Đồng chí Nguyễn Văn Tùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố khóa 15

Thứ ba - 05/07/2016 14:35
(HPĐT)- Sáng 29-6, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố, lãnh đạo và các đại biểu HĐND thành phố.
Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XV
Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XV
Đây là kỳ họp thực hiện với nhiều nội dung mới theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố tiến hành công việc quan trọng trong việc kiện toàn bộ máy chính quyền thành phố: bầu các chức danh của HĐND, UBND thành phố khóa 15; quyết định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND thành phố.

 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Văn  Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa 14 nhiệt liệt chúc mừng các vị đại biểu được nhân dân tín nhiệm bầu tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương và khẳng định, sự tin cậy  của nhân dân thành phố đối với mỗi đại biểu vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm mà nhân dân giao phó trước sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, đất nước.

 

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: kỳ họp có nhiệm vụ bầu nhân sự giữ các cương vị lãnh đạo các cơ quan chính quyền của thành phố. Đây là các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thành phố, những người sẽ thay mặt Đảng bộ và nhân dân thành phố quản lý, điều hành, giám sát các hoạt động KT-XH của thành phố. Do vậy, kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mà kết quả mang tính quyết định cả nhiệm kỳ và tương lai phát triển của thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ, Hải Phòng đang bước vào thời kỳ mới, thời kỳ yêu cầu phải có sự phát triển đột phá với những đổi mới mạnh mẽ về phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành. Nhân sự chủ chốt của bộ máy chính quyền thành phố cũng phải có sự đổi mới phù hợp, với những cán bộ có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm chính, và đặc biệt là có nhiệt huyết, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mọi suy nghĩ và hành động phải toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Đồng chí cho biết, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy dành nhiều thời gian, công tâm, chuẩn bị rất kỹ lưỡng các nội dung về nhân sự để trình kỳ họp.

Đồng chí đề nghị, các vị đại biểu HĐND thành phố tập trung trí tuệ, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, sáng suốt lựa chọn những đại diện xứng đáng tham gia bộ máy lãnh đạo HĐND, UBND thành phố.


Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
 

Thay mặt Ủy ban bầu cử thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng khóa 13 báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa 15. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp, đạt được các yêu cầu đề ra: dân chủ, đúng luật, an toàn, bầu đủ số lượng đại biểu HĐND thành phô, bảo đảm cơ cấu,  chất lượng. 69 đại biểu được bầu đều đủ tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND thành phố khóa 15

 

HĐND thành phố khóa 15 tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa 14 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa 15.  
 


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND thành phố khóa 15
 

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ tọa kỳ họp giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Bích, Ủy viên BanThường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND thành  khóa 14 và đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để HĐND thành phố xem xét bầu làm Phó chủ tịch HĐND thành phố.
 

Kết quả, với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Đình Bích và đồng chí Dương Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016- 2021. 

 

Tiếp đó, đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND thành phố trình bày số lượng thành viên, cơ cấu thành viên các Ban của HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016- 2021. Theo đó mỗi Ban có từ 7- 9 thành viên. Ban Kinh tế Ngân sách; Ban VHXH; Ban Pháp chế có 9 thành viên. Ban Đô thị có 7 thành viên. Trong đó, các Trưởng Ban và Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hóa xã hội hoạt động chuyên trách. Trưởng  Ban Pháp chế; Ban Đô thị hoạt động kiêm nhiệm.

 

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND thành phố đọc tờ trình về các chức danh Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và Chánh Văn phòng HĐND thành phố khóa 15.

HĐND thành phố tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh theo tờ trình.

 

 

Kết quả, đồng chí  Phạm Văn Phương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương được bầu là Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố khóa 15 nhiệm kỳ 2016- 2021. Hai Phó trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố gồm: bà Trần Thu Hương, Phó ban chuyên trách Ban VHXH HĐND thành phố khóa 14; đồng chí  Nguyễn Hoàng Minh, Phó bí thư Thành Đoàn.

 

Đồng chí  Bùi Thế Nghĩa, Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa 14 được bầu là Trưởng Ban Văn hóa xã hội. Đồng chí Phạm Thị Huyền, Phó Chánh Văn phòng HĐND thành phố được bầu là Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Văn hóa xã hội HĐND thành phố.

 

Đồng chí Đặng Bá Cường,  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy được bầu là Trưởng Ban kiêm nhiệm Ban Pháp chế HĐND thành phố. Đồng chí Lê Quang Thoan, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa 14 và đồng chí Phạm Tuyên Dương, Phó chủ tịch Hội LHPN thành phố được bầu làm Phó trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND thành phố.

 

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được bầu là Trưởng Ban kiêm nhiệm Ban Đô thị. Đồng chí Bùi Ngọc Hải, Phó chánh Văn phòng UBND thành phố và Đồng chí Hà Thế Vinh, Phó chủ tịch UBND quận Hồng Bàng được bầu làm Phó trưởng ban chuyên trách Ban Đô thị HĐND thành phố.

 

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Chánh văn phòng HĐND thành phố khóa 14 tiếp tục được bầu làm Chánh Văn phòng HĐND thành phố khóa 15.

 

Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thành phố khóa 15

 

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình bày tờ trình về bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố khóa 15. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 14 được giới thiệu HĐND thành phố xem xét bầu làm Chủ tịch UBND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016- 2021.

 

Với số phiếu tín nhiệm cao, HĐND thành phố bầu đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố khóa 14 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016- 2021.

 Đồng chí Nguyễn Văn Tùng sinh ngày 28-12-1964, quê quán xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng; Thạc sỹ; kỹ sư nông học- ngành trồng trọt. Đồng chí đã trải qua các chức danh, chức vụ công tác như: cán bộ, Phó trưởng phòng Phòng trồng trọt và lâm nghiệp Sở Nông Lâm nghiệp Hải Phòng; Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng; Giám đốc Công ty giống cây trồng; Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng; Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng; Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng; Thành ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Phó chủ tịch UBND thành phố khóa 14; đại biểu HĐND thành phố khóa 15.


Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đọc tờ trình về nhân sự Phó chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016- 2021.

HĐND thành phố tiến hành bầu các chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố khóa 15. Kết quả, với số phiếu tín nhiệm cao, các đồng chí: Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố khóa 14; đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,  Phó chủ tịch UBND thành phố khóa 14; đồng chí Lê Thanh Sơn, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố khóa 14 được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021.
 

Kỳ họp cũng đã bầu 17 Ủy viên UBND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm: Đồng chí Nguyễn Văn An, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; đồng chí Hoàng Duy Đỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Phạm Văn Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Nguyễn Thị Thương Huyền, Giám đốc Sở Du lịch; đồng chí Phạm Quốc Ka, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường; đồng chí Vũ Văn Kiền, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Đoàn Duy Linh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao; đồng chí Nguyễn Bách Phái, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; đồng chí Nguyễn Đào Sơn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Văn Thành, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ; đồng chí Vũ Duy Tùng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; đồng chí Trần Thị Uyên, Chánh Thanh tra thành phố; đồng chí Phạm Thu Xanh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế. 

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khóa 15 nhấn mạnh đây là vinh dự lớn lao nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề. Đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, phấn đấu không mệt mỏi, toàn tâm toàn ý vì cuộc sống ấm no của nhân dân, vì  thành phố Hải Phòng an bình, văn minh hiện đại, sớm trở thành thành phố quốc tế.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND thành phố khóa 15 đã thay mặt cử tri thành phố tín nhiệm, bầu và giao trọng trách Chủ tịch UBND thành phố khóa 15 cho đồng chí cùng tập thể UBND thành phố. Đồng chí khẳng định, đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Đáp lại sự tin tưởng và tín nhiệm của Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và các vị đại biểu HĐND thành phố, để hoàn thành trọng trách được giao, đồng chí cùng tập thể UBND thành phố sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy cao độ các kết quả đã đạt được, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Thành ủy và HĐND thành phố, coi trọng việc quy tụ cán bộ và đoàn kết trong tập thể, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là, thực hiện Kết luận 72 của Bộ Chính trị; nỗ lực xây dựng chính quyền kiến tạo và đổi mới; tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thực hiện thành công chủ đề năm 2016 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh"; tập trung và ưu tiên phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng; tăng cường quản lý tài nguyên đất đai, môi trường và quản lý đô thị; thu hút ngồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết ngày càng tốt hơn về an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh.

 

Tiếp theo, kỳ họp bầu 36 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố. Thường trực HĐND thành phố khóa 15 trình kỳ họp xem xét, quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND thành phố khóa 15. Theo đó, năm 2016 có 2 kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm với các nội dung cụ thể. 

 

Nguồn tin: Theo Báo Hải Phòng điện tử

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV 2540/BHXH-QLT

CV 2540/BHXH-QLT

Lượt xem:56 | lượt tải:39

CV 2386_ bhxh_qlt

CV 2386_ bhxh_qlt

Lượt xem:40 | lượt tải:17

2198/BHXH-CĐBHXH

CV 2198/BHXH-CĐBHXH

Lượt xem:178 | lượt tải:108

CV 1503/BHXH-QLT

CV 1503/BHXH-QLT

Lượt xem:1118 | lượt tải:297

CV 1502/BHXH-QLT

CV 1502/BHXH-QLT

Lượt xem:783 | lượt tải:199

CV 1501/BHXH-QLT

CV 1501/BHXH-QLT

Lượt xem:769 | lượt tải:215

CV 1474/BHXH-QLT

CV 1474/BHXH-QLT

Lượt xem:792 | lượt tải:240

CV 1224/BHXH-QLT

CV 1224/BHXH-QLT

Lượt xem:1254 | lượt tải:592

713/BHXH-QLT

713/BHXH-QLT

Lượt xem:923 | lượt tải:387

2159/BHXH-BT

2159/BHXH-BT

Lượt xem:805 | lượt tải:248
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm62
  • Hôm nay3,187
  • Tháng hiện tại95,749
  • Tổng lượt truy cập3,824,307
duong-day-nong.gif
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây