Sức khỏe tâm trí

      33
*

*

*

*

*
*
bhxhhaiphong.vn.gov.vn

c/ Nghiên cứu khoa học:- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tâm thần để phục vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng và đào tạo.- Chủ trì và tham gia công trình nghiên cứu khoa học các cấp.

Bạn đang xem: Sức khỏe tâm trí

d/ Chỉ đạo tuyến trước về chuyên môn kỹ thuật:- Là cơ quan tham mưu giúp Sở y tế TT Huế về tổ chức hệ thống mạng lưới và chiến lược phát triển chuyên khoa tâm thần, mô hình quản lý bệnh nhân tâm thần trong toàn tỉnh.- Trực tiếp chỉ đạo chuyên khoa cho các huyện, thành trên địa bàn tỉnh TT Huế.- Chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật quản lý chuyên ngành tâm thần cho tuyến trước.- Theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên ngành tâm thần của các huyện, thành trên địa bàn tỉnh TT Huế.- Tổ chức triển khai Dự án chương trình Quốc gia Bảo vệ sức khỏe tâm thần cho 152 xã, phường trong đó có 10 xã trọng điểm TTPL mới (100% KH) và 17 xã trọng điểm ĐK mới trên 6 huyện và TP Huế (133,3% KH) trên địa bàn tỉnh TT Huế.- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong tỉnh để thực hiện truyền thông và giáo dục sức khoẻ tâm thần và phòng chống bệnh tâm thần trong cộng đồng.- Tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ.

e/Phối hợp với các ban ngành: - Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khám phân loại thu gom bệnh nhân lang thang cơ nhỡ và duy trì công tác chỉ đạo điều trị tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Tiếp tục tiến hành thu dung điều trị nội trú một số bệnh nhân mãn tính của Trung tâm BTXH có khả năng điều trị và phục hồi chức năng tốt để trả về sinh hoạt với cộng đồng. - Trung tâm Giám định pháp y Tâm thần tỉnh đã triển khai hoạt động có hiệu quả, giám định theo đúng các chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo đầy đủ các thủ tục, nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp. Không để xẩy ra sai sót, thiếu khách quan trong hoạt động giám định.

đ/ Quản lý bệnh viện:- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Bệnh viện: Nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị.- Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của nhà nước về thu chi ngân sách cuả bệnh viện, từng bước cải tiến hạch toán thu theo qui định mới của nhà nước.- Tạo thêm nguồn kinh phí cho bệnh viện từ các dịch vụ y tế: viện phí, bảo hiểm y tế, các dự án đầu tư trong nước và quốc tế.* Bệnh viện được quyền tự chủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo phân cấp của Sở Y tế TT Huế, chịu trách nhiệm trước Sở Y tế và trước pháp luật về hoạt động của mình./

Bệnh viện Tâm Thần Huế được thành lập ngay 26 tháng 07 năm 2007, dưới sự lãnh đạo của UBND tỉnh, Đảng uỷ, Ban giám đốc sở y tế, các Bệnh chuyên kkhoa đầu ngành, sự phối hợp và hỗ trợ hiệu quảcủa các ban ngành cấp tỉnh, huyện, các Trung tâm y tế và với việc phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể cán bộ công chức, bên cạnh đó, các cán bộ chuyên khoa toàn tỉnh đã không ngừng nổ lực phấn đấu, vì vậy, Bệnh viện tâm thần Huế đã hoàn thành xuất sắc hầu hết các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm của các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia về Tâm thần.Chất lượng và hiệu qủa khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tại Bệnh viện Tâm thần Huế ngày càng được nâng cao về chuyên môn lẫn tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, không có đơn thư khiếu nại tố cáo, được nhân và cán bộ trong tỉnh đánh giá cao và đáp ứng nhu cầu khám bệnh chữa bệnh của nhân dân. Bên cạnh đó, Bệnh viện Tâm Thần Huế vừa được xây dựng hoàn toàn mới về cơ vật chất xứng đáng tầm cỡ của một Bệnh chuyên khoa hạng II và bước đầu triển khai một số biện pháp điều trị mới về trầm cảm.

II. BAN LÃNH ĐẠO

Sơ đồ tổ chức Bệnh viện Tâm thần Huế

Cơ cấu tổ chức củaBệnh viện Tâm thần Huế

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc:

* Lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Huế gồm có:

- 01 Giám đốc: ThS. BS. Bùi Minh Bảo

- 01 Phó Giám đốc: BSCKI. Nguyễn Ngọc Thượt

* Các phòng chức năng gồm 04 phòng chức năng:

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp:

+ CNĐD. Lê Đình Thống - Phó Trưởng phòng (phụ trách phòng)

- Phòng Tổ chức - Hành chính Quản trị

+ CN. Hồ Thị Mộng Hằng - Trưởng phòng

- Phòng Kế toán – Tài chính:

+ CN. Hà Thúc Nhật - Trưởng phòng

- Phòng Điều dưỡng:

+ ĐDCKI. Nguyễn Khoa Thanh Sơn - Trưởng phòng

* Các khoa chuyên môn gồm: 04khoa:

- Khoa Điều trị Nội trú I:

+ Trưởng khoa: BSCKI. Lê Đình Hùng

+ CNĐD. Trương Thị Diệu Tiên - Điều dưỡng trưởng khoa

- Khoa Điều trị Nội trú II:

+ Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Hữu Tuấn

+ CNĐD. Nguyễn Thị Tuyết Vân - phụ trách công tác Điều dưỡng trưởng khoa

- Khoa Khám bệnh:

+ BSCKI. Nguyễn Ngọc Thượt - Trưởng khoa (Kiêm nhiệm)

+ ĐDCKI. Nguyễn Khoa Thanh Sơn - Điều dưỡng trưởng khoa (Kiêm nhiệm)

- Khoa Tâm lý lâm sàng:

+ BSCKI. Châu Văn Hậu - Trưởng khoa

+ CNĐD. Nguyễn Thị Hà Giang - Điều dưỡng trưởng khoa

* Đến tháng 7/2018: Tổng số cán bộ, công chức, nhân viên có 71 cán bộ. Trong đó 67 biên chế, 14 hợp đồng 68.

Xem thêm: Cách Tắm Cho Mèo Trong Game, Cách Tắm Cho Mèo Trong Adorable Home

2. Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên:

- Trình độ chuyên môn:

+ 02 Thạc sĩ;

+ 04 Bác sĩ Chuyên khoa cấp I;

+ 02 Bác sĩ;

+ 04 Cử nhân điều dưỡng;

+ 04 Cao đẳng điều dưỡng,

+ 11 Điều dưỡng trung học;

+ 03 Kĩ thuật viên: 01 Cử nhân XN, 02 KTV XN TH;

+ 01 Dược sĩ Đại học;

+ 04 Dược sĩ trung học;

+ 04 Cử nhân kinh tế;

+ 01 Cử nhân Công nghệ thông tin;

+ 01 Cao đẳng Quản trị văn phòng

+ 01 Trung cấp Hành chính – Văn thư;

+ 01 KTV Chế biến món ăn;

+ 02 cấp dưỡng; 04 Bảo vệ; 01 Lái xe; 08 Hộ lí.

- Trung cấp chính trị: 02

- Ngoại ngữ: Trình độ C: 08, B: 27, A: 10.

- Tin học văn phòng trình độ A: 29, B: 03; trung cấp: 02.

Với sự nỗ lực hết mình trong công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Tâm thần Huế đã được những thành tích khen thưởng như sau: + Tập thể: UBND Tỉnh cấp bằng khen cho Trạm Tâm thần năm 1998, 1999 (nay là Bệnh viện Tâm thần ), giấy khen của Sở Y tế năm 2003. Bằng khen của Bộ Y tế đã có thành tích trong việc thực hiện Dự án Bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng giai đoạn 3 năm 2001 - 2003, giai đoạn 5 năm 2001 - 2005, giai đoạn 5 năm 2006 - 2010; giấy khen của BCN Dự án Dự án Bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng năm 2006, 2007, 2008, 2009. + Cá nhân: 01 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 1999, 2000, 2003; 2004, 2005, 2006, 2007, 02 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2008, 03 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2009, 2010. 01 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2005, 2008. 01 cá nhân đạt CSTĐ cấp toàn quốc năm 2009, 01 cá nhân được Bằng khen của UBND tỉnh năm 2000; 01 cá nhân được Bằng khen UBND tỉnh năm 2003, 2010; 01 cá nhân được Bằng khen của Bộ Y tế giai đoạn 5 năm 2006 – 2010.