CÁCH DÙNG WOULD RATHER

      9
*

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc would rather là nhiều loại câu thường xuyên gặp, khá thân thuộc và “nặng đô” hơn so với các cấu trúc phổ đổi thay như “I like…”/ “I want”. Được dùng để làm nói về sở thích của bản thân hoặc ước muốn của bản thân.

Bạn đang xem: Cách dùng would rather

Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các kiến thức về cấu trúc would rather là gì? Vận dụng các kiến thức nhằm giải ngay bài bác tập would rather và so sánh kết cấu câu “would rather” với “prefer” trong nội dung bài viết hôm nay nhé!

Cấu trúc Would rather – một công ty ngữ


“ “

Would rather là cấu trúc phổ biến thường nhìn thấy trong những bài ngữ pháp Anh Văn, vậy cách thực hiện would rather như thế nào? Cùng tìm hiểu về công thức cấu trúc would rather rõ ràng sau phía trên với bhxhhaiphong.vn nhé!

Cấu trúc Would rather thực hiện ở trong lúc này hoặc tương lai. 

Cấu trúc would rather hoàn toàn có thể được áp dụng để mô tả sở thích của người nói đến một điều gì đấy ở lúc này hoặc vào tương lai. Cách dùng này hay được dùng trong số tình huống tiếp xúc tiếng Anh biểu đạt sự long trọng hoặc vào văn viết.

Khẳng định (+) :

S + would rather (‘d rather) + V ( nguyên mẫu)

Phủ định (-) :

S + would rather (‘d rather) + not + V ( nguyên mẫu)

Câu nghi ngờ (?) :

Would + S + rather + V ( nguyên mẫu) ?

*
cách thực hiện would rather than để thể hiện mong muốn

Ví dụ: 

I would rather stay at home. (“Tôi mê thích ở nhà” giỏi “Tôi muốn ở nhà”)They would rather eat chicken. (“Họ thích ăn uống chicken” hay “ họ muốn ăn chicken”)He would rather do homework. (“Anh ấy thích hợp làm bài xích tập về nhà” hay” Anh ấy mong muốn làm bài bác tập về nhà”)Lisa would rather not sing “Lucky” song. (Lisa không phù hợp hát bài hát “Lucky” hay “Lisa không thích hát bài xích hát “Lucky””) Would they rather go khổng lồ the museum? (“Bạn có thích đi bảo tàng không?” giỏi “Bạn có muốn đi kho lưu trữ bảo tàng không?”)

Cấu trúc câu would rather làm việc quá khứ

Cấu trúc would rather được sử dụng để diễn tả mong hy vọng của bản thân người nói đến một vấn đề đó đã xảy ra ở quá khứ.

Công thức:

Khẳng định (+):

S (chủ từ) + would rather + have + V3

Phủ định (-):

S (chủ từ) + would rather (not) + have + V3

Câu nghi ngờ (?):

Would + S (chủ từ) + rather + have + V3

Ví dụ:

He would rather have spent the money on a holiday. She would rather have seen it at the cinema than on tivi. She would rather not have bought this shirt.

Cấu trúc câu “Would rather…than” (Thích cái này hơn là mẫu này)

“Would rather than’’ tế bào tả vấn đề thích cái này hơn là dòng khác.

Cấu trúc “Would rather…than” thì hiện tại

S (chủ từ) + would rather (not)+ N / V ( nguyên mẫu) + than +…

Ví dụ:

She’d rather go to class tomorrow than today. (Cô ấy thích tới trường ngày mai hơn đi học hôm nay)

Cấu trúc “Would rather…than” thì quá khứ

S (chủ từ) + would rather (not) + have + V (PII) + than …

Khi dùng kết cấu “would rather than” sử dụng trong vượt khứ, sau “would rather” là “Have + V (PII)”. Đối với thể bao phủ định thêm “not” trước “have”.

Ví dụ:

He would rather drink milk than tea. (Anh ấy đang thích uống sữa hơn trà)

Cấu trúc ‘Would rather that” (thể hiện ý muốn được thiết kế cái gì đó)

=> bày tỏ mong ước ai có tác dụng chuyện nào đấy ở thời khắc hiện tại. Động từ nhằm dạng nguyên mẫu, câu phủ định thì thêm “not” trước hễ từ

 S1 (chủ ngữ 1) + would rather (that) + S2 (chủ ngữ 2)+ V(nguyên mẫu)…

Ví dụ:

I would rather that you come with me. (Tôi hy vọng rằng bạn đi với tôi)

I’d rather that you go lớn his birthday party. (Tôi ý muốn rằng các bạn tới dự sinh nhật của anh ý ấy)

Công thức câu “would rather… than” và “would rather… or” 

Ta hoàn toàn có thể dùng “would rather than” và”would rather or” để miêu tả sở thích, yêu quý về một việc nào đấy hơn một cái việc khác. Đây cũng là giải pháp dùng thường chạm chán của cấu trúc would rather trong giờ Anh.

Ví dụ:

Would you rather eat chicken than eat pizza tonight?He would rather have eat that chocolate cake.Would you rather eat trang chủ or go out?Would you rather study or play games?

Xem lại Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc would rather so với trường hợp hai nhà ngữ

Cấu trúc “Would rather that” dạng câu giả định sự trái chiều với thực tế hiện tại

Động từ luôn được phân chia ở thì thừa khứ. Đặc biệt so với động tự “to be” luôn là “were” với toàn bộ các ngôi.

 S1 (chủ ngữ 1) + would rather (that) + S2 (chủ ngữ 2) + V ( chia quá khứ)…

Ví dụ:

John rather that his father gave him a new toy car. (John ý muốn rằng bố anh ấy khuyến mãi anh ấy một chiếc xe hơi mới)

Nam would rather that he did work as a doctor. (Nam ước ao rằng anh ấy làm bác bỏ sĩ)

Linda would rather it were winter now. (Linda ý muốn rằng hiện nay là mùa đông)

Cấu trúc “Would rather that” dạng câu trả định đối lập với thực tế hiện tại

Động trường đoản cú sẽ luôn được phân tách ở dạng thì quá khứ hoàn thành.

 S1 (chủ ngữ 1) + would rather (that) + S2 (chủ ngữ 2) + had V(PII)…

“ “

Ví dụ:

He would rather that his best friend had gone khổng lồ the cinema today. (Cô ấy muốn bạn thân nhất đến rạp chiếu phim ngày hôm nay)She would rather that phái nam hadn’t traveled lớn Ho chi Minh last week. (Cô ấy mong muốn Nam không du ngoạn đến hcm tuần trước)

Lưu ý: vào văn tiếp xúc thường ngày, bạn có thể sử dụng “cấu trúc wish” để thay thế sửa chữa cho “Would rather that”.

*
Would rather thường cùng với gì và would rather đi với gì

Dạng viết tắt của would rather

Bình thường, kết cấu would rather sẽ được viết tắt (trừ trường hợp với các văn bản trang trọng).

Khẳng định (+)

He would = He’dThey would = They’dIt would = It’dYou would = You’dShe would = She’dWe would = We’dI would = I’d

Phủ định (-)

He would rather not _ He’d rather notThey would rather not _ They’d rather notYou would rather not _ You’d rather notIt would rather not _ It’d rather notShe would rather not _ She’d rather notWe would rather not _ We’d rather not

Bài tập vận dụng với cấu tạo would rather

Bài 1: Hãy chia dạng đúng của trường đoản cú ở bên dưới đây

I would rather (stay) _________ trang chủ todayMr. John would rather (stay) _________ trang chủ last nightWe would rather (drink) _________ tea than milkPainters would rather that we (stand) _________ closer together than we are standingMai would rather (cook) _________ for her familyHe would rather you (not arrive) _________ yesterdayJohn would rather his friends (sleep) _________ than worked last nightSon would rather Minh (be) _________ here with his tomorrowHe would rather my sister (not fail) _________ the driving demo yesterdayI would rather that you (invite) _________ his to your party last MondayI would rather you (stay) __________ in a trang chủ than in a hotel. I would rather you (find) __________ a supermarket.She would rather (face) ___________ the enemy than surrender.They would rather (build) _____________ a new house than rent a house.We would rather you (go) _________ trang chủ now.We would rather you (do) __________ the homework yourself.I would rather you (go) _____________ to bed now.I’d rather (be) ____________ a vampire than a zombie.I’d rather you (tell) __________ the truth.Would you rather they (not go) __________ out tonight?

Answer

stayhad stayeddrinkstoodcookhadn’t arrivedhad sleptbehadn’t failedhad invitedstayedfoundfacebuildwentdidwentbetolddidn’t go

Bài 2: Điền các từ thích hợp to, than và or vào vị trí trống

Do you prefer coffee … milk?I think I’d prefer … drive khổng lồ Ha Noi.Would you rather go khổng lồ the club … go to lớn the beach? (asking for a choice)She’d rather work all day … go lớn the beach! (make a specific choice)My friend prefers Vietnamese food … American food.

Đáp án

totoorthantom

Bài 3: nên chọn lựa đáp án đúng

I don’t lượt thích the theatre again. I’d rather (go/to go/going) lớn the zoo.I’d rather speak to lớn her in person (to discussing/than discuss/to discuss) things over the phone.I’d rather come with her (than staying/than stay/to stay) here alone.I’d rather you (stay/to stay/stayed) here with me & the people.She would rather (save/saves/saving) up than (spend/spends/spending) all his money.Would you rather we (not go/don’t do/didn’t go) out today?If I had a choice I think I’d rather (live in Tokyo than in London/live in Tokyo to London/to live in Tokyo than London) .I would rather you (go/went/had gone) trang chủ today.I don’t want lớn go cinema. I’d rather (staying/stay/to stay) home.I’d rather go in October (than/that/to) in May.

Đáp án

gothan discussthan staystayedsave/spenddidn’t golive in Tokyo than in Londonwentstaythan

Bài 4: Hãy viết lại các câu với kết cấu would rather

1.I would lượt thích you khổng lồ come here tonight.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Chăm Sóc Hoa Trà Cho Ra Nhiều Hoa Đẹp, Kỹ Thuật Trồng Hoa Trà

……………………………………………………………………………

2.I prefer to lớn rap rather than sing

……………………………………………………………………………

3.I want you to lớn stay at home rather than go out

……………………………………………………………………………

4.I would lượt thích you lớn find a museum.

……………………………………………………………………………

5.He would face the enemy rather than surrender.

……………………………………………………………………………

6.We would like to buy a new car instead of repairing the old one.

………………………………………………………………………………

7. I would prefer khổng lồ travel in July rather than in September.

………………………………………………………………………………..

8.I prefer drinking milk rather than eating something.

…………………………………………………………………………………………………………….

9.We would like you to go trang chủ right now.

……………………………………………………………………………

10.They would lượt thích you khổng lồ go with them

……………………………………………………………………………

Đáp án

I would rather you came here tonight.I would rather rap than sing.I would rather you stayed at trang chủ than go out.I would rather you found a museum.He would rather face the enemy than surrender.I would rather travel in July than in September.I would rather drink milk than eat something.They would rather buy a new car than repair the old one.We would rather you went to home right now.They would rather you go with them.

Bài tập 5: chia dạng đúng của các động từ:

1. Lisa’d rather … (stay) home for dinner tonight.

2. I think I’d prefer … (play) chess tonight.

3. Would you rather I … (leave) your home?

4. I’d rather the kids … (study) for their test.

5. Nam prefers … (relax) at home on the weekend.

Đáp án

1. Stay 

2. Khổng lồ play 

3. Left 

4. Studied 

5. Relaxing/to relax

“ “

Trên đó là các cách dùng với vài bài xích tập mà chúng ta thường gặp mặt của cấu trúc would rather bạn cũng có thể dễ chạm mặt trong ngữ pháp, văn viết và trong những cuộc đàm thoại giờ đồng hồ Anh với người nước ngoài. Hãy tham khảo kỹ với ghi chú lại để rứa được cách thực hiện would rather. Với đồng thời thực hành, làm bài xích tập liên tiếp để biến kỹ năng và kiến thức ăn sâu vào trí nhớ, rất khó quên. Kế bên ra, hãy xem thêm hết những tuyệt kỹ học giờ đồng hồ Anh để ráng chắc ngữ pháp thông dụng trong tiếp xúc và thi tuyển nhé!

thuốc lenvima 4mg