STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 CV 2540/BHXH-QLT 25/12/2018 Hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng đóng
BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
cho người lao động từ ngày 01/01/2019
2 CV 2386_ bhxh_qlt 05/12/2018 Hướng dẫn tạm thời thu BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP
3 2198/BHXH-CĐBHXH 11/11/2018 Triển khai giao dịch điện tử đối với các. Thủ tục giải quyết chế độ ngắn hạn
4 CV 1503/BHXH-QLT 29/09/2017 Bổ sung thông tin tham gia, điều chỉnh thông tin BXH, BHYT; cấp mã số BHXH cho đối tượng do BHXH đóng và BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
5 CV 1502/BHXH-QLT 29/09/2017 Bổ sung thông tin tham gia, điều chỉnh thông tin BXH, BHYT; cấp mã số BHXH cho đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình do Đại lý thu lập danh sách
6 CV 1501/BHXH-QLT 29/09/2017 Bổ sung thông tin tham gia, điều chỉnh thông tin BXH, BHYT; cấp mã số BHXH cho đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình do Đại lý thu lập danh sách
7 CV 1474/BHXH-QLT 27/09/2017 Bổ sung thông tin tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT; cấp mã số BHXH cho đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT
8 CV 1224/BHXH-QLT 22/08/2017 Triển khai thwuc hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam và phối hợp cấp mã số BHXH
9 713/BHXH-QLT 01/06/2017 Thông báo mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp từ 01/6/2017
10 2159/BHXH-BT 01/06/2017 mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới
11 QĐ 595/QĐ-BHXH 14/04/2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
12 371/BHXH-QLT 08/04/2017 thông báo lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN
13 CV 09/TB-BHXH 04/01/2017 Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng
14 CV 1936/BHXH-CĐBHXH 22/12/2016 V/v hướng dẫn thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động
15 CV 1886/BHXH-QLT 09/12/2016 Hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động
16 DS Thẻ bị thu hồi T8/2016 27/09/2016 DS Thẻ bị thu hồi T8/2016
17 CV 986/BHXH-QLT 04/07/2016 trích nộp 2% quỹ ốm đau, thai sản theo Luật BHXH năm 2014
18 QĐ 636/QĐ-BHXH 17/06/2016 ban hành Quy định về hồ sơ và quy trìnhgiải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
19 CV 774/BHXH-CĐ BHXH 15/06/2016 Thực hiện Quyết định số 636/QĐ-BHXH của 22/4/2016 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
20 CV 733/BHXH-QLT 08/06/2016 Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/ tháng
21 CV 636/BHXH-QLT 24/05/2016 Thông báo in tờ rời sổ BHXH
22 CV 1075/BHXH-CSXH 05/04/2016 Thời hạn nộp hồ sơ chế độ thai sản
23 CV 320/BHXH-QLT 30/03/2016 Thông báo lãi chậm nộp, truy thu BHXH, BHYT, BHYT
24 CV 489/BHXH-BT 09/03/2016 Hướng dẫn một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết chế độ BHXH
25 110/BHXH-CĐ BHXH 16/02/2016 Hướng dẫn tạm thời thực hiện các chế độ BHXH theo Luật BHXH năm 2014 từ 01/01/2016
26 CV 1903/BHXH-CSYT 01/11/2014 Tăng cường công tác giám định BHYT và phòng, chống trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.
27 Luật số 46 BHYT 2014 13/08/2014 Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung năm 2014)
28 TT 24/2013/TT-BLĐTBXH 16/07/2014 Thông tư hướng dẫn khoản 2 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
29 TT 71/2014/TTLT-BTC-BNV 14/07/2014 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.
30 CV 2301/BHXH-BT 09/07/2014 Hướng dẫn bổ sung truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non
31 CV 1730/BHXH-KT 09/07/2014 Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.
32 NĐ 18/2014/NĐ-CP 27/06/2014 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
33 NĐ 27/2014/NĐ-CP 27/06/2014 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
34 QĐ 1129/QĐ-BYT 27/06/2014 đính chính Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
35 TT 57/2014 /TT-BTC 27/06/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
36 CV 2229/BHXH-CSYT 27/06/2014 Thực hiện BHYT cho các đối tượng quy định tại Điểm c và d Khoản 2 Điều 51 Luật BHYT.
37 CV 2017/BHXH-CSXH 26/06/2014 Hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản
38 CV 1808/BHXH-TCCB 26/06/2014 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật
39 CV 1683/BHXH-CSXH 26/06/2014 Hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
40 CV 1671/BHXH-CSXH: 26/06/2014 in, cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
41 CV 1574/BHXH-DVT 26/06/2014 Tham gia đấu thầu mua thuốc theo Thông tư số 36/2013/TTLT-BYT-BTC, Thông tư 37/2013/TT-BYT.
42 NĐ 29/2013/NĐ-CP 26/06/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
43 CV 1203/BHXH-CSXH: 26/06/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và Thông tư 24/2013/TT-BLĐTBXH.
44 QĐ 285/QĐ-BHXH: 26/06/2014 Ban hành quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
45 TB 971/TB-BHXH 26/06/2014 Thông báo về việc thành lập mới, đổi tên các đơn vị và thay đổi chức danh công chức lãnh đạo.
46 CV 178/BHXH-CĐBHXH 01/04/2014 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ BHXH
47 891/BHXH-CSXH 25/03/2014 Hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.
48 QĐ 1497/QĐ-UBND 17/03/2014 Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết đinh 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
49 QĐ 524/QD-UBND 17/03/2014 Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển bảo hiểm y tế năm 2014
50 02/2014/TT-BLĐTBXH 17/03/2014 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Phòng Công nghệ thông tin

1. Chức năng         Phòng Công nghệ thông tin có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố quản lý và tổ chức thực hiện việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội thành phố theo quyđịnh.    ...

duong-day-nong.gif
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay7,474
  • Tháng hiện tại116,131
  • Tổng lượt truy cập4,169,780
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây