Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội làm việc với BHXH Việt Nam

Chủ nhật - 02/08/2015 21:34
Sáng 31/07, tại Hà Nội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Phùng Quốc Hiển dẫn đầu có buổi làm việc với BHXH Việt Nam đánh giá về cơ chế tài chính đối với BHXH Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyến Thị Minh; các Phó Tổng Giám đốc: Đỗ Văn Sinh, Nguyễn Đình Khương, Nguyễn Minh Thảo.
Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội làm việc với BHXH Việt Nam
Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Theo báo cáo do Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương trình bày, từ năm 2012 đến nay, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn Ngành BHXH luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đối tượng và dự toán BHXH, BHYT được Chính phủ giao. Giai đoạn 2012 – 2015, số người tham gia BHXH tăng 4,29%/năm; số người tham gia BHYT tăng 4,66%/năm; số người tham gia BH thất nghiệp tăng 6,01%/năm; tốc độ tăng thu bình quân hàng năm giai đoạn 2012 – 2015 là 13,9%; tỷ lệ nợ năm 2014 giảm mạnh 18% so với cùng kỳ năm 2013.

Tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH. Các giải pháp chi trả, quản lý người hưởng các chế độ BHXH được tăng cường và đang chuyển dần theo hướng chi qua tài khoản ATM và thông qua tổ chức thực hiện dịch vụ công nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, an toàn tiền mặt trong chi trả, tránh rủi ro, an toàn cho quỹ BHXH; BHXH Việt Nam đang quyết liệt trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch với cơ quan BHXH. Đầu tư tăng trưởng Quỹ BHXH bảo đảm an toàn và hiệu quả, số dư đầu tư bình quân từ các quỹ bảo hiểm vượt tỷ lệ lạm phát. Công tác quản lý, sử dụng quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được chặt chẽ, an toàn, hiệu quả.

Nhiều giải pháp chống lạm dụng quỹ BHYT được tăng cường; đổi mới công tác giám định theo hướng tập trung và thí điểm giám định theo tỷ lệ tại 15 tỉnh, thành phố; tập trung kiểm tra các địa phương có chi phí khám chữa bệnh BHYT cao bất thường,… đảm bảo chăm sóc sức khỏe co đối tượng tham gia BHYT.

Đến năm 2014, BHXh Việt Nam đã cắt giảm bộ thủ tục hành chính từ 263 thủ tục xuống còn 115 thủ tục, ban hành quy trình thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; thời gian giao dịch làm các thủ tục tham gia và hưởng các chế dộ BHXH, BHYT của các đơn vị và doanh nghiệp giảm từ 335 giờ xuống còn 108 giờ. BHXh Việt Nam đang phấn đầu giảm thời gian giao dịch còn 49,5 giờ vào cuối năm 2015. Hiện nay, đang thực hiện thí điểm về giao dịch điện tử trong thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Áp lực công việc quá lớn

Cũng theo báo cáo của BHXH Việt Nam, nhiệm vụ ngành BHXH được giao rất lớn, khối lượng công việc ngày càng tăng, công tác quản lý, quy trình nghiệp vụ nhiều và phức tạp, liên quan rộng rãi đến người dân, người lao động và người sử dụng lao động, trải rộng từ Trung ương xuống địa phương; quản lý, theo dõi, giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người dân từ khi sinh ra đến khi mất đi.

Theo thống kê bình quân 01 cán bộ thu năm 2015 phải quản lý 17.976 đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, cao hơn 10.000 đối tượng/01 cán bộ so  với định mức Bộ Nội vụ đã thống nhất; bình quân 01 cán bộ chính sách BHXH quản lý hồ sơ và giải quyết 4.150 hồ sơ/năm, cao hơn 2.400 hồ sơ/năm/01 cán bộ so với định mức Bộ Nội vụ thống nhất;  01 cán bộ giám định viên BHYT năm 2015 phải quản lý, giám định 60.622 hồ sơ/năm, cao hơn 40.000 hồ sơ/01 cán bộ so với định mức Bộ Nội vụ; 01 cán bộ làm công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT năm 2015 phải quản lý 42.277 sổ BHXH, thẻ BHYT, cao hơn 13.000 sổ BHXH, thẻ BHYT/năm/01 cán bộ so với định mức Bộ Nội vụ thống nhất…

Khối lượng công việc của Ngành giai đoạn 2012-2015 tăng nhanh, áp lực công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngành BHXH ngày càng tăng, trong khi ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý còn hạn chế, kinh phí quản lý bộ máy thực hiện nhiệm vụ đặc thù của Ngành chưa được bố trí đủ. Cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên phải làm đêm, làm thêm giờ vượt quá định mức giờ theo quy định thì mới hoàn thành nhiệm vụ được giao, xong nguồn kinh phí chi quản lý bộ máy nhiều đơn vị không đủ để chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, công chức, viên chức Ngành BHXH không được hưởng phụ cấp công vụ như các cơ quan quản lý nhà nước; công chức viên chức làm công tác giám định BHYT, công tác thống kê… không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề như một số ngành khác nên chưa đảm bảo được đầy đủ quyền lợi cho cán bộ, công chức viên chức của Ngành.

Chi phí lương của cán bộ trong Ngành hiện nay mới chỉ ở mức trung bình thấp so với các Bộ, ngành khác, do đó chưa thực sự là động lực đủ mạnh để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Chia sẻ những khó khăn mà Ngành hiện nay đang gặp phải, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh cho biết, hiện nay, Ngành BHXH đang thực hiện 04 Luật: Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc Làm và Luật An toàn – Vệ sinh lao động. Trong quá trình tổ chức thực hiện, vẫn còn nhiều bất cập về cơ chế chính sách, có Luật đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa có thông tư hướng dẫn,… gây nên có nhiều khó khăn, vướng mắc cho Ngành.

Trăn trở với những khó khăn mà cán bộ của Ngành đang đối mặt, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết: cán bộ trong Ngành, đặc biệt là ở các địa phương vùng sâu, vùng xa cán bộ điều kiện làm việc đang hết sức vất vả, khó khăn. Ngành đang triển khai nhiều giải pháp, quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm áp lực công việc cho cán bộ của Ngành và tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian chi phí cho người lao động, người sử dụng lao động.

Tại buổi làm việc, các đại biểu Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đều thấu hiểu và chia sẻ với Ngành BHXH, mặc dù khối lượng công việc tăng cao, số biên chế cán bộ, công chức, viên chức thiếu nhưng BHXH Việt Nam đã hoàn thành tốt các mặt nhiệm vụ, công tác. Ngành BHXH đã có nhiều giải pháp, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức bộ máy chuyên nghiệp hơn, cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành không ngừng nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngành BHXH trong giai đoạn tới, cần định hướng, phát triển tăng số lượng cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

 
Kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, BHXH, BHYT là những chính sách cực kỳ quan trọng, là trụ cột của chính sách an sinh xã hội, nên cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chủ nhiệm Ủy ban đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của BHXH Việt Nam trong thời gian vừa qua; các chính sách được thực hiện tốt, công tác tuyên truyền tốt nên đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng lên nhanh chóng; Công tác quản lý chặt chẽ, thủ tục hành chính giảm, Quỹ BHXH được bảo toàn và tăng trưởng,…

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban cũng nhận định, hoạt động của Ngành cũng đang đứng trước những nguy cơ, thách thức lớn khi số đối tượng của Ngành ngày càng tăng cao trong khi cơ chế, chính sách chưa được đồng bộ,... BHXH Việt Nam cần cương quyết hơn trong việc đề xuất các chính sách với tư cách là cơ quan tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cần có tầm nhìn chiến lược phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, tính toán nguyên tắc đóng – hướng, công khai, minh bạch trong công tác quản lý, chú trọng bảo toàn và phát triển Quỹ bảo hiểm để góp phần đảm bảo an sinh xã hội./. 

Nguồn tin: Website BHXH Việt Nam

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay21,238
  • Tháng hiện tại32,260
  • Tổng lượt truy cập32,260
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây