Bệnh án nội khoa mẫu

      18
... IV Chẩn đoán vào khoa điều trị: + Bệnh chính: + Bệnh kèm theo (nếu có): ... Tóm tắt bệnh án: Quá trình bệnh lý diễn biến lâm sàng: ... điểm liên quan bệnh: TT Thời gian (tính theo tháng) TT (dị nguyên) 04 - Thuốc 02 - Ma tuý 05 - Thuốc lào 03 - Rợu bia 06 - Khác Ký hiệu 01 - Dị ứng Ký hiệu Thời gian (tính theo tháng) + Gia đình:...

Bạn đang xem: Bệnh án nội khoa mẫu


*

... chứng giúp chẩn đoán nguyên nhân bệnh Hội chứng triệu chứng giúp chẩn đoán biến chứng bệnh - Chẩn đoán Chẩn đoán sơ Chẩn đoán phân biệt Khi bệnh chưa có tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định, cần ... Bộ phận bị bệnh Bộ phận liên quan : giúp chẩn đoán nguyên nhân, biến chứng Bộ phận khác V Tóm tắt bệnh án - Câu dẫn : bệnh nhân nam hay nữ ? tuổi ? nghề nghiệp ? vào viện với lý ? bệnh ngày thứ ... VII Tránh ghi hàng loạt số phân tích Chẩn đoán xác định, cuối Chẩn đoán xác định Dựa vào lâm sàng cận lâm sàng, có tiêu chuẩn vàng đầy đủ tiêu chuẩn không chẩn đoán cuối Nội dung chẩn đoán xác...
*

... thân: a) Tiền sử bệnh tật: - Các bệnh nội, ngoại, sản, nhi, nhiễm mắc trước có liên quan đến bệnh bệnh nặng có ảnh hưởng đến sức khoẻ chất lượng sống bệnh nhân - Nếu bệnh nhân bị bệnh mạn tính, ... đủ dựa vào tóm tắt bệnh án, nêu rõ Tên bệnh + mức độ/giai đoạn/thể bệnh + nguyên nhân + biến chứng + bệnh kèm theo (Lưu ý chẩn đoán dựa vào hỏi bệnh khám lâm sàng Tùy theo bệnh có đầy đủ yếu ... chẩn đoán bệnh - Từ đề xét nghiệm để xác định lại chẩn đoán loại trừ chẩn đoán khác ĐỀ NGHỊ CẬN LÂM SÀNG 8.1 Mục đích: - Làm sáng tỏ chẩn đoán: khẳng định hay loại trừ bệnh mà ta hướng đến - Đánh...
*

... vào viện: giống bệnh án tiền phẫu 2.2 Bệnh sử: Về nguyên tắc, việc khai thác bệnh sử giống bệnh án tiền phẫu mà mục đích bệnh án hậu phẫu để chẩn đoán điều trị bệnh án sau mổ ( bệnh mắc sau mổ ... bệnh chính, bệnh phụ ? BỆNH ÁN HẬU PHẪU Do đặc điểm ngoại khoa để sinh viên dễ hiểu phương pháp thăm khám bệnh nhân sau mổ - cụ thể hóa phương pháp làm bệnh án hậu phẫu sau: Hành chính: Hỏi bệnh: ... thân: bệnh án tiền phẫu - Bộ phận: bệnh án tiền phẫu - Chú ý: khám vết mổ xem khô liền sẹo chưa, có sưng, đau, chảy mủ không? Chẩn đoán sơ bộ: Như bệnh án tiền phẫu Cận lâm sàng: - Như bệnh án tiền...
*

... Phát triển răng: Mọc từ lúc tháng? Hiện có răng? Chất lượng Răng ntn? Bệnh tật - Mắc bệnh lần lần thứ mấy, thời gian đợt, mức độ nặng nhẹ, chẩn đoán bệnh gì? - Các bệnh khác kèm theo gì? - Có dị ... thể V TÓM TẮT TRIỆU CHỨNG VÀ CĐ SƠ BỘ Bệnh nhân nam (nữ)……tháng, tuổi vào viện ngày…tháng….với lý do… bệnh diễn biến đươch ngày Qua hỏi bệnh thăm khám thấy bệnh nhân cps triệu chứng sau: - Toàn ... nghiệm VII CHẨN ĐOÁN Chẩn đoán xác đinh phân biệt đổi chỗ cho tùy bệnh nhân cụ thể, CĐ khác tùy thuộc vào bệnh nhân cụ thể không thiết bắt buộc phải chần đoán CĐ XĐ: có phần CĐ bệnh nhân cụ thể...
*

... Bệnh án gồm phần : Hỏi bệnh khám bệnh I HỎI BỆNH : Mục đích hỏi bệnh : để khai thác triệu chứng năng, triệu chứng thân người bệnh kể cho thầy thuốc Do triệu chứng bệnh nhân cảm ... nhớ … KHÁM BỆNH : Khám bệnh nội dung quan trọng công tác thầy thuốc, định chất lượng chẩn đoán từ định chất lượng điều trị Mục đích khám bệnh phát đầy đủ xác triệu chứng thực thể người bệnh. Để đạt ... nguyên tắc khám bệnh toàn diện, khám bệnh có hệ thống: khám từ đầu đến chân, từ vào theo bước nhìn, sờ, gõ, nghe … Ngày có tiến độ phát triển phương pháp cận lâm sàng, vai trò khám bệnh lâm sàng...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Like Ảo Trên Facebook Chính Xác Nhất


... sinh tồn b Thăm khám quan Có cách cách 1: Phân triệu chứng tổng hợp riêng triệu chứng thực thể phận riêng Cách 2: Từng quan có phần năng+ thực thể Tóm tắt bệnh án Họ tên +BN + giới tính + tuổi ... ngày ? bệnh ngày ? điều trị Qua thăm khám tra cứu hồ sơ em ghi nhận hội chứng triệu chứng sau + Chẩn đoán sơ Cận lâm sàng + Đã có + Yêu cầu Biện luận chẩn đoán Chẩn đoán cuối chẩn đoán xác định ... chứng giống lúc vào tốt đưa triệu chứng vào phần thăm khám Phần cận lâm sàng: có vị trí : Bệnh sử Sau chẩn đoán sơ Tiền sử thân gia đình xung quanh Thăm khám a Triệu chứng toàn thân xem tổng trạng,...
... vào viện: giống bệnh án tiền phẫu 2.2 Bệnh sử: Về nguyên tắc, việc khai thác bệnh sử giống bệnh án tiền phẫu mà mục đích bệnh án hậu phẫu để chẩn đoán điều trị bệnh án sau mổ ( bệnh mắc sau mổ ... bệnh chính, bệnh phụ ? BỆNH ÁN HẬU PHẪU Do đặc điểm ngoại khoa để sinh viên dễ hiểu phương pháp thăm khám bệnh nhân sau mổ - cụ thể hóa phương pháp làm bệnh án hậu phẫu sau: Hành chính: Hỏi bệnh: ... thân: bệnh án tiền phẫu - Bộ phận: bệnh án tiền phẫu - Chú ý: khám vết mổ xem khô liền sẹo chưa, có sưng, đau, chảy mủ không? Chẩn đoán sơ bộ: Như bệnh án tiền phẫu Cận lâm sàng: - Như bệnh án tiền...
... bác sĩ, số nội dung bắt buộc phải kiểm tra khả thực hành: phương pháp khám bệnh làm bệnh án - Mặc dù bệnh án nội dung chung, khoa lâm sàng có yêu cầu riêng đặc thù theo chuyên khoa Trong phần ... quan trọng vấn đề chung bệnh án nội khoa Ý nghĩa nội dung bệnh án nội khoa 2.1 Phần thông tin cá nhân: Mỗi thông tin cá nhân có ý nghĩa định - Họ tên người bệnh: có số bệnh mang tính giòng họ ... đoán phân biệt - Chẩn đoán xác định + Thứ tự đặt chẩn đoán sau: - Chẩn đoán bệnh - Chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh - Chẩn đoán cách diễn biến lâm sàng (cấp tính, mãn tính) - Chẩn đoán mức độ bệnh...
... ngời bệnh viện Ngàytháng năm Hớng điều trị chế độ tiếp theo: Bác sỹ làm bệnh án Hồ sơ, phim, ảnh Loại - X - quang b Tổng kết bệnh án - ... năm: tuổi - Những bệnh phụ khoa điều trị: Tiền sử sản khoa: - Tiền thai (Para) S S S S (Sinh (đủ tháng), Sớm (đẻ non), ... tắt kết xét nghiệm cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán: IV Chẩn đoán vào khoa điều trị: + Bệnh chính: Phơng pháp điều...
... thân: a) Tiền sử bệnh tật: - Các bệnh nội, ngoại, sản, nhi, nhiễm mắc trước có liên quan đến bệnh bệnh nặng có ảnh hưởng đến sức khoẻ chất lượng sống bệnh nhân - Nếu bệnh nhân bị bệnh mạn tính, ... đủ dựa vào tóm tắt bệnh án, nêu rõ Tên bệnh + mức độ/giai đoạn/thể bệnh + nguyên nhân + biến chứng + bệnh kèm theo (Lưu ý chẩn đoán dựa vào hỏi bệnh khám lâm sàng Tùy theo bệnh có đầy đủ yếu ... chẩn đoán bệnh - Từ đề xét nghiệm để xác định lại chẩn đoán loại trừ chẩn đoán khác ĐỀ NGHỊ CẬN LÂM SÀNG 8.1 Mục đích: - Làm sáng tỏ chẩn đoán: khẳng định hay loại trừ bệnh mà ta hướng đến - Đánh...

Đánh giá tương tác bất lợi trên bệnh án nội trú điều trị ung thư máu tại khoa điều trị hóa chất viện huyết học truyền máu tw


... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI NGUYỄN DUY TÂN ĐÁNH GIÁ TƢƠNG TÁC BẤT LỢI TRÊN BỆNH ÁN NỘI TRÚ ĐIỀU TRỊ UNG THƢ MÁU TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU ... tƣơng tác bất lợi góp phần sử dụng thuốc an toàn, hợp lý tiến hành đề tài Đánh giá tƣơng tác bất lợi bệnh án nội trú điều trị ung thƣ máu khoa điều trị hóa chất Viện Huyết học Truyền máu Trung ... suất xuất tương tác thuốc bất lợi số yếu tố ảnh hưởng tới khả xuất tương tác thuốc bệnh nhân ung thư máu khoa điều trị hóa chất Đánh giá tương đồng khả phát tương tác sở liệu duyệt tương tác Micromedex...
... Soi ánh đồng tử Tình hình nhãn cầu Hố mắt Đáy mắt Chẩn đoán khoa khám bệnh: Ngày tháng năm Giám đốc bệnh viện Bác sỹ khám bệnh ... Bác sỹ khám bệnh Họ tên Họ tên 102 V Tổng kết bệnh án: Quá trình bệnh lý, diễn biến lâm sàng xét nghiệm có giá trị chẩn đoán: ... Điều trị ngoại trú từ ngày / ./ đến ngày / ./ - Phẫu thuật - Thủ thuật Ngày, Phơng pháp phẫu thuật Bác sỹ phẫu thuật Tình trạng ngời bệnh viện: ...
Từ khóa: mẫu bệnh án nội khoa tăng huyết ápmẫu bệnh án nội khoa tiêu hóamau benh an noi khoa xuat huyet tieu hoamau benh an noi khoa viem da daymau benh an noi khoa xo ganmau benh an noi khoa viem phe quan manmau benh an noi khoa viem phe quanmau benh an noi khoa hen phe quanmau benh an noi khoa trung cap y bac kanmẫu bệnh án nọi khoa tiêu chảy cấpmau benh an noi khoa truyen nhiemmau benh an noi khoa cao huyet apmau lam benh an noi khoamẫu hồ sơ bệnh án nội khoabệnh án nội khoa mẫuBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8 phân tích bài thơ tự tình 2
thuốc lenvima 4mg