Thông báo các cơ sở KCB BHYT đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu năm 2016

Thứ hai - 30/05/2016 23:41
 
STT
BV
Tên cơ sở
KCB BHYT ban đầu

tỉnh
Địa chỉ
Quận Hồng Bàng
1 002 Bệnh viện đa khoa quận Hồng Bàng 31 Số 34 Kỳ Đồng - Q.Hồng Bàng - HP
2 307  Phòng khám đa khoa  Hồng Phúc 31 Số 10- Hồ Xuân H­­ương - Q.Hồng Bàng - HP
3 189 Phòng khám đa khoa 33 Kỳ Đồng 31 Số 33 Kỳ Đồng - Q.Hồng Bàng - HP
4 015 Phân viện 7 Hải Phòng 31 Số 3A - Bến Bính - P.Minh Khai - Q.Hồng Bàng - HP
5 022 Bệnh viện Giao thông vận tải HP 31 Số 40 Đ­ường 5 - P. Hùng
V­­ương - Q.Hồng Bàng - HP
 
 
Quận Ngô Quyền
1 003 Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền 31 Số 21 Lê Lợi - Q.Ngô Quyền - HP
2 323 Phòng Khám đa khoa Hiện Đại 31 Số 464 Lạch Tray- Q. Ngô quyền- HP
3 168 Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 31 Số 225c Lạch Tray - Q.Ngô Quyền - HP
4 017 Bệnh viện công an TP.Hải Phòng 31 Số 322 Nguyễn Bỉnh Khiêm-
Q. Ngô quyền- HP
Quận Lê Chân
1 004 Bệnh viện đa khoa quận Lê Chân 31 Số 169 Tô Hiệu - Q.Lê Chân -HP
2 313 Bệnh viện đa khoa Quốc tế 31 Số 28 Đ­­ường  Nhà Thư­­ơng - Q.Lê Chân - HP
3 142 Viện Y học Biển Việt Nam 31 Đ­­ường Hồ Sen- Cầu Rào 2- P.Kênh Dương - Q.Lê Chân - HP
4 021 Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố
(Chỉ đăng ký cho đối tượng có đủ tiêu chuẩn theo hướng dẫn số 52-HD/BTCCTW ngày 02/12/2005 của Ban tổ chức Trung ương)
31 Số 1-Đường Nhà Thương- Q.Lê Chân - HP
Quận Hải An
1 020 Bệnh viện đa khoa quận Hải An 31 Số 190 Cát Bi – Q.Hải An – HP
2 152 Phòng khám đa khoa  999 Ngô Gia Tự 31 Số 999 Ngô Gia Tự - Hải An - HP
Quận  Kiến An
1 005 Trung tâm y tế quận Kiến An 31 Số 360 Trần Thành Ngọ - Q.Kiến An – HP
2 300 Bệnh viện đa khoa Hồng Đức 31 Số 136 Hoàng Quốc Việt – Q.Kiến An – HP
3 292 Phòng khám đa khoa Số 8 Hòa Bình 31 Số 8- Hoà Bình- P.Trần Thành Ngọ - Q.Kiến An – HP
Quận Dương Kinh
1 305 Trung tâm y tế quận D­­ương Kinh 31 Đư­­ờng 305 – P. H­­ưng Đạo – Q.Dương Kinh – HP
2 016 Viện Y học – Cục Hậu cần Hải quân 31 Đ­­ường Phạm Văn Đồng – P.Anh Dũng- Q.Dương Kinh- HP
3 306 Phòng khám đa khoa Bình Dân 31 Km 14-Phạm Văn Đồng – Q.Dương Kinh – HP
Quận Đồ Sơn
1 012 Bệnh viện đa khoa quận Đồ Sơn 31 Số 229 – Lý Thánh Tông – Q.Đồ Sơn – HP
2 024 Bệnh viện PHCN Bưu Điện 31 Vạn Bàn- Vạn Hương-Khu I Đồ Sơn - HP
Huyện Thuỷ Nguyên
1 006 Bệnh viện đa khoa huyện Thuỷ Nguyên 31 Xã Thuỷ Sơn-Thuỷ Nguyên -HP
2 322 Phòng khám đa khoa Hùng Vương 31 Xã Ngũ Lão - Thuỷ Nguyên - HP
3 311 Phòng khám đa khoa Trung Hà 31 Xã Trung Hà - Thuỷ Nguyên - HP
4 157 Phòng khám đa khoa Đức Trung 31 Thôn Cống Chu- xã Kênh Giang - Thuỷ Nguyên - HP
5 289 Phòng khám đa khoa Tân D­­ương 31 Số 191- Tân Dư­­ơng- Thuỷ Nguyên - HP
6 099 Trạm Y tế xã Lại Xuân 31 Xã Lại Xuân - Thuỷ Nguyên - HP
7 100 Trạm Y tế xã An Sơn 31 Xã An Sơn- Thuỷ Nguyên - HP
8 105 Trạm Y tế xã Gia Minh 31 Xã Gia Minh- Thuỷ Nguyên – HP
9 102 Trạm Y tế xã Liên Khê 31 Xã Liên Khê- Thuỷ Nguyên – HP
10 103 Trạm Y tế xã L­­ưu Kiếm 31 Xã Lư­­u Kiếm- Thuỷ Nguyên -HP
11 106 Trạm Y tế xã Gia Đức 31 Xã Gia Đức- Thuỷ Nguyên – HP
12 107 Trạm Y tế xã Minh Tân 31 Xã Minh Tân- Thuỷ Nguyên -HP
13 108 Trạm Y tế xã  Phù Ninh 31 Xã Phù Ninh- Thuỷ Nguyên – HP
14 111 Trạm Y tế xã Kênh Giang 31 Xã Kênh Giang- Thuỷ Nguyên- HP
15 112 Trạm Y tế xã Hợp Thành 31 Xã Hợp Thành- Thuỷ Nguyên – HP
16 113 Trạm Y tế xã Cao Nhân 31 Xã Cao Nhân- Thuỷ Nguyên - HP
17 114 Trạm Y tế xã Mỹ Đồng 31 Xã Mỹ Đồng- Thuỷ Nguyên – HP
18 115 Trạm Y tế xã Đông Sơn 31 Xã Đông Sơn- Thuỷ Nguyên - HP
19 116 Trạm Y tế xã Hoà Bình 31 Xã Hoà Bình- Thuỷ Nguyên – HP
20 117 Trạm Y tế xã Trung Hà 31 Xã Trung Hà- Thuỷ Nguyên – HP
21 118 Trạm Y tế xã An Lư 31 Xã An Lư­- Thuỷ Nguyên – HP
22 119 Trạm Y tế xã Thuỷ Triều 31 Xã Thuỷ Triều- Thuỷ Nguyên- HP
23 120 Trạm Y tế xã Ngũ Lão 31 Xã Ngũ Lão- Thuỷ Nguyên- HP
24 123 Trạm Y tế xã Phục Lễ 31 Xã Phục Lễ- Thuỷ Nguyên- HP
25 124 Trạm Y tế xã Tam H­­ưng 31 Xã Tam Hư­­ng- Thuỷ Nguyên- HP
26 125 Trạm Y tế xã Phả Lễ 31 Xã Phả Lễ- Thuỷ Nguyên- HP
27 126 Trạm Y tế xã Lập Lễ 31 Xã Lập Lễ- Thuỷ Nguyên- HP
28 127 Trạm Y tế xã Kiền Bái 31 Xã Kiền Bái- Thuỷ Nguyên- HP
29 128 Trạm Y tế xã Thiên H­­ương 31 Xã Thiên Hư­­ơng- Thuỷ Nguyên- HP
30 129 Trạm Y tế xã Thuỷ Sơn 31 Xã Thuỷ Sơn- Thuỷ Nguyên- HP
31 131 Trạm Y tế xã Hoàng Động 31 Xã Hoàng Động- Thuỷ Nguyên- HP
32 132 Trạm Y tế xã Lâm Động 31 Xã Lâm Động- Thuỷ Nguyên- HP
33 133 Trạm Y tế xã Hoa Động 31 Xã Hoa Động- Thuỷ Nguyên- HP
34 134 Trạm Y tế xã Tân D­­ương 31 Xã Tân Dư­­ơng- Thuỷ Nguyên-HP
35 135 Trạm Y tế xã D­­ương Quan 31 Xã Dư­­ơng Quan- Thuỷ Nguyên- HP
36 130 Trạm Y tế xã Thuỷ Đường 31 Xã Thuỷ Đường- Thuỷ Nguyên- HP
37 110 Trạm Y tế xã Chính Mỹ 31 Xã  Chính Mỹ- Thuỷ Nguyên- HP
38 098 Trạm Y tế TT Minh Đức 31 TT Minh Đức- Thuỷ Nguyên- HP
39 306 Trạm Y tế TT Núi Đèo 31 TT Núi Đèo- Thuỷ Nguyên-HP
40 109 Trạm Y tế xã Quảng Thanh 31 Xã Quảng Thanh- Thuỷ Nguyên- HP
41 101 Trạm Y tế xã Kỹ Sơn 31 Xã Kỳ Sơn- Thuỷ Nguyên- HP
42 104 Trạm Y tế xã Lưu Kỳ 31 Xã  Lưu Kỳ- Thuỷ Nguyên- HP
Huyện An Dư­­ơng
 
1 007 Bệnh viện đa khoa huyện An
Dư­ơng
31 Khu phố 3-Thị trấnAn
Dư­­ơng- HP
2 137 Trạm Y tế xã Lê Thiện 31 Xã  Lê Thiện- An Dương- HP
3 138 Trạm Y tế xã Đại Bản 31 Xã Đại Bản- An ­Dương -  HP
4 139 Trạm Y tế xã An Hoà 31 Xã An Hoà- An Dương - HP
5 140 Trạm Y tế xã Hồng Phong 31 Xã Hồng Phong- An D­­ương, HP
6 141 Trạm Y tế xã Tân Tiến 31 Xã Tân Tiến- An Dương, HP
7 145 Trạm Y tế xã An Hồng 31 Xã An Hồng- An D­­ương, HP
8 146 Trạm Y tế xã Bắc Sơn 31 Xã Bắc Sơn- An D­­ương, HP
9 147 Trạm Y tế xã Nam Sơn 31 Xã Nam Sơn- An D­­ương- HP
10 148 Trạm Y tế xã Lê Lợi 31 Xã Lê Lợi- An Dương- HP
11 175 Trạm Y tế xã Đặng Cư­­ơng 31 Xã Đặng Cư­­ơng- An Dương- HP
12 176 Trạm Y tế xã Đồng Thái 31 Xã Đồng Thái- An Dương- HP
13 177 Trạm Y tế xã Quốc Tuấn 31 Xã Quốc Tuấn- An Dương- HP
14 178 Trạm Y tế xã An Đồng 31 Xã An Đồng- An D­­ương- HP
15 179 Trạm Y tế xã Hồng Thái 31 Xã Hồng Thái- An D­­ương- HP
16 144 Trạm Y tế xã An Hưng 31 Xã An Hưng - An D­­ương- HP
17 136 Trạm Y tế TT An Dương 31 TT An Dương - An D­­ương- HP
Huyện An Lão
1 008 Bệnh viện đa khoa huyện An Lão 31 Số 99 Đư­­ờng Nguyễn Văn Trỗi- TT An Lão- HP
2 181 Trạm Y tế xã Bát Trang 31 Xã Bát Trang- An Lão- HP
3 184 Trạm Y tế xã Tr­­ường Thành 31 Xã Tr­­ường Thành- An Lão- HP
4 187 Trạm Y tế xã Quang Trung 31 Xã Quang Trung- An Lão- HP
5 188 Trạm Y tế xã Quốc Tuấn 31 Xã Quốc Tuấn- An Lão- HP
6 194 Trạm Y tế xã Tân Viên 31 Xã Tân Viên- An Lão- HP
7 196 Trạm Y tế xã Chiến Thắng 31 Xã Chiến Thắng- An Lão- HP
8 197 Trạm Y tế xã An Thọ 31 Xã An Thọ- An Lão- HP
9 198 Trạm Y tế xã An Thái 31 Xã An Thái- An Lão- HP
10 193 Trạm Y tế xã Thái Sơn 31 Xã Thái Sơn - An Lão- HP
11 192 Trạm Y tế xã Tân Dân 31 Xã Tân Dân- An Lão- HP
12 186 Trạm Y tế xã Quang Hưng 31 Xã Quang Hưng  - An Lão- HP
Huyện Kiến Thụy
 
1 011 Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thuỵ 31 TT Núi Đối-Kiến Thuỵ-HP
2 220 Trạm Y tế xã Tân Trào 31 Xã Tân Trào- Kiến Thuỵ-HP
3 211 Trạm Y tế xã Du Lễ 31 Xã Du Lễ- Kiến Thuỵ-HP
4 215 Trạm Y tế xã Đại Hà 31 Xã Đại Hà- Kiến Thuỵ-HP
5 205 Trạm Y tế xã Thuận Thiên 31 Xã Thuận Thiên- Kiến Thuỵ-HP
6 221 Trạm Y tế xã Đoàn Xá 31 Xã Đoàn Xá- Kiến Thuỵ-HP
7 216 Trạm Y tế xã Ngũ Đoan 31 Xã Ngũ Đoan- Kiến Thuỵ-HP
8 205 Trạm Y tế xã Thụy Hương 31 Xã Thụy Hương- Kiến Thuỵ-HP
Huyện Tiên Lãng
1 010 Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng 31 Khu 8 Thị trấn Tiên Lãng- HP
2 312 Phòng khám đa khoa Đông Quy 31 Thôn Đông Quy- Xã Toàn Thắng- Tiên Lãng- HP
Huyện Vĩnh Bảo
1 009 Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo 31 Số 154- Tiểu khu Tân Hoà-Thị trấn Vĩnh Bảo- HP
2 302 Phòng khám đa khoa Nam Cư­­ờng 31 Số 139 Khu phố 3-2 Thị trấn Vĩnh Bảo - HP
3 154 Phòng khám đa khoa Liên Am 31 Quốc lộ 37 - Xã Liên Am - Huyện Vĩnh Bảo - HP
4 248 Trạm Y tế xã Dũng Tiến 31 Xã Dũng Tiến - Vĩnh Bảo- HP
5 249 Trạm Y tế xã Giang Biên 31 Xã Giang Biên- Vĩnh Bảo- HP
6 250 Trạm Y tế xã Thắng Thuỷ 31 Xã Thắng Thuỷ- Vĩnh Bảo- HP
7 251 Trạm Y tế xã Trung Lập 31 Xã Trung Lập- Vĩnh Bảo- HP
8 252 Trạm Y tế xã Việt Tiến      31 Xã Việt Tiến- Vĩnh Bảo- HP
9 253 Trạm Y tế xã Vĩnh An 31 Xã Vĩnh An- Vĩnh Bảo- HP
10 254 Trạm Y tế xã Vĩnh Long 31 Xã Vĩnh Long- Vĩnh Bảo- HP
11 258 Trạm Y tế xã Tân Hư­­ng 31 Xã Tân H­­ưng- Vĩnh Bảo- HP
12 259 Trạm Y tế xã Tân Liên 31 Xã Tân Liên- Vĩnh Bảo- HP
13 260 Trạm Y tế xã Nhân Hoà 31 Xã Nhân Hoà- Vĩnh Bảo- HP
14 263 Trạm Y tế xã Vinh Quang 31 Xã Vinh Quang- Vĩnh Bảo- HP
15 257 Trạm Y tế xã An Hoà 31 Xã An Hoà- Vĩnh Bảo- HP
16 265 Trạm Y tế xã Thanh L­­ương 31 Xã Thanh Lư­­ơng- Vĩnh Bảo- HP
17 266 Trạm Y tế xã Liên Am 31 Xã Liên Am- Vĩnh Bảo- HP
18 267 Trạm Y tế xã Lý Học 31 Xã Lý Học- Vĩnh Bảo- HP
19 268 Trạm Y tế xã Tam Cư­­ờng 31 Xã Tam C­­ường- Vĩnh Bảo- HP
20 269 Trạm Y tế xã Hoà Bình 31 Xã Hoà Bình- Vĩnh Bảo- HP
21 271 Trạm Y tế xã Vĩnh Phong 31 Xã Vĩnh Phong- Vĩnh Bảo- HP
22 272 Trạm Y tế xã Cộng Hiền 31 Xã Cộng Hiền- Vĩnh Bảo- HP
23 273 Trạm Y tế xã Cao Minh 31 Xã Cao Minh- Vĩnh Bảo- HP
24 274 Trạm Y tế xã Cổ Am 31 Xã Cổ Am- Vĩnh Bảo- HP
25 275 Trạm Y tế xã Vĩnh Tiến 31 Xã Vĩnh Tiến- Vĩnh Bảo- HP
26 276 Trạm Y tế xã Trấn Dư­­ơng 31 Xã Trấn Dư­­ơng- Vĩnh Bảo- HP
27 255 Trạm Y tế xã Đồng Minh 31 Xã Đồng Minh - Vĩnh Bảo- HP
28 256 Trạm Y tế xã Hiệp Hòa 31 Xã Hiệp Hòa - Vĩnh Bảo- HP
Huyện Cát Hải
1 013 Bệnh viện đa khoa Cát Bà 31 Khu 1 Thị trấn Cát Bà- HP
2 014 Bệnh viện đa khoa Đôn Lư­­ơng 31 Tổ dân phố Đôn Lư­­ơng-TT Cát Hải-HP
3 280 Trạm Y tế xã Đồng Bài 31 Xã Đồng Bài -Cát Hải-HP
4 283 Trạm Y tế xã Phù Long 31 Xã Phù Long -Cát Hải-HP
5 285 Trạm Y tế xã Hiền Hào 31 Xã Hiền Hào -Cát Hải-HP
6 288 Trạm Y tế xã Xuân Đám 31 Xã Xuân Đám -Cát Hải-HP
7 284 Trạm Y tế xã Gia Luận 31 Xã Gia Luận -Cát Hải - HP
8 286 Trạm Y tế  xã Trân Châu 31 Xã Trân Châu -Cát Hải -HP
9 287 Trạm Y tế xã Việt Hải 31 Xã Việt Hải -Cát Hải - HP
 
Huyện đảo Bạch Long Vỹ
 
1 025 Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Long Vỹ 31 Khu dân cư­­ số 1- Huyện Bạch Long Vỹ-HP
KHỐI Y TẾ CƠ QUAN
(Ghi chú: Y tế cơ quan chỉ đăng ký thẻ của cán bộ, công
 nhân viên và học sinh  đang học tập,  công tác tại cơ quan đó)
STT
BV
Tên cơ sở
KCB BHYT ban đầu

tỉnh
Địa chỉ
1 156 Y tế cơ quan  - Công ty Nhựa TNTP 31 Số 2 An Đà- Q. Ngô Quyền HP
2 163 Y tế cơ quan  - Cụng ty Xăng dầu khu vực 3 31 Số 1- Sở Dầu-HB-HP
3 173 Y tế cơ quan - Tổng công ty đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc 31 Toà nhà Hoa Đăng- Số 1 lô 11ª Lê Hồng Phong
4 182 Y tế trường học -  Trường Đại Học  Hải Phòng 31 Số 171 Phan Đăng  L­ưu- Kiến An- HP
5 018 TTYT Cảng Hải Phòng 31 Số 23 L­ương Khánh Thiện-NQ-HP
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

2198/BHXH-CĐBHXH

CV 2198/BHXH-CĐBHXH

Lượt xem:88 | lượt tải:37

CV 1503/BHXH-QLT

CV 1503/BHXH-QLT

Lượt xem:1060 | lượt tải:281

CV 1502/BHXH-QLT

CV 1502/BHXH-QLT

Lượt xem:663 | lượt tải:188

CV 1501/BHXH-QLT

CV 1501/BHXH-QLT

Lượt xem:730 | lượt tải:203

CV 1474/BHXH-QLT

CV 1474/BHXH-QLT

Lượt xem:760 | lượt tải:224

CV 1224/BHXH-QLT

CV 1224/BHXH-QLT

Lượt xem:1212 | lượt tải:578

713/BHXH-QLT

713/BHXH-QLT

Lượt xem:883 | lượt tải:374

2159/BHXH-BT

2159/BHXH-BT

Lượt xem:763 | lượt tải:231

QĐ 595/QĐ-BHXH

QĐ 595/QĐ-BHXH

Lượt xem:1622 | lượt tải:788

371/BHXH-QLT

CV 371/BHXH-QLT

Lượt xem:914 | lượt tải:414
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay3,303
  • Tháng hiện tại76,215
  • Tổng lượt truy cập3,670,564
duong-day-nong.gif
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây