BHXH quận Hồng Bàng: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để đưa chính sách gần với người dân

Thứ sáu - 14/09/2018 17:01
Năm 2018, BHXH quận Hồng Bàng đẩy mạnh việc mở rộng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trực tiếp đến các đối tượng thông qua đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý lao động và các cơ sở khám chữa bệnh. Qua đó giúp cho các đối tượng đã và chưa tham gia hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Phóng viên báo An ninh Hải Phòng đã có cuộc phỏng vấn Phó Giám đốc BHXH quận Hồng Bàng Phạm Thị Ngọc Minh xung quanh vấn đề này.

Phóng viên: Xin bà cho biết BHXH quận Hồng Bàng gặp những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXHBHYT?

Bà Phạm Thị Ngọc Minh: Hồng Bàng là quận trung tâm thành phố, ngoài các cơ quan hành chính sự nghiệp (đối tượng thực hiện tốt Luật BHXH) thì đa phần là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, các hộ buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ, lao động tự do.

Vì vậy công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT còn gặp nhiều khó khăn do các đối tượng này chưa hiểu đúng, hiểu rõ BHXH, BHYT là chính sách rất nhân văn của Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo mọi công dân có quyền được hưởng an sinh xã hội.

Một buổi tuyên truyền về chính sách BHYT của BHXH quận Hồng Bàng tại Bệnh viện Giao thông Hải Phòng

Phóng viên: Tuy gặp những khó khăn nhưng được biết những năm qua, BHXH quận Hồng Bàng là một trong những đơn vị có chỉ tiêu thu luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch, số nợ giảm rõ rệt qua từng năm. Vậy BHXH quận Hồng Bàng đã triển khai những giải pháp gì để đạt được kết quả đó, thưa bà?

Bà Phạm Thị Ngọc Minh: Để đảm bảo hoàn thành được kế hoạch, BHXH quận đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đó là tăng cường bám sát đơn vị sử dụng lao động, đôn đốc thu hàng tháng, quý; có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cán bộ, viên chức trong việc kiểm tra, đối chiếu, đôn đốc thu nợ và khai thác phát triển đối tượng.

Chúng tôi còn phối hợp với các cơ quan chức năng theo các quy chế phối hợp của ngành tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đối chiếu dữ liệu của cơ quan BHXH và dữ liệu của các cơ quan chức năng khác.

Trong quá trình tác nghiệp, ngoài việc giải quyết công việc chuyên môn cho đối tượng còn đi kèm với công tác tuyên truyền và hướng dẫn để đối tượng hiểu đúng, làm đúng chính sách BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn tham mưu kịp thời cho UBND quận ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng, ban ngành, các cấp uỷ Đảng, chính quyền các phường, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận thực hiện nhiệm vụ về phát triển đối tượng BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH và BHYT.

Tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo thực hiện  Luật BHYT trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia BHYT hộ gia đình cận nghèo, BHYT hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình và BHYT hộ gia đình.

Ngoài ra chúng tôi còn thường xuyên rà soát các đơn vị có số nợ lớn, chây ỳ, báo cáo về BHXH thành phố để xin ý kiến chỉ đạo. Triển khai Chương trình phối hợp chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giữa BHXH thành phố và MTTQVN thành phố giai đoạn 2018 - 2020 và triển khai mạng lưới Đại lý thu BHXH, BHYT thuộc cơ quan MTTQVN các cấp trên địa bàn thành phố.

BHXH quận Hồng Bàng còn phối hợp với Liên đoàn lao động quận đẩy mạnh công tác khởi kiện vụ án lao động đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, của người lao động trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp với UBND các phường, các cơ quan tổ chức liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT và vận động các hội viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cận nghèo và BHYT hộ gia đình.

Chúng tôi cũng đã gửi danh sách đơn vị nợ đọng đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng; gửi danh sách đơn vị nợ cho Ban Thi đua - Khen thưởng quận, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng, Hội Doanh nghiệp thành phố, Hội Doanh nhân thành phố... để gắn tiêu chí đóng đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động vào điều kiện, tiêu chuẩn đầu tiên khi xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các đơn vị.

Đồng thời cũng kiến nghị với Đảng uỷ khối các Doanh nghiệp thành phố lấy tiêu chí trên trong việc phân loại, đánh giá tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và làm điều kiện cho việc tham gia đấu thầu các công trình xây dựng, hợp đồng mua bán...

IMG 49501532955756

Phó Giám đốc BHXH quận Hồng Bàng Phạm Thị Ngọc Minh trả lời phỏng vấn Báo An ninh Hải Phòng

Phóng viên: Xin bà cho biết cụ thể hơn những nét mới trong kế hoạch triển khai công tác năm 2018 của BHXH quận Hồng Bàng nhằm làm thay đổi và nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của mọi người dân và doanh nghiệp trong việc thực thi, chấp hành các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT?

Bà Phạm Thị Ngọc Minh: Tham gia BHXH là quyền lợi và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động. Điều đó thể hiện rõ trong Luật BHXH 2014 cũng như được cụ thể trong Điều 216: Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động (NLĐ) trong Luật hình sự 2015.

Việc tham gia BHXH, BHYT cho NLĐ có thể sẽ làm tăng chi phí sản xuất, giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Nhưng về lâu dài việc tham gia BHXH, BHYT đã chuyển giao trách nhiệm bảo vệ NLĐ khi gặp rủi ro về phía xã hội, rủi ro được điều tiết trên phạm vi toàn xã hội, giúp cho chủ sử dụng lao động bớt những khó khăn, lo lắng về nguồn lao động của doanh nghiệp, yên tâm tổ chức sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, không phải tất cả các đối tượng đều hiểu đúng và thực hiện đúng.

Bên cạnh đó, rất nhiều đối tượng chỉ nghĩ tham gia BHXH để hết khả năng lao động có tiền lương hưu mà không nắm được các chế độ ngắn hạn cũng như các chế độ tử tuất, chế độ tai nạn nghề nghiệp, chế độ BHXH một lần của chính sách an sinh xã hội.

Quận Hồng Bàng là quận trung tâm thành phố, nơi tập trung dân trí cao. Tuy nhiên việc hiểu đúng chính sách BHYT và cách đọc hiểu, tra cứu các thông tin trên thẻ BHYT rất ít đối tượng hiểu đúng. Do vậy, kế hoạch công tác năm 2018 BHXH quận đã xác định:

Đối với đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, trong quá trình đi thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đơn vị, ngoài công tác chuyên môn các thành viên trong đoàn phải kết hợp công tác tuyên truyền các nội dung trên để NLĐ, người sử dụng lao động hiểu đúng chính sách an sinh xã hội. Từ đó thực hiện tốt các chính sách của Đảng và nhà nước đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện, thì công tác tuyên truyền được triển khai tới các đối tượng này bằng các hình thức: phối hợp với các phường tổ chức tuyên truyền, giải đáp chính sách BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện thông qua hình thức tổ chức hội nghị và hệ thống phát thanh của các phường.

Kết hợp với các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHYT trực tiếp tới người bệnh để họ nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Qua đó vừa đảm bảo được quyền lợi chính đáng của bệnh nhân, vừa cùng cơ quan BHXH quản lý chi phí, tránh lãng phí.


Tác giả bài viết: PV Bùi Hạnh thực hiện

Nguồn tin: Báo An ninh Hải Phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV 2540/BHXH-QLT

CV 2540/BHXH-QLT

Lượt xem:52 | lượt tải:36

CV 2386_ bhxh_qlt

CV 2386_ bhxh_qlt

Lượt xem:39 | lượt tải:17

2198/BHXH-CĐBHXH

CV 2198/BHXH-CĐBHXH

Lượt xem:177 | lượt tải:108

CV 1503/BHXH-QLT

CV 1503/BHXH-QLT

Lượt xem:1116 | lượt tải:297

CV 1502/BHXH-QLT

CV 1502/BHXH-QLT

Lượt xem:761 | lượt tải:199

CV 1501/BHXH-QLT

CV 1501/BHXH-QLT

Lượt xem:766 | lượt tải:215

CV 1474/BHXH-QLT

CV 1474/BHXH-QLT

Lượt xem:791 | lượt tải:237

CV 1224/BHXH-QLT

CV 1224/BHXH-QLT

Lượt xem:1253 | lượt tải:592

713/BHXH-QLT

713/BHXH-QLT

Lượt xem:921 | lượt tải:387

2159/BHXH-BT

2159/BHXH-BT

Lượt xem:802 | lượt tải:248
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập86
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm85
  • Hôm nay452
  • Tháng hiện tại89,741
  • Tổng lượt truy cập3,818,299
duong-day-nong.gif
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây