Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với BHXH Việt Nam

Thứ ba - 16/08/2016 09:43
Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ,… Về phía BHXH Việt Nam có Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh; các Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn, Nguyễn Đình Khương, Nguyễn Minh Thảo, Trần Đình Liệu; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.


Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc
 
Theo báo cáo của BHXH Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn trình bày, đến hết 31/7/2016, số người tham gia BHXH bắt buộc là 12.406.463 người; BH thất nghiệp là 10.574.309 người; BHXH tự nguyện là 192.340 người; BHYT là 72.990.801 người, đạt 100,3% so với chỉ tiêu thực hiện BHYT năm 2016 theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016- 2020, và đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 79,2% dân số.

Số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 133.023,9 tỷ đồng (chưa tính 233,8 tỷ đồng tiền thu lãi chậm đóng BHXH, BHYT), đạt 56,58% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 18.690,3 tỷ đồng (16,3%) so với cùng kỳ năm 2015.

Toàn Ngành giải quyết chế độ BHXH cho 5.058.587 lượt người, tăng 685.678 lượt người (15,7%) so với cùng kỳ năm 2015; Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT cho 77.640.540 lượt người, tăng 6.132.290 lượt người (8,6%) so với cùng kỳ năm 2015. Số chi BHXH, BHYT toàn Ngành tính đến 31/7/2016 là 129.197,8 tỷ đồng (tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó: chi BHXH, BH thất nghiệp là 91.844,1 tỷ đồng và chi KCB BHYT 37.353,6 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về cải cách hành chính đối với doanh nghiệp, tháng 5/2016, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 1852/KH-BHXH, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị nghiệp vụ ở Trung ương, Giám đốc BHXH 63 tỉnh, thành phố và Giám đốc BHXH 710 quận, huyện trong toàn quốc nghiêm túc thực hiện Nghị quyết này; đồng thời, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện cải cách TTHC, thực hiện cắt giảm thời gian, chi phí đối với doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH, phấn đấu giảm số giờ giao dịch xuống 49 giờ, ngang bằng các nước ASEAN 4 vào cuối năm 2016 và đến năm 2020 giảm số giờ giao dịch đối với doanh nghiệp xuống còn 45 giờ ngang bằng với các nước ASEAN 3

Trong 7 tháng đầu năm 2016, BHXH Việt Nam tiếp tục rà soát toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý của Ngành liên quan đến thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người dân, doanh nghiệp, người lao động. Thủ tục hành chính giảm xuống còn 32 thủ tục; Thành phần hồ sơ giảm 38%; Các tiêu thức trên tờ khai, biểu mẫu giảm 42%; Quy trình, thao tác thực hiện thủ tục giảm 54%.

Ngoài việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp và BHYT; tạo thuận lợi để người dân tham gia BHYT như: Thiết kế phần mềm và lắp đặt xong hệ thống theo dõi trực tuyến tình hình giải quyết TTHC. Qua đó, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện theo dõi, giám sát BHXH tỉnh, thành phố trong việc giải quyết TTHC; kịp thời xử lý tình trạng giải quyết chậm, muộn hoặc để tồn đọng hồ sơ BHXH của cá nhân, tổ chức; Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố triển khai việc giao nhận, chuyển phát hồ sơ giải quyết các TTHC về BHXH, BHYT giữa các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn với cơ quan BHXH thông qua dịch vụ bưu chính, chi phí dịch vụ này do cơ quan BHXH chi trả; Xây dựng quy trình và kế hoạch tổ chức trả sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định của Luật BHXH sửa đổi. Sau khi bàn giao xong sổ BHXH cho người lao động quản lý, doanh nghiệp sẽ không phải quản lý và cập nhật sổ BHXH cho người lao động, qua đó sẽ cắt giảm được toàn bộ thời gian cập nhật và quản lý sổ BHXH của doanh nghiệp; Sửa đổi các quy định hiện hành về tổ chức mạng lưới Đại lý thu BHYT theo hướng tạo điều kiện để các tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật tham gia làm đại lý; Phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương về thủ tục, trình tự để người dân thuận lợi trong tham gia BHYT theo hộ gia đình.
 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn báo cáo tại buổi làm việc
 
Theo chỉ đạo của Chính phủ và xuất phát từ nhu cầu thực tế quản lý của Ngành, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được BHXH Việt Nam quyết liệt triển khai trong thời qua. BHXH Việt Nam đã đầu tư hệ thống hạ tầng: máy chủ, máy trạm, đường truyền kết nối hệ thống từ trung ương đến tỉnh, huyện và trung tâm dữ liệu ngành. Về cơ bản, hạ tầng công nghệ thông tin đã đảm bảo ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hoạt động quản lý của Ngành. Tiếp tục nâng cấp, cải tiến các phần mềm nghiệp vụ; xây dựng và triển khai thí điểm phần mềm lõi của Ngành. Triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu người tham gia BHYT tập trung, thống nhất trong cả nước. Đến hết tháng 7/2016, đã có 99% dân số cả nước được thu thập, nhập thông tin và đã đồng bộ mã thẻ BHYT của 58,2 triệu người, tương đương với 86,2% số người có thẻ BHYT. Hiện nay, BHXH Việt Nam đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh dữ liệu đã thu thập được để tích hợp, đồng bộ và xây dựng quy trình khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu này.

BHXH Việt Nam đã xây dựng, đưa vào sử dụng Cổng thông tin giám định BHYT từ tháng 6/2016 nhằm cải cách hành chính, giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo hình thức trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh. Tính đến 15/8/2016, đã có 99,5% cơ sở khám chữa bệnh tại 63 tỉnh, thành phố kết nối thành công vào Cổng thông tin giám định BHYT điện tử. Chỉ còn 66 trạm y tế xã, tại 11 tỉnh chưa kết nối được, do không có điện lưới và internet. Số trạm y tế xã này sẽ thực hiện chuyển hồ sơ qua Trung tâm y tế huyện để nhập dữ liệu.

Để tiếp tục cải cách TTHC cắt giảm thời gian, chi phí đối với doanh nghiệp, 6 tháng cuối năm 2016, BHXH Việt Nam tập triển khai các nhiệm vụ: Đẩy mạnh huy động dịch vụ công ích tham gia hỗ trợ cải cách: Tăng cường phối hợp với Bưu điện triển khai các dịch vụ công trong các lĩnh vực: Thu, chi trả các chế độ BHXH, BHYT; kê khai, hoàn chỉnh danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; chuyển phát hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; mở rộng các nhà cung cấp dịch vụ I.VAN...; Tiếp tục rà soát 32 TTHC để đơn giản hóa cắt giảm tối đa hồ sơ, quy trình, tiêu thức doanh nghiệp phải kê khai trong các TTHC ở tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ; ban hành Quyết định Công bố bộ TTHC mới sau khi rà soát, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cải cách TTHC. Hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố  niêm yết công khai thống nhất bộ TTHC mới sau rà soát để BHXH tỉnh, BHXH huyện nghiêm túc thực hiện; Ban hành Quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử của tất cả các lĩnh vực thu, sổ thẻ, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để quy định có hiệu lực cùng ngày với Nghị định giao dịch điện tử; Hoàn thiện dự thảo quy trình thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT và tổ chức triển khai thí điểm tại 02 địa phương; sau khi kết thúc triển khai thí điểm sẽ tiến hành xin ý kiến các bộ, ngành để thực hiện thống nhất trong toàn Ngành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; Tích cực vận động; có giải pháp để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp lựa chọn phương thức giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính khi giao dịch với cơ quan BHXH nhằm cắt giảm tối đa thời gian đi lại, chờ đợi đối với doanh nghiệp, đồng thời minh bạch hóa quá trình giải quyết TTHC.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BHXH Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn về công tác phát triển đối tượng; triển khai Cổng thông tin giám định BHYT; Tình hình lạm dụng Quỹ BHYT ngày càng nghiêm trọng đặc biệt sau khi có tác động của thông tuyến huyện BHYT trên toàn quốc và tăng giá dịch vụ y tế; Việc khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT gặp khó khăn do quy định chuyển chức năng khởi kiện sang tổ chức công đoàn;…

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cho biết, do Tòa án Nhân dân tối cao đình chỉ giải quyết các vụ án khởi kiện của cơ quan BHXH mà số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến 31/7/2016 là 13.934,5 tỷ đồng, tăng 1.123,9 tỷ đồng so với số nợ tại thời điểm 30/6/2016, bằng 6,4% so với kế hoạch giao thu.

Đại diện lãnh đạo của các Bộ, ngành tham gia cuộc họp đều đánh giá cao nỗ lực và chia sẻ với những khó khăn của BHXH Việt Nam trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.


Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân phát biểu tại buổi làm việc
 
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân đánh giá, thời gian gần đây BHXH Việt Nam đã quan tâm, quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ. Tuy nhiên, khi đi tiếp xúc cơ sở vẫn còn có nhà đầu tư phản ánh là mức đóng BHXH còn cao và tăng nhanh so với khu vực, việc thực hiện các nghiệp vụ BHXH từ khâu thu đến giải quyết chế độ còn có chậm trễ.

Thứ trưởng Phạm Minh Huân cũng nhấn mạnh, việc phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT là rất khó, đặc biệt trong lĩnh vực BHXH. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quyết tâm cùng với BHXH và các Bộ, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH.
 

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn phát biểu tại buổi làm việc
 
Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết, Ngành Y tế đã phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam trong việc ứng dụng CNTT trong giám định và thanh toán BHYT. Bộ Y tế đã ban hành 8.506 danh mục dịch vụ kỹ thuật có tương đương; 20.990 danh mục thuốc tân dược; 547 chế phẩm và 349 vị thuốc y học cổ truyền; danh mục bệnh y học cổ truyền với 1.113 tên bệnh chi tiết; danh mục ICD10; danh mục máu và chế phẩm máu; danh mục các cơ sở KCB, vật tư y tế.

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn cho biết, Bộ Y tế đang tăng cường y tế tuyến cơ sở nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu kết luận buổi làm việc
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, chính sách an sinh xã hội là thước đo trình độ phát triển của một đất nước. Do vậy, việc thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT là mục tiêu mà BHXH Việt Nam và các bộ ngành liên quan cần tiếp tục triển khai thực hiện. Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 có 90% dân số tham gia BHYT, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; cải cách thủ tục hành chính trong giám định, khám chữa bệnh bằng BHYT; tăng cường tuyên truyền về lợi ích của BHYT để thu hút nhiều người dân tham gia BHYT.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý, việc thực hiện mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH và 35% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp theo Nghị quyết số 21-NQ/TW còn hết sức khó khăn do các giải pháp mở rộng đối tượng này chưa thực sự hiệu quả, nhất là đối với số lao động ở khu vực phi chính thức. Với khoảng 25% người tham gia BHXH với 10 triệu người có quan hệ lao động hiện nay là rất đáng báo động. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan phải tập trung tìm giải pháp cụ thể để hơn 2 triệu lao động trong tổng số hơn 10 triệu người có hợp đồng lao động được tham gia BHXH.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đánh giá cao nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và kết quả của việc vận hành thành công hệ thống giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo hình thức trực tuyến tại hơn 14 nghìn cơ sở y tế trên toàn quốc của BHXH Việt Nam. Điều này tạo bước chuyển quan trọng góp phần giảm thủ tục, thời gian cho cơ quan chức năng và góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng lưới an sinh bền vững ở nước ta./.

Tác giả bài viết: PV

Nguồn tin: Theo website BHXH Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV 2540/BHXH-QLT

CV 2540/BHXH-QLT

Lượt xem:51 | lượt tải:33

CV 2386_ bhxh_qlt

CV 2386_ bhxh_qlt

Lượt xem:37 | lượt tải:16

2198/BHXH-CĐBHXH

CV 2198/BHXH-CĐBHXH

Lượt xem:171 | lượt tải:105

CV 1503/BHXH-QLT

CV 1503/BHXH-QLT

Lượt xem:1113 | lượt tải:297

CV 1502/BHXH-QLT

CV 1502/BHXH-QLT

Lượt xem:727 | lượt tải:198

CV 1501/BHXH-QLT

CV 1501/BHXH-QLT

Lượt xem:765 | lượt tải:215

CV 1474/BHXH-QLT

CV 1474/BHXH-QLT

Lượt xem:789 | lượt tải:237

CV 1224/BHXH-QLT

CV 1224/BHXH-QLT

Lượt xem:1248 | lượt tải:592

713/BHXH-QLT

713/BHXH-QLT

Lượt xem:917 | lượt tải:386

2159/BHXH-BT

2159/BHXH-BT

Lượt xem:801 | lượt tải:244
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập81
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm80
  • Hôm nay3,540
  • Tháng hiện tại79,664
  • Tổng lượt truy cập3,808,222
duong-day-nong.gif
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây