VIÊM DA BÀN TAY

      22
Bài viết được tham vấn chuyên môn bởi Bác sĩ BÁC SĨ NGUYỄN THỊ NHUẦN – Khoa Y học tập cổ truyềnPhó Giám đốc trình độ Trung tâm phân tích và Ứng dụng dung dịch Dân Tộc – thay vấn trình độ chuyên môn tại Trung trọng tâm Thuốc dân tộc bản địa – các đại lý Mỹ Đình – Hà Nội
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*