Ái Quốc khẳng định, muốn giải pchờ dân tộc thành công xuất sắc “trước hết phải tất cả đảng biện pháp mệnh… đảng có vững cách mệnh mới thành công”… “Cách mệnh phải tạo nên dân giác ngộ”, “Phải giảng giải lý luận và chủ nghĩa mang đến dân hiểu”, “sức cách mệnh phải tập trung, muốn tập trung phải tất cả đảng bí quyết mệnh”. Cách mạng giải pchờ dân tộc phải gồm đảng của giai cấp người công nhân lãnh đạo theo ngulặng tắc đảng kiểu mới của Lênin. Chỉ bao gồm cuộc cách mạng vày chủ yếu đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo mới thực hiện được sự thống nhất giữa giải pngóng dân tộc, giải pđợi giai cấp, giải pđợi nhỏ người. Bác đến rằng những tổ chức cách mạng theo kiểu cũ ko thể đưa giải pháp mạng đến thành công bởi nó thiếu một đường lối thiết yếu trị đúng đắn cùng phương pháp biện pháp mạng khoa học. Các lãnh tụ yêu thương nước tiền bối mặc dù đã ý thức được tầm quan liêu trọng của bao gồm đảng phương pháp mạng cùng một đường lối thiết yếu trị đúng đắn, tuy nhiên họ chưa làm được. Tháng 2/1930, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng của trào lưu bí quyết mạng nước ta.

*
Dân tộc phương pháp mạng không phân giai cấp sĩ nông địa thương đều nhất trí chống cường quyền (ảnh 2)" width="630">Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp, quyết định mở Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 với Chiến dịch Điện Biên Phủ, tại xóm Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ổn, cuối năm 1953.

Lực lượng bí quyết mạng giải pchờ dân tộc bao gồm toàn dân tộc

Cách mạng giải pngóng dân tộc là “việc thông thường của cả dân chúng chứ ko phải việc một nhì người”, phải đoàn kết toàn dân “dân tộc giải pháp mệnh chưa phân giai cấp, nghĩa là sĩ, nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền”. Trong lực lượng đó “công – nông là chủ phương pháp mạng” … “công – nông là gốc của cách mạng”, “còn học trò, doanh nhân nhỏ, điền chủ nhỏ cũng bị tư bản áp bức song ko cực khổ bằng công nông; cha hạng ấy chỉ là bầu bạn giải pháp mệnh của công nông thôi”.

Mục tiêu của biện pháp mạng giải pchờ dân tộc là đánh đổ Đế quốc Pháp và đại địa chủ phong kiến giành độc lập dân tộc. Hồ Chí Minh đến rằng cần vận động tập hợp rộng rãi những tầng lớp dân chúng Việt Nam đang bị mất nước. Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất, để huy động sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân. Công nông là gốc, liên minc với các giai tầng khác phải để ý đến lợi ích của giai cấp công- nông và của dân tộc. Trong Sách lược vắn tắt, Hồ Chí Minch nêu rõ: “Đảng phải tập hợp đại bộ giai cấp người công nhân, tập hợp đại bộ phận dân cày với phải dựa vào hạng nông dân nghèo, lãnh đạo dân cày có tác dụng cách mạng ruộng đất; lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông… đi về phe vô sản giai cấp; đối với bọn phú nông, trung tiểu địa chủ với tư bản An-phái mạnh nhưng chưa rõ mặt phản bí quyết mạng thì phải lợi dụng, ít ra là tạo nên họ đứng trung lập. Bộ phận như thế nào đã ra mặt phản biện pháp mạng (như Đảng Lập hiến) thì phải đánh đổ”.

Chủ trương tập hợp lực lượng của Hồ Chí Minh phản ánh tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Người. Năm 1942, Người chủ trương già, trẻ, gái, trai, dân, bộ đội đều tđắm đuối gia đánh giặc. Năm 1944, Người viết: “cuộc chống chiến của ta là cuộc phòng chiến toàn dân, vũ trang toàn dân”…Kháng chiến chống Mỹ: “cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng của mọi người Việt Nam yêu thương nước”. “31 triệu đồng bào ta…là 31 triệu chiến sĩ anh dũng diệt Mỹ, cứu nước, quyết giành thắng lợi cuối cùng”. Đây là tư tưởng có ý nghĩa chiến lược về tập hợp sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân của Hồ Chí Minc. “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc.Ai bao gồm súng cần sử dụng súng. Ai có gươm sử dụng gươm, không tồn tại gươm thì sử dụng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”.Xuất phân phát từ tương quan tiền lực lượng lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, Hồ Chí Minc phân phát động chiến tranh ma quần chúng. #. “Không cần sử dụng toàn lực của quần chúng. # về đủ mọi mặt để ứng phó, ko thể làm sao thắng được”. Quân sự là chủ yếu, kết hợp đấu tranh ma ngoại giao, thêm bạn bớt thù, phân hoá, cô lập kẻ thù. Đấu trực rỡ khiếp tế chống lại sự phá hoại của địch. Đấu tnhóc văn hoá, tư tưởng cũng quan liêu trọng. Song Hồ Chí Minch vẫn nhấn mạnh: “Trong lúc liên lạc giai cấp, phải cẩn thận, không lúc nào nhượng một chút ít lợi ích gì của công- nông mà đi vào thảo hiệp”.

Cách mạng giải pngóng dân tộc phảiđược tiến hành chủđộng, sáng sủa tạo và bao gồm khả năng giành thắng lợi trước phương pháp mạng vô sảnở chính quốc

Trong trào lưu cộng sản quốc tế đã từng tồn tại quan liêu điểm mang đến rằng giải pháp mạng thuộc địa phụ thuộc vào thắng lợi của phương pháp mạng vô sản ở chính quốc. Luận cương về trào lưu phương pháp mạng ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa nêu ở Đại hội VI Quốc tế cộng sản (1928): “chỉ gồm thể thực hiện trọn vẹn công cuộc giải pđợi các thuộc địa Khi giai cấp vô sản giành được thắng lợi ở các nước tư bản tiên tiến”. Ý kiến này đã giảm tính chủ động, sáng sủa tạo của phương pháp mạng thuộc địa. Hồ Chí Minh mang lại rằng, phương pháp mạng thuộc địa và bí quyết mạng vô sản thiết yếu quốc tất cả mối liên hệ mật thiết với nhau trong cuộc đấu trỡ ràng chống chủ nghĩa đế quốc. Ngay từ Đại hội V quốc tế cộng sản (1924), Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ: “vận mệnh của giai cấp vô sản thế giới và đặc biệt là vận mệnh của giai cấp vô sản ở những nước đi xâm lược thuộc địa gắn chặt với vận mệnh của giai cấp bị áp bức ở các thuộc địa…”. Luận điểm về bé đỉa 2 vòi vĩnh mang lại thấy cần thiết phải thực hiện liên minc chiến đấu giữa giải pháp mạng vô sản bao gồm quốc với giải pháp mạng thuộc địa.

Dựa vào quan liêu điểm của Mác, “sự nghiệp giải phóng của giai cấp công nhân phải là sự nghiệp của bản thân giai cấp công nhân”. Nguyễn Ái Quốc đi đến kết luận: “công cuộc giải pngóng anh, em (dân chúng thuộc địa) chỉ tất cả thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em”. Khối liên minch các dân tộc thuộc địa sẽ là một vào những cái cánh của cách mạng thế giới. “Vận mệnh của giai cấp vô sản thế giới cùng đặc biệt là vận mệnh của giai cấp đi xâm lược thuộc địa gắn chặt với vận mệnh của giai cấp bị áp bức ở các thuộc địa…”.

Nguyễn Ái Quốc nhận thức mục đích, vị trí chiến lược của bí quyết mạng thuộc địa với nhờ đánh giá bán đúng sức mạnh của chủ nghĩa yêu thương nước với tinh thần dân tộc, ngay lập tức từ năm 1924, Người đã nói: Cách mạng thuộc địa ko những không phụ thuộc vào biện pháp mạng vô sản ở chủ yếu quốc cơ mà gồm thể giành thắng lợi trước”… “họ gồm thể góp đỡ những người đồng đội bản thân ở phương Tây trong nhiệm vụ giải pngóng trả toàn”. Trong tác phẩm Đườn Kách mệnh, Hồ Chí Minh phân biệt về nhiệm vụ của giải pháp mạng vô sản với cách mạng giải phóng dân tộc và cho rằng: nhị thứ bí quyết mạng đó mặc dù gồm khác nhau, nhưng có quan lại hệ chặt chẽ với nhau. Đây là luận điểm sáng sủa tạo, có giá trị lý luận cùng thực tiễn to lớn lớn; cống hiến quan liêu trọng của Hồ Chí Minch vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Cách mạng Việt Nam đã chứng minh luận điểm của Hồ Chí Minc là đúng đắn.

Cách mạng giải pđợi dân tộc phảiđược thực hiện bằng conđường phương pháp mạng bạo lực

a) Bạo lực phương pháp mạng

“Trong cuộc đấu trỡ gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc, cần sử dụng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản giải pháp mạng, giành lấy chính quyền cùng bảo vệ chính quyền”. Tháng 5/1941, Hội nghị Trung ương 8 khoá I nhận định: cuộc bí quyết mạng Đông Dương kết thúc bằng một cuộc khởi nghĩa vũ trang, mở đầu bao gồm thể là cuộc khởi nghĩa từng phần, từng địa phương… mở đường đến cuộc khởi nghĩa lớn.

– Hình thức của bạo lực biện pháp mạng bao gồm cả đấu tnhãi con bao gồm trị, vũ trang, phải “tuỳ tình trạng cụ thể mà lại quyết định những hình thức đấu tma lanh cách mạng yêu thích hợp…giành thắng lợi mang đến biện pháp mạng”. Người cũng chủ trương giải quyết xung đột bằng biện pháp hoà bình, thương lượng, chấp nhận nhượng bộ tất cả ngulặng tắc. Tư tưởng bạo lực cách mạng với tư tưởng nhân đạo hoà bình thống nhất biện chứng.

Xem thêm: Các Cách Chứng Minh Ba Điểm Thẳng Hàng, Phương Pháp Chứng Minh Ba Điểm Thẳng Hàng

Nhấn mạnh khởi nghĩa vũ trang, Hồ Chí Minch chỉ đạo:

Phải xây dựng căn cứ địa cách mạng, đào tạo, huấn luyện cán bộ, xây dựng tổ chức chính trị của quần chúng, lập đội du kích vũ trang, đón thời cơ, phân phát động cuộc Tổng khởi nghĩa mon Tám cùng giành thắng lợi chỉ trong vòng có hơn 10 ngày.

b) Chiến lượcđánh dài lâu vào biện pháp mạng giải pđợi dân tộc

“…Ta lấy trường kỳ chống chiến trị nó, thì địch nhất định đại bại, ta nhất định thắng”….”Thắng lợi với trường kỳ phải đi đôi với nhau”. “Cuộc chống chiến chống Mỹ cứu nước của quần chúng. # ta gồm thể kéo dãn 5 năm, 10 năm, trăng tròn năm hoặc lâu hơn nữa…song dân chúng Việt phái mạnh quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Tự lực cánh sinh là phương châm của bạo lực phương pháp mạng …“phòng chiến trường kỳ gian khổ đồng thời lại phải tự lực cánh sinh. Trông vào sức mình…cố nhiên sự giúp đỡ của các nước bạn là quan tiền trọng, nhưng không được ỷ lại, ko được ngồi mong chờ người khác”. Phương châm đúng đắn ta đã giành thắng lợi lớn lớn.

Ý nghĩa lịch sử trọng đại của Tác phẩm “Đường biện pháp mệnh”

"Đường giải pháp mệnh", bằng gớm nghiệm lịch sử phong phú cùng sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, đã đề ra được những phương hướng cơ bản của giải pháp mạng dân tộc dân chủ với bí quyết mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Tác dụng lịch sử khổng lồ lớn của "Đường cách mệnh" là đã giải quyết một biện pháp rốt ráo sự bế tắc, khủng hoảng về đường lối phương pháp mạng cùng đường lối tổ chức của cách mạng Việt Nam – một sự khủng hoảng sâu sắc đã tồn tại sản phẩm chục năm vào cuối thế kỷ XIX và vào hai thập niên đầu thế kỷ XX.

Trước hết là vấn đề xác định đối tượng chủ yếu của phương pháp mạng."Đường bí quyết mệnh" ra đời đã giải đáp rõ ràng vấn đề đối tượng chủ yếu của phương pháp mạng. Đó là bọn thực dân Pháp xâm lược: "bọn cường quyền này bắt dân tộc tê làm cho nô lệ như Pháp với Việt Nam. Đến lúc dân tộc nô lệ ấy chịu không nổi nữa, tỉnh ngộ lên, đoàn kết lại, biết rằng thà chết được tự vì hơn sống làm nô lệ, đồng tâm hiệp lực đánh đuổi tụi áp bức mình đi; ấy là dân tộc bí quyết mệnh".

Vấn đề thứ nhị là phương hướng chiến lược của phương pháp mạng."Đường bí quyết mệnh" chỉ rõ, giải pháp mệnh gồm 2 giai đoạn "Cách mệnh dân tộc" và "Cách mệnh thế giới". Đó là quan tiền điểm cốt lõi chủ nghĩa Mác - Lênin với bé đường cách mạng Việt Nam: độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xóm hội. Theo đó, "Dân tộc giải pháp mệnh thì chưa phân loại giai cấp; sĩ, nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền. Còn thế giới bí quyết mệnh thì vô sản đứng đầu, đi trước nhưng nhì cuộc giải pháp mệnh đó lại quan hệ khăng khkhông nhiều với nhau". Trước hết, Hồ Chí Minc tập trung vào nhiệm vụ "Dân tộc cách mệnh" để giành lấy quyền tự vì chưng, bình đẳng đến quần chúng nước bản thân với khẳng định cuộc biện pháp mạng thứ nhất ("dân tộc biện pháp mệnh") chuẩn bị tiền đề đến giải pháp mạng thứ nhị ("thế giới giải pháp mệnh") về khiếp tế, chính trị cùng văn hóa.

Vấn đề thứ ba là xác định mục tiêu của bí quyết mạng.

Tất nhiên người Việt Nam yêu thương nước như thế nào đứng lên đánh ngoại xâm cũng muốn giành lại độc lập, tự bởi vì mang lại đất nước, ấm no, hạnh phúc mang đến nhân dân. Nhưng độc lập, tự vì chưng, hạnh phúc đó phải được thực hiện với nội dung như thế nào thì thời điểm đó cũng ko phải đã ví dụ. Trước mắt, những bên bí quyết mạng Việt Nam đã tất cả nhiều tấm gương giành độc lập. Độc lập, tự bởi của Trung Quốc sau Cách mạng Tân Hợi (1911) cũng là một thứ độc lập, nhưng chưa phải là độc lập thực sự cùng triệt để bởi vì giai cấp tư sản dân tộc Trung Quốc chưa thể đưa dân chúng Trung Quốc thoát khỏi được nang vuốt của chủ nghĩa đế quốc hôm nay. Còn tự bởi tư sản như ở Mỹ, ở Pháp cũng đã bộc lộ rõ những hạn chế của nó.

"Đường biện pháp mệnh" cũng nêu lên gớm nghiệm về tổ chức công hội, nông hội, thanh hao niên cộng sản, hợp tác làng,… những tổ chức tiêu biểu đến một chế độ làng hội mới, chế độ nhưng "quyền giao cho dân bọn chúng số nhiều", chứ không "để trong tay một bọn không nhiều người"; đó là chế độ xã hội chủ nghĩa.

Vấn đề thứ tư là việc xác định động lực của giải pháp mạng.Truyền thống lâu đời của dân tộc ta là "Giặc đến công ty, đàn bà cũng đánh", nhưng với một kẻ thù thực dân, đế quốc vừa bao gồm tiềm lực quân sự cùng khiếp tế, vừa xảo quyệt, tàn bạo, rạm độc, tất cả cả một "khoa học" phân chia để trị như thực dân Pháp, thì ko thể đánh thắng bọn bọn chúng bằng một đội quân ô hợp.

Vấn đề thứ năm là về phương pháp biện pháp mạng."Đường phương pháp mệnh" chẳng những chưng bỏ phương pháp ám sát cá nhân; bên cạnh đó vạch rõ biện pháp đấu trạng rỡ một bí quyết khoa học. Đó là: phải làm cho dân giác ngộ; phải giảng giải lý luận với chủ nghĩa đến dân hiểu; phải hiểu phong trào thế giới, phải bày sách lược cho dân; phải biết tổ chức dân chúng lại; phải giành chủ yếu quyền bằng bạo lực biện pháp mạng của quần chúng, phải biết chọn thời cơ; phải đoàn kết quần chúng phương pháp mạng nhưng công nông làm cho nòng cốt, đấu tma lanh chống kẻ thù, không chỉ bằng quân sự cơ mà cả bằng tởm tế, chính trị nữa: "Ám gần kề là làm cho liều, với kết quả ít, do giết thằng này, còn thằng khác, giết sao để cho hết? Cách mệnh thì phải đoàn kết dân chúng bị áp bức để đánh đổ cả loại giai cấp áp bức, chứ ko phải chỉ nhờ 5, 7 người giết 2, 3 anh vua, 9, 10 anh quan nhưng được", phải "liên hiệp cả dân cày cùng thợ thuyền có tác dụng cả tởm tế và chính trị bí quyết mệnh" nữa.