Danh mục các cơ sở KCB BHYT ban đầu năm 2014

Thứ sáu - 08/11/2013 02:12STT Mã BV Tên cơ sở
KCB BHYT ban đầu
Địa chỉ
Quận Hồng Bàng
1 002 Bệnh viện đa khoa quận Hồng Bàng Số 34 Kỳ Đồng - Q.Hồng Bàng - HP
2 293 Phòng khám đa khoa 73 Điện Biên Phủ Số 73- Điện Biên Phủ - Q.Hồng Bàng
3 307 Bệnh viện đa khoa  Hồng Phúc Số 10- Hồ Xuân H­­ương - Q.Hồng Bàng
4 189 Phòng khám đa khoa 33 Kỳ Đồng Số 33 Kỳ Đồng - Q.Hồng Bàng - HP
5 015 Phân viện 7 Hải Phòng Số 3A - Bến Bính - P.Minh Khai - Q.Hồng Bàng
6 022 Bệnh viện Giao thông vận tải HP Số 40 Đ­ường 5 - P. Hùng V­­ương -
Q.Hồng Bàng - HP
Quận Ngô Quyền
1 003 Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền Số 21 Lê Lợi - Q.Ngô Quyền - HP
4 168 Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng Số 225c Lạch Tray - Q.Ngô Quyền - HP
5 017 Bệnh viện công an TP.Hải Phòng Số 322 Nguyễn Bỉnh Khiêm- Q. Ngô quyền
Quận Lê Chân
1 004 Bệnh viện đa khoa quận Lê Chân Số 169 Tô Hiệu - Q.Lê Chân -HP
2 001 Phòng khám đa khoa BHXH thành phố  HP Số 169 - Trần Nguyên Hãn - Q.Lê Chân
4 313 Phòng khám đa khoa Quốc tế Số 28 Đ­­ường  Nhà Thư­­ơng - Q.Lê Chân
5 142 Viện Y học Biển Việt Nam Đ­­ường Hồ Sen- Cầu Rào 2- P.Kênh Dương - Q.Lê Chân - HP
6 021 Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố (Chỉ đăng ký cho đối tượng có đủ tiêu chuẩn theo hướng dẫn số 52-HD/BTCCTW ngày 02/12/2005 của Ban tổ chức Trung ương) Số 1-Đường Nhà Thương- Q.Lê Chân - HP
Quận Hải An
1 020 Bệnh viện đa khoa quận Hải An Số 190 Cát Bi – Q.Hải An – HP
3 152 Phòng khám đa khoa  999 Ngô Gia Tự Số 999 Ngô Gia Tự - Hải An - HP
Quận Kiến An
1 005 Trung tâm y tế quận Kiến An Số 360 Trần Thành Ngọ - Q.Kiến An
2 300 Bệnh viện đa khoa Hồng Đức Số 136 Hoàng Quốc Việt – Q.Kiến An
3 292 Phòng khám đa khoa 94 Trần Thành Ngọ Số 8- Hoà Bình- P.Trần Thành Ngọ - Q.Kiến An
Quận Dương Kinh
1 305 Trung tâm y tế quận D­­ương Kinh Đư­­ờng 305 – P. H­­ưng Đạo – Q.Dương Kinh
2 016 Viện Y học – Cục Hậu cần Hải quân Đ­­ường Phạm Văn Đồng – P.Anh Dũng-
Q.Dương Kinh- HP
3 306 Phòng khám đa khoa Bình Dân Km 14-Phạm Văn Đồng – Q.Dương Kinh – HP
Quận Đồ Sơn
1 012 Bệnh viện đa khoa quận Đồ Sơn Số 229 – Lý Thánh Tông – Q.Đồ Sơn – HP
2 024 Bệnh viện ĐD và PHCN Bưu Điện I Vạn Bàn- Vạn Hương-Khu I Đồ Sơn - HP
Huyện Thuỷ Nguyên
1 006 Bệnh viện đa khoa huyện Thuỷ Nguyên Xã Thuỷ Sơn-Thuỷ Nguyên -HP
3 311 Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc Xã Trung Hà - Thuỷ Nguyên - HP
4 157 Phòng khám đa khoa Đức Trung Thôn Cống Chu- xã Kênh Giang
5 289 Phòng khám đa khoa Tân Dương Số 191- Tân Dư­­ơng- Thuỷ Nguyên - HP
6 099 Trạm Y tế xã Lại Xuân Xã Lại Xuân - Thuỷ Nguyên - HP
7 100 Trạm Y tế xã An Sơn Xã An Sơn- Thuỷ Nguyên - HP
8 105 Trạm Y tế xã Gia Minh Xã Gia Minh- Thuỷ Nguyên – HP
9 102 Trạm Y tế xã Liên Khê Xã Liên Khê- Thuỷ Nguyên – HP
10 103 Trạm Y tế xã L­­ưu Kiếm Xã Lư­­u Kiếm- Thuỷ Nguyên -HP
11 106 Trạm Y tế xã Gia Đức Xã Gia Đức- Thuỷ Nguyên – HP
12 107 Trạm Y tế xã Minh Tân Xã Minh Tân- Thuỷ Nguyên -HP
13 108 Trạm Y tế xã  Phù Ninh Xã Phù Ninh- Thuỷ Nguyên – HP
14 111 Trạm Y tế xã Kênh Giang Xã Kênh Giang- Thuỷ Nguyên- HP
15 112 Trạm Y tế xã Hợp Thành Xã Hợp Thành- Thuỷ Nguyên – HP
16 113 Trạm Y tế xã Cao Nhân Xã Cao Nhân- Thuỷ Nguyên - HP
17 114 Trạm Y tế xã Mỹ Đồng Xã Mỹ Đồng- Thuỷ Nguyên – HP
18 115 Trạm Y tế xã Đông Sơn Xã Đông Sơn- Thuỷ Nguyên - HP
19 116 Trạm Y tế xã Hoà Bình Xã Hoà Bình- Thuỷ Nguyên – HP
20 117 Trạm Y tế xã Trung Hà Xã Trung Hà- Thuỷ Nguyên – HP
21 118 Trạm Y tế xã An Lư Xã An Lư­- Thuỷ Nguyên – HP
22 119 Trạm Y tế xã Thuỷ Triều Xã Thuỷ Triều- Thuỷ Nguyên- HP
23 120 Trạm Y tế xã Ngũ Lão Xã Ngũ Lão- Thuỷ Nguyên- HP
24 123 Trạm Y tế xã Phục Lễ Xã Phục Lễ- Thuỷ Nguyên- HP
25 124 Trạm Y tế xã Tam H­­ưng Xã Tam Hư­­ng- Thuỷ Nguyên- HP
26 125 Trạm Y tế xã Phả Lễ Xã Phả Lễ- Thuỷ Nguyên- HP
27 126 Trạm Y tế xã Lập Lễ Xã Lập Lễ- Thuỷ Nguyên- HP
28 127 Trạm Y tế xã Kiền Bái Xã Kiền Bái- Thuỷ Nguyên- HP
29 128 Trạm Y tế xã Thiên H­­ương Xã Thiên Hư­­ơng- Thuỷ Nguyên- HP
30 129 Trạm Y tế xã Thuỷ Sơn Xã Thuỷ Sơn- Thuỷ Nguyên- HP
31 131 Trạm Y tế xã Hoàng Động Xã Hoàng Động- Thuỷ Nguyên- HP
32 132 Trạm Y tế xã Lâm Động Xã Lâm Động- Thuỷ Nguyên- HP
33 133 Trạm Y tế xã Hoa Động Xã Hoa Động- Thuỷ Nguyên- HP
34 134 Trạm Y tế xã Tân D­­ương Xã Tân Dư­­ơng- Thuỷ Nguyên-HP
35 135 Trạm Y tế xã D­­ương Quan Xã Dư­­ơng Quan- Thuỷ Nguyên- HP
36 130 Trạm Y tế xã Thuỷ Đường Xã Thuỷ Đường- Thuỷ Nguyên- HP
37 110 Trạm Y tế xã Chính Mỹ Xã  Chính Mỹ- Thuỷ Nguyên- HP
Huyện An Dương
1 007 Bệnh viện đa khoa huyện An Dương Khu phố3-Thị trấn An Dư­­ơng- HP
2 026 Phòng khám đa khoa Nguyễn Bỉnh Khiêm Km 12 Tân Tiến -An  D­­ương -HP
3 137 Trạm Y tế xã Lê Thiện Xã  Lê Thiện- An Dương- HP
4 138 Trạm Y tế xã Đại Bản Xã Đại Bản- An ­Dương -  HP
5 139 Trạm Y tế xã An Hoà Xã An Hoà- An Dương - HP
6 140 Trạm Y tế xã Hồng Phong Xã Hồng Phong- An D­­ương, HP
7 141 Trạm Y tế xã Tân Tiến Xã Tân Tiến- An Dương, HP
8 145 Trạm Y tế xã An Hồng Xã An Hồng- An D­­ương, HP
9 146 Trạm Y tế xã Bắc Sơn Xã Bắc Sơn- An D­­ương, HP
10 147 Trạm Y tế xã Nam Sơn Xã Nam Sơn- An D­­ương- HP
11 148 Trạm Y tế xã Lê Lợi Xã Lê Lợi- An Dương- HP
12 175 Trạm Y tế xã Đặng Cư­­ơng Xã Đặng Cư­­ơng- An Dương- HP
13 176 Trạm Y tế xã Đồng Thái Xã Đồng Thái- An Dương- HP
14 177 Trạm Y tế xã Quốc Tuấn Xã Quốc Tuấn- An Dương- HP
15 178 Trạm Y tế xã An Đồng Xã An Đồng- An D­­ương- HP
16 179 Trạm Y tế xã Hồng Thái Xã Hồng Thái- An D­­ương- HP
17 144 Trạm Y tế xã An Hưng Xã An Hưng - An D­­ương- HP
Huyện An Lão
1 008 Bệnh viện đa khoa huyện An Lão Số 99 Đư­­ờng Nguyễn Văn Trỗi- TT An Lão- HP
3 181 Trạm Y tế xã Bát Trang Xã Bát Trang- An Lão- HP
4 184 Trạm Y tế xã Tr­­ường Thành Xã Tr­­ường Thành- An Lão- HP
5 187 Trạm Y tế xã Quang Trung Xã Quang Trung- An Lão- HP
6 188 Trạm Y tế xã Quốc Tuấn Xã Quốc Tuấn- An Lão- HP
7 194 Trạm Y tế xã Tân Viên Xã Tân Viên- An Lão- HP
8 196 Trạm Y tế xã Chiến Thắng Xã Chiến Thắng- An Lão- HP
9 197 Trạm Y tế xã An Thọ Xã An Thọ- An Lão- HP
10 198 Trạm Y tế xã An Thái Xã An Thái- An Lão- HP
11 193 Trạm Y tế xã Thái Sơn Xã Thái Sơn - An Lão- HP
Huyện Kiến Thuỵ
1 011 Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thuỵ TT Núi Đối-Kiến Thuỵ-HP
2 220 Trạm Y tế xã Tân Trào Xã Tân Trào- Kiến Thuỵ-HP
3 211 Trạm Y tế xã Du Lễ Xã Du Lễ- Kiến Thuỵ-HP
4 215 Trạm Y tế xã Đại Hà Xã Đại Hà- Kiến Thuỵ-HP
5 214 Trạm Y tế xã Minh Tân Xã Minh Tân- Kiến Thuỵ-HP
6 221 Trạm Y tế xã Đoàn Xá Xã Đoàn Xá- Kiến Thuỵ-HP
Huyện Tiên Lãng
1 010 Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng Khu 8 Thị trấn Tiên Lãng- HP
4 225 Trạm Y tế xã Đại Thắng Xã Đại Thắng- Tiên Lãng- HP
5 226 Trạm Y tế xã Tiên Cư­­ờng Xã Tiên C­­ường- Tiên Lãng- HP
6 232 Trạm Y tế xã Cấp Tiến Xã Cấp Tiến- Tiên Lãng- HP
7 233 Trạm Y tế xã Kiến Thiết Xã Kiến Thiết- Tiên Lãng- HP
8 235 Trạm Y tế xã Bạch Đằng Xã Bạch Đằng- Tiên Lãng- HP
9 237 Trạm Y tế xã Toàn Thắng Xã Toàn Thắng- Tiên Lãng- HP
10 238 Trạm Y tế xã Tiên Thắng Xã Tiên Thắng- Tiên Lãng- HP
11 239 Trạm Y tế xã Tiên Minh Xã Tiên Minh- Tiên Lãng- HP
12 240 Trạm Y tế xã Bắc Hư­­ng Xã Bắc H­­ưng- Tiên Lãng- HP
13 243 Trạm Y tế xã Tây H­­ưng Xã Tây Hư­­ng- Tiên Lãng- HP
14 244 Trạm Y tế xã Đông H­­ưng Xã Đông H­­ưng- Tiên Lãng- HP
15 246 Trạm Y tế xã Vinh Quang Xã Vinh Quang- Tiên Lãng- HP
16 242 Trạm Y tế xã Hùng Thắng Xã Hùng Thắng- Tiên Lãng- HP
Huyện Vĩnh Bảo
1 009 Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo Số 154- Tiểu khu Tân Hoà-Thị trấn Vĩnh Bảo
2 302 Phòng khám đa khoa Nam Cường Số 139 Khu phố 3-2 Thị trấn Vĩnh Bảo - HP
3 154 Phòng khám đa khoa Liên Am Quốc lộ 37 - Xã Liên Am - Huyện Vĩnh Bảo
4 248 Trạm Y tế xã Dũng Tiến Xã Dũng Tiến - Vĩnh Bảo- HP
5 249 Trạm Y tế xã Giang Biên Xã Giang Biên- Vĩnh Bảo- HP
6 250 Trạm Y tế xã Thắng Thuỷ Xã Thắng Thuỷ- Vĩnh Bảo- HP
7 251 Trạm Y tế xã Trung Lập Xã Trung Lập- Vĩnh Bảo- HP
8 252 Trạm Y tế xã Việt Tiến Xã Việt Tiến- Vĩnh Bảo- HP
9 253 Trạm Y tế xã Vĩnh An Xã Vĩnh An- Vĩnh Bảo- HP
10 254 Trạm Y tế xã Vĩnh Long Xã Vĩnh Long- Vĩnh Bảo- HP
11 258 Trạm Y tế xã Tân Hư­­ng Xã Tân H­­ưng- Vĩnh Bảo- HP
12 259 Trạm Y tế xã Tân Liên Xã Tân Liên- Vĩnh Bảo- HP
13 260 Trạm Y tế xã Nhân Hoà Xã Nhân Hoà- Vĩnh Bảo- HP
14 261 Trạm Y tế xã Tam Đa Xã Tam Đa- Vĩnh Bảo- HP
15 262 Trạm Y tế xã Hư­­ng Nhân Xã Hư­­ng Nhân- Vĩnh Bảo- HP
16 263 Trạm Y tế xã Vinh Quang Xã Vinh Quang- Vĩnh Bảo- HP
17 257 Trạm Y tế xã An Hoà Xã An Hoà- Vĩnh Bảo- HP
18 265 Trạm Y tế xã Thanh L­­ương Xã Thanh Lư­­ơng- Vĩnh Bảo- HP
19 266 Trạm Y tế xã Liên Am Xã Liên Am- Vĩnh Bảo- HP
20 267 Trạm Y tế xã Lý Học Xã Lý Học- Vĩnh Bảo- HP
21 268 Trạm Y tế xã Tam Cư­­ờng Xã Tam C­­ường- Vĩnh Bảo- HP
22 269 Trạm Y tế xã Hoà Bình Xã Hoà Bình- Vĩnh Bảo- HP
23 271 Trạm Y tế xã Vĩnh Phong Xã Vĩnh Phong- Vĩnh Bảo- HP
24 272 Trạm Y tế xã Cộng Hiền Xã Cộng Hiền- Vĩnh Bảo- HP
25 273 Trạm Y tế xã Cao Minh Xã Cao Minh- Vĩnh Bảo- HP
26 274 Trạm Y tế xã Cổ Am Xã Cổ Am- Vĩnh Bảo- HP
27 275 Trạm Y tế xã Vĩnh Tiến Xã Vĩnh Tiến- Vĩnh Bảo- HP
28 276 Trạm Y tế xã Trấn Dư­­ơng Xã Trấn Dư­­ơng- Vĩnh Bảo- HP
29 255 Trạm Y tế xã Đồng Minh Xã Đồng Minh - Vĩnh Bảo- HP
30 256 Trạm Y tế xã Hùng Tiến Xã Hùng Tiến - Vĩnh Bảo- HP
Huyện Cát Hải
1 013 Bệnh viện đa khoa Cát Bà Khu 1 Thị trấn Cát Bà- HP
2 014 Bệnh viện đa khoa Đôn Lư­­ơng Tổ dân phố Đôn Lư­­ơng-TT Cát Hải-HP
3 279 Trạm Y tế xã Nghĩa Lộ Xã Nghĩa Lộ -Cát Hải-HP
4 280 Trạm Y tế xã Đồng Bài Xã Đồng Bài -Cát Hải-HP
5 283 Trạm Y tế xã Phù Long Xã Phù Long -Cát Hải-HP
6 285 Trạm Y tế xã Hiền Hào Xã Hiền Hào -Cát Hải-HP
7 288 Trạm Y tế xã Xuân Đám Xã Xuân Đám -Cát Hải-HP
8 284 Trạm Y tế xã Gia Luận Xã Gia Luận -Cát Hải - HP
9 286 Trạm Y tế  xã Trân Châu Xã Trân Châu -Cát Hải -HP
10 287 Trạm Y tế xã Việt Hải Xã Việt Hải -Cát Hải - HP
Huyện Bạch Long Vỹ
1 025 Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Long Vỹ Khu dân cư­­ số 1- Huyện Bạch Long Vỹ - HP
Khối Y tế cơ quan
(Chỉ đăng ký thẻ của cán bộ, công nhân viên và học sinh đang học tập, công tác tại đơn vị)
12 182 Y tế trường học -  Trường Đại Học  Hải Phòng Số 171 Phan Đăng  L­ưu- Kiến An- HP
13 169  Y tế cơ quan - Tổng CTCNTT Phà rừng Thị trấn Minh Đức - TN-HP
14 018 TTYT Cảng Hải Phòng Số 23 L­ương Khánh Thiện-NQ-HP
15 160 Y tế cơ quan  - Công ty CP Vận tải biển VN 215- Lạch Tray- Ngô Quyền-HP

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

CV 1503/BHXH-QLT

CV 1503/BHXH-QLT

Lượt xem:538 | lượt tải:109

CV 1502/BHXH-QLT

CV 1502/BHXH-QLT

Lượt xem:290 | lượt tải:65

CV 1501/BHXH-QLT

CV 1501/BHXH-QLT

Lượt xem:365 | lượt tải:58

CV 1474/BHXH-QLT

CV 1474/BHXH-QLT

Lượt xem:374 | lượt tải:78

CV 1224/BHXH-QLT

CV 1224/BHXH-QLT

Lượt xem:747 | lượt tải:372

713/BHXH-QLT

713/BHXH-QLT

Lượt xem:476 | lượt tải:247

2159/BHXH-BT

2159/BHXH-BT

Lượt xem:339 | lượt tải:111

QĐ 595/QĐ-BHXH

QĐ 595/QĐ-BHXH

Lượt xem:527 | lượt tải:337

371/BHXH-QLT

CV 371/BHXH-QLT

Lượt xem:457 | lượt tải:266

CV 09/TB-BHXH

CV 09/TB-BHXH

Lượt xem:424 | lượt tải:184
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập67
  • Hôm nay4,342
  • Tháng hiện tại61,318
  • Tổng lượt truy cập2,481,308
duong-day-nong.gif
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây