Cách mạng tháng 10 nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng

      30

Năm 1917, nghỉ ngơi nước Nga vẫn ra mắt nhị cuộc cách mạng vào thời điểm tháng Hai và tháng Mười. Cách mạng mon Mười cùng cuộc đương đầu đảm bảo giải pháp mạng sẽ giành được thắng lợi, xuất hiện thêm một thời kì mới mang lại lịch sử hào hùng nước Nga với thế giới.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Kiến thức trọng tâm

I. Hai cuộc phương pháp mạng ở nước Nga năm 1917

1. Tình hình nước Nga trước phương pháp mạng

Là đế quốc quân nhà chăm chế, đi đầu là Nga hoàng Ni –cô – lai II.Hoàng Nga tđê mê gia cuộc chiến tranh nhân loại trước tiên gây ra hậu quả rất lớn mang lại giang sơn.Phong trào phản bội chiến đòi lật đổ chính sách Nga Hoàng lan rộng ra.Chính phủ Nga Hoàng bất lực không hề năng lực tiếp tục ách thống trị được nữa.Đảng CNXHDC Nga lôi kéo đương đầu.

Bạn đang xem: Cách mạng tháng 10 nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng

2. Cách mạng tháng Hai năm 1917

a. Cách mạng dân nhà bốn sản tháng 2 năm 1917

b. Cách mạng mon Mười

Ngulặng nhân:Chính phủ trợ thời Tư sản theo xua đuổi chiến tranh đế quốc.Chấm xong xuôi triệu chứng nhì chính quyền tuy vậy tuy nhiên trường tồn.Diễn biến:24/10 cuộc khởi nghĩa bùng nổ, quân phương pháp mạng quản lý hoàn toàn thành phố.Đêm 25/10 quân khởi nghĩa chiếm được cung điện Mùa Đông, chính phủ nước nhà bốn sản nhất thời sụp đổ

=>Là bí quyết mạng xã hội nhà nghĩa đầu tiên bên trên quả đât.

Xem thêm: Lau Ngæ°Á»I BằNg Næ°Á»›C Áº¥M VắT Chanh Giúp Bé Hạ SốT Nhanh Chóng

Tính chất: Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc bí quyết social nhà nghiã (Cách mạng Vô sản)

II. Các cuộc chiến đấu xây cất và bảo đảm an toàn kế quả biện pháp mạng, ý nghĩa lịch sử dân tộc của biện pháp mạng tháng Mười Nga năm 1917.

1. Xây dựng tổ chức chính quyền Xô Viết

2. Chống thù vào, giặc ngoài

Nội dung cơ chế Cộng sản thời chiến .Quốc hữu hóa tòan cỗ nhà máy.Trưng thu lương thực của dân cày .Nhà nước thế độc quyền quản lý phân pân hận thực phẩm , thực phẩm .Lao rượu cồn chống bứcTác dụng : đang động viên sức tín đồ mức độ của, năm 19trăng tròn Hồng quân đang khuấy tan nội phản và ngoại xâm, bảo vệ cùng kéo dài Nhà nước Nga Xô ViếtNhân dân Xô Viết đảm bảo an toàn được thành quả đó của Cách mạng mon 10:Do sức mạnh với sự cỗ vũ của nhân dân .Lòng yêu thương nước dưới cơ chế bắt đầu được phát huy mạnh mẽ .Chính sách cộng sản thời chiến được với ra tiến hành gồm công dụng.Hồng Quân pk gan dạ.Chỉ huy quân sự tài tía ở trong nhà lãnh đạo Xô Viết .

3 .Ý nghĩa lịch sử dân tộc cách mạng mon Mười

Đối với nước Nga :Làm biến hóa hòan tòan vận mệnh quốc gia và số trời mặt hàng triệu con người Nga .Đưa những người lao rượu cồn lên chính quyền ,tạo cơ chế new – chế độ thôn hội nhà nghĩa .Đối với quả đât :Dẫn đến chuyển đổi khổng lồ trên thế giới.Để lại những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm trân quý mang đến cuộc tranh đấu của kẻ thống trị vô sản , dân chúng lao đụng và các dân tộc bản địa bị áp bức .Tạo ra hầu hết điếu kiện dễ dàng cho việc phát triển của trào lưu cộng sản cùng công nhân thế giới , phong trào giải pđợi dân tộc bản địa ngơi nghỉ các nước