Rèn Luyện: 33 Ngày Hướng Về Tự Do Đối Với Khiêu Dâm

      24
Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin KínhĐọc Kinh Lạy ChaĐọc 3 ghê Kính MừngĐọc Kinh sáng sủa DanhĐọc Mầu Nhiệm máy nhất và Kinh Lạy ChaĐọc 10 gớm Kính MừngĐọc Kinh sáng Danh và Lời Nguyện Mân CôiĐọc Mầu Nhiệm trang bị hai, rồi đọc Kinh Lạy ChaLặp lại mục 6 và 7 => với tiếp tục cho tới hết những Mầu Nhiệm lắp thêm 3, 4 với 5Đọc Kinh Lạy phụ nữ Vương, khiếp Trông Cậy và những Câu LạyLàm Dấu Thánh GiáHôn Thánh giá Chúa với trung ương hồn kính mến.

Bạn đang xem: Rèn luyện: 33 ngày hướng về tự do đối với khiêu dâm


Kinh Tin KínhTôi tin kính Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là bé một Đức Chúa phụ thân cùng là Chúa bọn chúng tôi; vì chưng phép Đức Chúa Thánh Thần mà tín đồ xuống thai, sinh vì Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan lại Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tù tổ tông, ngày thứ tía bởi trong kẻ sống chết lại; lên chầu trời ngự mặt hữu Đức Chúa cha phép tắc vô cùng; ngày sau vị trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin bao gồm hội Thánh hằng tất cả ở khắp cố này, những Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài bạn ngày sau sinh sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.
Kinh Lạy ChaLạy cha chúng bé ở bên trên trời, chúng con nguyện danh thân phụ cả sáng, nước thân phụ trị đến, ý phụ vương thể hiện dưới đất tương tự như trên trời. Xin phụ thân cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng nhỏ như chúng nhỏ cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ nhằm chúng con sa chước cám dỗ, tuy thế cứu chúng con cho khỏi phần đa sự dữ. Amen.
Kinh Kính MừngKính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở thuộc Bà, Bà gồm phúc lạ rộng mọi fan nữ, và Giêsu bé lòng Bà tất cả phúc lạ. Thánh Maria Đức mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội lúc này với trong tiếng lâm tử. Amen.
Kinh sáng DanhSáng danh Đức Chúa Cha, với Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, với bây giờ, với hằng có, cùng đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi(còn gọi là kinh Fatima)Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu giúp chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem những linh hồn lên thiên đàng, nhầt là hầu hết linh hồn đề xuất đến lòng Chúa yêu quý xót hơn.

Kinh Lạy nữ VươngLạy phụ nữ Vương, bà mẹ nhân lành, khiến cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Bọn chúng con, bé cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu mang lại cùng Bà, chúng con ở vị trí khóc lóc than phiền kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ké mặt yêu mến xem bọn chúng con. Đến sau khỏi đày, xin mang đến chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, con lòng Bà có phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! nhẹ thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông CậyChúng con trông cậy cực kỳ thánh Đức mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời nhỏ nguyện, vào cơn gian truân thiếu thốn, Đức nàng Đồng Trinh hiển vinh minh mẫn hằng chửa chúng nhỏ cho khỏi đa số sự dữ, Amen.

Các Câu LạyThưa: Lạy vô cùng thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.Đáp: yêu đương xót bọn chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim rất Thánh rất tịnh hết sức Thánh Đức Bà Maria.Đáp: cầu cho bọn chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.Đáp: mong cho chúng con.

Thưa: những Thánh Tử bởi Đạo nước Việt Nam.Đáp: mong cho chúng con.

Thưa: cô bé Vương ban sự bằng an.Đáp: ước cho chúng con.

III. Trăng tròn Mầu Nhiệm tởm Mân Côi

5 Sự Vui


*
Thứ độc nhất vô nhị thì ngắm: Thiên thần truyền tin đến Đức Bà chịu đựng thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
*
Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
*
Thứ cha thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho lấy được lòng khó khăn.
*
Thứ tứ thì ngắm: Đức Bà dưng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin mang lại được vâng lời chịu lụy.
*
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà kiếm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

*
Thứ độc nhất vô nhị thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép cọ tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng danh là con cái Chúa.
*
Thứ nhì thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin mang đến được vững tin vào quyền năng của Ngài.
*
Thứ tía thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và tiếp nhận Tin Mừng.
*
Thứ tứ thì ngắm: Đức Chúa Giêsu thay đổi hình bên trên núi. Ta hãy xin mang đến được lắng tai và thực hành lời Chúa.
*
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin mang lại được năng kết hiệp thuộc Chúa Giêsu Thánh Thể.

*
Thứ độc nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo bi quan đổ những giọt mồ hôi máu. Ta hãy xin mang đến được ân hận tội nên.
*
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đựng đánh đòn. Ta hãy xin mang đến được hãm mình chăm chỉ bằng lòng.
*
Thứ bố thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đựng đội mão gai. Ta hãy xin mang đến được chịu đa số sự sỉ nhục bằng lòng.
*
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá chỉ theo chân Chúa.
*
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng góp đanh tính xác giết vào Thánh giá Chúa.

*
Thứ độc nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sinh sống lại. Ta hãy xin mang đến được sinh sống lại thiệt về phần linh hồn.
*
Thứ nhị thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được hâm mộ những sự bên trên trời.
*
Thứ bố thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện nay xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy các ơn Đức Chúa Thánh Thần.
*
Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời mang đến Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn bị tiêu diệt lành trong tay Đức Mẹ.
*
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức người mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức chị em phù hộ đến ta được thưởng thuộc Đức bà mẹ trên nước thiên đàng.

THE HOLY ROSARY

How khổng lồ pray the Rosary?

In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.O God come to lớn my aid;O Lord, make haste to lớn help me.Glory be to lớn the Father, and to the Son, và to the Holy Spirit.As it was in the beginning, is now, and ever shall be,world without end. Amen.

At the beginning of each decade, announce the “mystery” to be contemplated, for example, the first joyful mystery is “The Annunciation”.

After a short pause for reflection, recite the “Our Father”, ten “Hail Marys” and the “Glory be to lớn the Father”.

An invocation may be added after each decade.

At the over of the Rosary, the Loreto Litany or some other Marian prayer is recited.

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread và forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation but deliver us from evil. Amen.

Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee: blessed art thou among women, & blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now, and at the hour of our death. Amen.

Glory be khổng lồ the Father, và to the Son, và to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, & ever shall be, world without end. Amen..

Hail, holy Queen, mother of mercy; hail, our life, our sweetness & our hope. Khổng lồ thee vày we cry, poor banished children of Eve; to lớn thee bởi we send up our sighs, mourning & weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious advocate, thine eyes of mercy towards us; và after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Amen.

Joyful Mysteries

First: The Annunciation

“In the sixth month the angel Gabriel was sent from God to a đô thị of Galilee named Nazareth, khổng lồ a virgin betrothed khổng lồ a man whose name was Joseph, of the house of David; và the virgin’s name was Mary” (Lk 1:26-27).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be lớn the Father.

Second: The Visitation

“In those days Mary arose và went with haste into the hill country, to a đô thị of Judah, & she entered the house of Zechariah và greeted Elizabeth. Và when Elizabeth heard the greeting of Mary, the babe leaped in her womb; và Elizabeth was filled with the Holy Spirit và she exclaimed with a loud cry, ‘Blessed are you among women, và blessed is the fruit of your womb!”‘ (Lk 1:39-42).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be lớn the Father.

Third: The Birth of Our Lord

“In those days a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled. This was the first enrolment, when Quirinius was governor of Syria. & all went lớn be enrolled, each to lớn his own city.And Joseph also went up from Galilee, from the đô thị of Nazareth, to Judea, to the đô thị of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to lớn be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child. Và while they were there, the time came for her lớn be delivered. & she gave birth lớn her first-born son and wrapped him in swaddling cloths, & laid him in a manger, because there was no place for them in the inn” (Lk 2:1-7).

Xem thêm: Chọn Ngày Tốt Cho Bé Ăn Dặm, Chọn Người Đút Mở Hàng, Ngày Con Nước

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be khổng lồ the Father.

Fourth: The Presentation in the Temple

“And at the over of eight days, when he was circumcised, he was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. Và when the time came for their purification according khổng lồ the law of Moses, they brought him up to lớn Jerusalem to lớn present him khổng lồ the Lord (as it is written in the law of the Lord, ‘Every male that opens the womb shall be called holy to the Lord’) & to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, ‘a pair of turtledoves, or two young pigeons”‘ (Lk 2:21-24).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to lớn the Father.

Fifth: The finding of Jesus in the temple

“Now his parents went lớn Jerusalem every year at the feast of the Passover. & when he was twelve years old, they went up according to custom; and when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not know it …After three days they found him in the temple, sitting among the teachers, listening khổng lồ them and asking them questions; and all who heard him were amazed at his understanding và his answers” (Lk 2:41-47).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to lớn the Father.

Mysteries of Light

First: The Baptism in the Jordan.

“And when Jesus was baptized, he went up immediately from the water, and behold, the heavens were opened và he saw the Spirit of God descending lượt thích a dove, and alighting on him; và lo, a voice from heaven, saying, ‘This is my beloved Son, with whom I am well-pleased”‘ (Mt 3:16-17).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be lớn the Father.

Second: The wedding feast of Cana.

“On the third day there was a marriage at Cana in Galilee, và the mother of Jesus was there; Jesus also was invited to the marriage, with his disciples. When the wine failed, the mother of Jesus said khổng lồ him, ‘They have no wine.’ và Jesus said to her, ‘O woman, what have you to bởi vì with me? My hour has not yet come.’ His mother said to the servants, ‘Do whatever he tells you”‘ (Jn 2:1-5).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to lớn the Father.

Third: The proclamation of the kingdom of God.

“The time is fulfilled, và the kingdom of God is at hand; repent, and believe in the gospel” (Mk 1:15).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be khổng lồ the Father.

Fourth: The Transfiguration.

“And after six days Jesus took with him Peter & James and John his brother, and led them up a high mountain apart. Và he was transfigured before them, & his face shone like the sun, & his garments became trắng as light” (Mt 17:1-2).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be khổng lồ the Father.

Fifth: The institution of the Eucharist.

“Now as they were eating, Jesus took bread, và blessed, và broke it, and gave it to lớn the disciples and said, ‘Take, eat; this is my body”‘ (Mt 26:26).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be khổng lồ the Father.

Sorrowful Mysteries

First: The agony in the Garden.

“Then Jesus went with them to lớn a place called Gethsemane, và he said khổng lồ his disciples, ‘Sit here, while I go yonder and pray.’ và taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began khổng lồ be sorrowful & troubled. Then he said khổng lồ them, ‘My soul is very sorrowful, even lớn death; remain here, and watch with me.’ and going a little farther he fell on his face và prayed, ‘My Father, if it be possible, let this cup pass from me; nevertheless, not as I will, but as you will”‘ (Mt 26:36-39).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be khổng lồ the Father.

Second: The scourging at the pillar.

“Pilate released Barabbas khổng lồ them, but after he had Jesus scourged, he handed him over to lớn be crucified” (Mt 27,26).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be khổng lồ the Father.

Third: The crowning with thorns.

“Then the soldiers of the governor took Jesus into the praetorium, and they gathered the whole battalion before him. Và they stripped him & put a scarlet robe upon him, and plaiting a crown of thorns they put it on his head, & put a reed in his right hand. Và kneeling before him they mocked him, saying, ‘Hail, King of the Jews!”‘ (Mt 27:27-29).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Fourth: The carrying of the cross.

“And they compelled a passer-by, Simon of Cyrene, who was coming in from the country, the father of Alexander và Rufus, to lớn carry his cross. & they brought him to the place called Golgotha (which means the place of a skull)” (Mk 15:21-22).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be khổng lồ the Father.

Fifth: The crucifixion.

“And when they came lớn the place which is called The Skull, there they crucified him, & the criminals, one on the right and one on the left. & Jesus said, ‘Father, forgive them; for they know not what they do’ …It was now about the sixth hour, & there was darkness over the whole land until the ninth hour, while the sun’s light failed; and the curtain of the temple was torn in two. Then Jesus, crying with a loud voice, said, ‘Father, into thy hands I commit my spirit!’ and having said this he breathed his last” (Lk 23:33-46). 

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be khổng lồ the Father.

Glorious Mysteries

First: The Resurrection.

“But on the first day of the week, at early dawn, they went lớn the tomb, taking the spices which they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb, but when they went in they did not find the body. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel; and as they were frightened và bowed their faces khổng lồ the ground, the men said to them, ‘Why vị you seek the living among the dead? He is not here, but has risen”‘ (Lk 24:1-5).  

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be lớn the Father.

Second: The Ascension.

“So then the Lord Jesus, after he had spoken khổng lồ them, was taken up into heaven, và sat down at the right hand of God” (Mk 16:19).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to lớn the Father.

Third: The descent of the Holy Spirit.

“When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. Và suddenly a sound came from heaven like the rush of a mighty wind, & it filled all the house where they were sitting. & there appeared to them tongues as of fire, distributed và resting on each one of them. Và they were all filled with the Holy Spirit & began lớn speak in other tongues, as the Spirit gave them utterance” (Acts 2:1-4).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Fourth: The Assumption.

“Henceforth all generations will hotline me blessed; for he who is mighty has done great things for me” (Lk 1:48-49).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Fifth: The crowning of Our Lady Queen of Heaven.

“And a great portent appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars” (Rev 12:1 ).