BỆNH PHONG THẤP RA MỒ HÔI TAY CHÂN

      10
Bài viết được tham vấn trình độ bởi Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Phương Mai – Khoa Thần kinhGiám đốc siêng môn – thế vấn chuyên môn tại Trung trung khu Thuốc dân tộc – cơ sở TP hồ nước Chí Minh
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*