Có Thai Tiếng Anh Là Gì

      269
Ma-ri, về sau trở thành bà mẹ của Giê-su, bao gồm có thai không Khi đàn bà đi thăm tín đồ bà con là Ê-li-sa-bét?
Was Mary who became the mother of Jesus already pregnant when she went to bhxhhaiphong.vnsit her relative Elizabeth?
● Cứ đọng trong 10 em gái dưới đôi mươi tuổi 4 em sở hữu thai—mỗi năm bên trên 900.000 ttốt vị thành niên sở hữu thai.

Bạn đang xem: Có thai tiếng anh là gì


Không buộc phải tiêm vắc - xin dự phòng ru - bê-la đến tnhì phú tốt phụ nữ thể sở hữu thai trong vòng 1 mon tiêm vắc - xin .
The rubella vaccine should not be given khổng lồ pregnant women or to lớn a woman who may become pregnant within 1 month of receibhxhhaiphong.vnng the vaccine .
Trong trường đúng theo bạn đàn bà mắc bệnh án, hoặc không tồn tại tử cung, một người phụ nữ khác, call là người sở hữu tnhì hộ hay mẹ sửa chữa, thể mang thai giúp cho người kia.
In the case that the intended mother has a problematic uterus, or lacks one, another woman, called the gestational carrier or surrogate, can use her uterus lớn carry the pregnancy.
Một thuật ngữ công nghệ về tình trạng với thai là grabhxhhaiphong.vnd (tất cả mang - tiếng Anh), và một đàn bà gồm thai thỉnh thoảng được gọi là grabhxhhaiphong.vndomain authority.
Grabhxhhaiphong.vndus và grabhxhhaiphong.vnd come from the Latin for "heavy" và a pregnant female is sometimes referred lớn as a grabhxhhaiphong.vndomain authority.

Xem thêm: Nên Làm Gì Khi Bé Không Chịu Uống Sữa Công Thức ? Bé Không Chịu Uống Sữa Bột Phải Làm Sao Đây


Phụ phái nữ không hẳn tín đồ domain authority white nhường như thể đội bị ảnh hưởng nhiều độc nhất vô nhị : chúng ta có thể mất rộng 12 tháng nhằm thể mang thai nếu bọn họ gồm các căn bệnh về lợi .
Non-Caucasian women appeared khổng lồ be the group most affected : they were likely to take more than 12 months khổng lồ become pregnant if they had gum disease .
Tuy nhiên, thực hiện nghệ thuật này cho những động vật hoang dã linc trưởng chưa lúc nào thành công xuất sắc cùng không sự sở hữu thai làm sao kéo dài thêm hơn nữa 80 ngày.
Using this technique for primates had never been successful và no pregnancy had lasted more than 80 days.
Dingo loại hoàn toàn có thể đến thời gian cồn dục nhị lần tưng năm, nhưng mà chỉ thể mang thai tưng năm một đợt, lần máy nhị giống như chỉ tất cả thai chứ đọng quan trọng sinh tức thì.
Dingo females can come in heat twice per year, but can only be pregnant once a year, with the second time only seeming to be pregnant.
thuốc lenvima 4mg