CÁCH TÍNH GIÁ XUẤT KHO

      13

Thực hiện tính và update giá xuất kho vào những phiếu xuất kho trong kỳ, địa thế căn cứ vào cách thức tính giá xuất kho sẽ được xác định trên thực đơn Hệ thốngTuỳ chọnVật tư hàng hoá.

Bạn đang xem: Cách tính giá xuất kho

2. Những trường hòa hợp nghiệp vụ

2.1. Tính giá bán theo cách thức bình quân cuối kỳ
1. Vào phân hệ Kho, chọn Tính giá xuất kho (hoặc vào menu Nghiệp vụKhoTính giá bán xuất kho).

2. Thiết lập các điều kiện để tính giá chỉ xuất kho.

*

Tích lựa chọn Tính theo kho, giá xuất của vật tứ hàng hoá vẫn được tự động hóa tính trung bình trên từng kho.Tích lựa chọn Tính giá không tuân theo kho, giá bán xuất của vật bốn hàng hoá sẽ được tự động tính bình quân trên toàn bộ các kho.

3. Dấn Thực hiện. Lưu ý: Với tài liệu đa chi nhánh, giá chỉ của từng vật bốn hàng hoá sẽ tiến hành tính tầm thường cho tất cả các chi nhánh phụ thuộc.

2.2. Tính giá chỉ theo phương pháp bình quân tức thời
Đối với phương thức bình quân tức thời, khi ghi sổ từng hội chứng từ xuất kho, lịch trình luôn update giá xuất mang lại phiếu xuất đó. Tuy nhiên, trong quy trình làm việc, rất có thể phát sinh sửa hoặc chèn thêm hội chứng từ ngơi nghỉ trước các phiếu xuất đã được xem giá, khi đó cần phải thực hiện tính giá bán xuất kho để tính lại giá cho những phiếu xuất phía sau bằng cách:

1. Vào phân hệ Kho, lựa chọn Tính giá bán xuất kho (hoặc vào thực đơn Nghiệp vụKhoTính giá chỉ xuất kho).

2. Thiết lập các đk để tính giá xuất kho.

Lưu ý: Tùy chọn Tính theo kho hoặc Tính giá không theo kho sẽ tiến hành tích tự động hóa theo thiết lập ở thực đơn Hệ thốngTùy chọnVật tứ hàng hóa.

*

3. Nhấn Thực hiện.Lưu ý:

Với dữ liệu đa bỏ ra nhánh, giá bán của từng đồ vật tư sẽ được tính tầm thường cho tất cả các chi nhánh phụ thuộc.

Xem thêm: Cách Mặc Váy Maxi Cho Người Thấp : 7 Mẹo Nên Lưu Ý, Mặc Sao Để Hack Chân Hiệu Quả

Trường hợp tiến hành tính lại giá bán xuất kho, công tác sẽ:Tự động chỉ ra các chứng từ chuyển đổi so với lần tính giá bán trước tất cả khả năng tác động đến giá bán xuất kho phải phải triển khai tính lại giá để đảm bảo an toàn đúng đắn.

*

Khi tính lại giá cho những chứng từ bỏ nhập kho gắn ráp, tháo cởi (trường hợp thêm ráp các vòng), giả dụ có chuyển đổi giá thì chỉ nên tính lại giá xuất kho 1 lần. Còn với trường hợp chứng từ xuất kho linh kiện và hội chứng từ thêm ráp thành phẩm tạo nên vào 2 tháng không giống nhau thì nên tính lại giá cho tất cả 2 tháng này.
2.3. Tính giá chỉ theo cách thức nhập trước, xuất trước
Đối với phương thức nhập trước xuất trước, lúc ghi sổ từng triệu chứng từ xuất kho, chương trình luôn update giá xuất đến phiếu xuất đó. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, rất có thể phát sinh sửa hoặc chèn thêm bệnh từ nghỉ ngơi trước những phiếu xuất đã được tính giá, khi ấy cần phải thực hiện tính giá bán xuất kho để tính lại giá cho các phiếu xuất phía sau bởi cách:

1. Vào phân hệ Kho, chọn Tính giá xuất kho (hoặc vào thực đơn Nghiệp vụKhoTính giá bán xuất kho).

2. Tùy chỉnh các điều kiện để tính giá bán xuất kho.

3. Dấn Thực hiện.Lưu ý: Với dữ liệu đa chi nhánh, giá bán của từng vật tứ hàng hoá sẽ được tính chủ quyền theo từng kho cùng từng bỏ ra nhánh.

2.4. Tính giá chỉ theo phương thức đích danh
Đối với phương pháp đích danh, lúc ghi sổ từng bệnh từ xuất kho, chương trình luôn update giá xuất cho phiếu xuất đó. Mặc dù nhiên, trong quy trình làm việc có thể phát sinh lỗi bắt buộc cần thực hiện tính giá xuất kho để bảo vệ tính đúng mực của giá xuất bởi cách:

1. Vào phân hệ Kho, chọn Tính giá xuất kho (hoặc vào thực đơn Nghiệp vụKhoTính giá xuất kho).

2. Cấu hình thiết lập các đk để tính giá chỉ xuất kho.

3. Nhấn Thực hiện.

3. Lưu giữ ý

Trường hợp mong muốn tính giá chỉ xuất kho cho một hoặc một trong những vật tứ hàng hoá, thực hiện như sau:1. Tích Chọn đồ dùng tư, sản phẩm hóa khi tiến hành tính giá bán xuất kho.2. Bấm vào biểu tượng 

*
3. Tích chọn những vật tứ hàng hoá đề xuất tính lại giá bán xuất kho, thừa nhận Đồng ý.

thuốc lenvima 4mg