BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP

      13
It looks like your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript và try again.

Bạn đang xem: Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp


Ngày 27-5, cơ quan chính phủ đã phát hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP công cụ về mức đóng bảo đảm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đối tượng vận dụng của Nghị định 58/2020 là người sử dụng lao đụng (NSDLĐ) theo điều khoản tại khoản 3 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội (BHXH). Những cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể khác có tương quan đến việc thực hiện đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) vào BHXH bắt buộc.


Người áp dụng lao động mỗi tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp cho những người lao đụng thuộc một trong những trường hợp sau (theo cách thức tại khoản 3 Điều 2 Luật bảo đảm xã hội):
- tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội khác;
- Cơ quan, tổ chức triển khai nước ngoài, tổ chức triển khai quốc tế chuyển động trên bờ cõi Việt Nam; doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổng hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, áp dụng lao cồn theo hợp đồng lao động.
- những cơ quan, tổ chức và cá thể khác có liên quan đến việc thực hiện đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp và công việc trong bảo đảm xã hội bắt buộc.
- mức đóng thông thường bằng 0,5% quỹ chi phí lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; đồng thời được áp dụng so với người lao rượu cồn là cán bộ, công chức, viên chức và fan thuộc lực lượng trang bị thuộc các cơ quan lại của Đảng, đơn vị nước, tổ chức chính trị - buôn bản hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước;
- mức đóng bằng 0,3% quỹ chi phí lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng so với doanh nghiệp chuyển động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp và công việc nếu bảo đảm các điều kiện sau đây:
+ trong khoảng 03 năm tính cho thời điểm khuyến cáo không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng bề ngoài phạt tiền, không bị truy cứu nhiệm vụ hình sự về hành động vi phi pháp luật về an toàn, dọn dẹp và sắp xếp lao động và bảo đảm xã hội;
+ tiến hành việc report định kỳ tai nạn đáng tiếc lao hễ và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chủ yếu xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm tiếp giáp trước năm đề xuất;
+ gia tốc tai nàn lao rượu cồn của năm gần kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nàn lao hễ trung bình của 03 năm tiếp giáp trước năm đề xuất hoặc ko để xẩy ra tai nạn lao hễ tính từ bỏ 03 năm giáp trước năm đề xuất.

Xem thêm: Cách Chọn Tôm Ngon Cứ Nhìn Vào Điểm Này, Đảm Bảo, Cách Chọn Tôm Tươi Ngon


- người tiêu dùng lao rượu cồn là doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã, hộ marketing cá thể, tổng hợp tác chuyển động trong nghành nghề dịch vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng tương xứng theo điều kiện từng trường hợp vẻ ngoài trên; cách thức đóng được triển khai hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 mon một lần.
- người tiêu dùng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và công việc với nấc 0,5% nút lương cơ sở đối với mỗi hạ sĩ quan, chiến sỹ quân team nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sỹ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học tập viên quân đội, công an, cơ yếu sẽ theo học thừa hưởng sinh hoạt chi phí hằng tháng.
Để được đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp rộng mức đóng bình thường, người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ bao gồm:
- bạn dạng sao triệu chứng thực báo cáo đánh giá công tác làm việc an toàn, dọn dẹp lao cồn và giảm gia tốc tai nạn lao động nguyên lý theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP.
Nơi nộp hồ sơ: người sử dụng lao rượu cồn nộp 01 bộ hồ sơ thẳng hoặc trực đường hoặc qua mặt đường bưu điện về cỗ Lao động - yêu thương binh và Xã hội.
4. Thời hạn vận dụng mức đóng góp thấp rộng mức đóng thông thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp
Thời hạn triển khai mức đóng góp mức đóng thấp rộng mức đóng bình thường là 36 tháng, tính từ lúc tháng quyết định áp dụng nút đóng bao gồm hiệu lực.
Trong vòng 60 ngày trước ngày trước ngày hết thời hạn vận dụng mức đóng góp này, trường hợp NSDLĐ vẫn mong muốn tiếp tục mức đóng thấp hơn mức đóng thông thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn thương tâm lao rượu cồn thì lập 01 cỗ hồ sơ theo qui định tài Điều 6 và triển khai đề nghị theo lao lý tại Điều 8 Nghị định này
coi theo tháng ngày ngày một Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15 Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày đôi mươi Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30 mon 01 mon 02 tháng 03 mon 04 mon 05 tháng 06 tháng 07 mon 08 mon 09 mon 10 tháng 11 mon 12 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 coi
*
*
*
*
*

thuốc lenvima 4mg